Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Biểu mẫu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Hiếu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:14' 10-11-2011
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 1732
Số lượt thích: 1 người (Vũ Duy Đức)
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
THĂM LỚP 12C6
Kiểm tra bài cũ
Câu 1.
Em hãy nêu các thao tác làm việc với bảng?
Trả lời
- Cập nhật dữ liệu.
- Sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Tìm kiếm dữ liệu trong bảng.
- In bảng.
Kiểm tra bài cũ
Câu 2.
Em hãy cho biết có mấy cách lọc dữ liệu? Đó là những cách nào?
Trả lời
- Có 2 cách lọc dữ liệu đó là:
+ Lọc theo ô dữ liệu đang chọn.
+ Lọc theo mẫu.
Kiểm tra bài cũ
Câu 3.
Em hãy cho biết trong thao tác cập nhật dữ liệu gồm những thao tác nào?
Trả lời
- Trong thao tác cập nhật dữ liệu gồm 3 thao tác đó là:
+ Thêm bản ghi mới.
+ Sửa bản ghi.
+ Xóa bản ghi.
Bài 6. Biểu mẫu (form)
(Tiết 16 theo PPCT)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
Bài 6. Biểu mẫu (form)
(Tiết 16 theo PPCT)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
KHÁI NIỆM BIỂU MẪU
TẠO BIỂU MẪU MỚI
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VỚI BIỂU MẪU
CỦNG CỐ
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
1. KHÁI NIỆM BIỂU MẪU
? Em hãy so sánh sự khác nhau giữa 2 cách hiển thị?
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
+ Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu.
+ Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).
- Biểu mẫu là một loại đối tượng trong cơ sở dữ liệu Access, được thiết kế để :
1. KHÁI NIỆM BIỂU MẪU
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
Để nhập dữ liệu cho một bảng có thể tạo nhiều biểu mẫu khác nhau phục vụ cho các nhóm người dùng có quyền hạn khác nhau.
Biểu mẫu có thể nhập và hiển thị dữ liệu cho các trường từ nhiều bảng.
1. KHÁI NIỆM BIỂU MẪU
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
Để làm việc với biểu mẫu, trong CSDL ta chọn đối tượng Forms
Click Forms
Create form in Design view
Create form by Using Wirard
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
Để tạo biểu mẫu mới có 2 cách:
+ Cách 1: Create form in Design view (tự thiết kế).
+ Cách 2: Create form by Using Wizard (Dùng thuật sĩ)
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
* Tạo biểu mẫu dùng thuật sĩ.
+ Bước 1: Nháy đúp Create form by Using Wizard xuất hiện hộp thoại Form Wizard
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
+ Bước 2: Trong hộp thoại Form Wizard ta xác định:
- Tables/Queries: ta chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) cần tạo biểu mẫu.
- Available Fields: ta chọn các trường cần đưa vào biểu mẫu.
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
+ Bước 2: Trong hộp thoại Form Wizard ta xác định:
- Tables/Queries: ta chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) cần tạo biểu mẫu.
- Available Fields: ta chọn các trường cần đưa vào biểu mẫu.
- Selected Fields: các trường đã được lựa chọn hiển thị trong biểu mẫu.
- Chọn Next
Click Next
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
+ Bước 3: Chọn cách bố trí biểu mẫu (Form Layout).
- Chọn Next
Dạng cột (Columnar)
Dạng bảng biểu (Tabular)
Dạng trang dữ liệu (Datasheet)
Dạng canh đều (Justified)
Dạng bảng đứng (PivotTable)
Dạng đồ thị (PivotChart)
Click Next
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
+ Bước 4: Chọn kiểu của biểu mẫu (Form Style).
- Chọn Next
Click Next
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
+ Bước 5: Lưu biểu mẫu.
Click Finish
Nhập tên biểu mẫu vừa tạo
Click chọn để xem hoặc nhập dữ liệu
Click chọn để sửa thiết kế biểu mẫu
- Chọn Finish để kết thúc tạo biểu mẫu bằng Wizard
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
? Để chỉnh sửa biểu mẫu ta phải làm như thế nào?
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
* Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.
- Ta chọn vào nút lệnh Design
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
* Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.
- Ta chọn vào nút lệnh Design
Khi biểu mẫu ở chế độ thiết kế ta có thể thực hiện những việc sau:
+ Thay đổi nội dung các tiêu đề.
+ Sử dụng phông chữ tiếng việt.
+ Thay đổi kích thước của trường.
+ Di chuyển các trường.
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
2. TẠO BIỂU MẪU MỚI
* Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.
- Ta chọn vào nút lệnh Design
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
3. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VỚI BIỂU MẪU
Chế độ biểu mẫu (Form View)
Chế độ thiết kế (Design View)
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
3. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VỚI BIỂU MẪU
* Chế độ biểu mẫu (Form View)
- Cách 1: Nháy đúp chuột trái lên tên của biểu mẫu.
- Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy vào Open.
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
3. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VỚI BIỂU MẪU
* Chế độ biểu mẫu (Form View)
- Cách 3: Nháy vào Form View (nếu đang ở chế độ thiết kế)
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
3. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VỚI BIỂU MẪU
* Chế độ thiết kế (Dessign View)
- Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy vào Design
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
3. CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VỚI BIỂU MẪU
* Chế độ thiết kế (Dessign View)
- Cách 2: Nháy vào nút Design (nếu đang ở chế độ biểu mẫu)
Bài 6. Biểu mẫu (Form)
Giáo viên: Trịnh Hồng Hiếu
CỦNG CỐ
1. Em hãy nêu khái niệm biểu mẫu?
2. Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu với chế độ thiết kế của biểu mẫu?
Bài học kết thúc
Kính chúc sức khoẻ
các thầy, cô giáo - các em học sinh
 
Gửi ý kiến