Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Biểu thức có chứa ba chữ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Hà
Ngày gửi: 20h:24' 16-10-2021
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
NỘI QUY LỚP HỌC
Khởi động
* Tính bằng cách thuận tiện :
145 + 789 + 855 = ?
145 + 789 + 855 =
(145 + 855 ) + 789
= 1000 + 789
= 1789
Toán
Biểu thức có chứa ba chữ.
* Ví dụ : An, Bình, và Cường cùng câu cá. An câu được … con cá. Bình câu được …… con cá. Cường câu được …con cá. Cả ba người có tất cả … con cá.
* Số cá câu được có thể là:
2
3
2 + 3 + 4
5
1
5 + 1 + 0
1
0
1 + 0 + 2a
b
a + b + c
4
0

c
2
- Muốn biết cả ba bạn câu được bao nhiêu con cá ta làm thế nào ?
- Thực hiện phép tính cộng số con cá của ba bạn với nhau.
Thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021
* a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ.
9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.
Nếu a = 2, b = 3, c = 4
thì a + b + c =
2 + 3 + 4 =
6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.
Nếu a = 5, b = 1, c = 0
thì a + b + c =
5 + 1 + 0 =
Toán
Biểu thức có chứa ba chữ.
3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.
Nếu a = 1, b = 0, c = 2
thì a + b + c =
1 + 0 + 2 =
* Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được gì?
- Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.
Thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021
5 + 4 = 9
6 + 0 = 6
1 + 2 = 3
Bài 1 : Tính giá trị của a + b + c nếu:
a. a = 5 , b = 7 và c = 10.
5 + 7 + 10
Nếu a = 12, b = 15, c = 9
Toán
Biểu thức có chứa ba chữ.
= 22
= 12 + 10
= 27 + 9
= 36
Thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021
b. a = 12, b = 15, c = 9
Nếu a = 5, b = 7, c = 10
thì a + b + c =
thì a +b +c =
12 + 15 + 9
a. a = 9, b = 5 , c = 2.
b. a = 15, b = 0, c = 37.
Tính giá trị của a x b x c nếu:
= 90
= 45 x 2
Toán
Biểu thức có chứa ba chữ.
Thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021
* Bài 2: a x b x c là biểu thức có chứa ba chữ.
Nếu a = 4, b = 3 và c = 5
thì giá trị của biểu thức a x b x c là:
a x b x c =
4 x 3 x 5 =
12 x 5 =
60
9 x 5 x 2
thì a x b x c =
- Nếu a = 9, b = 5 và c = 2
- Nếu a = 15, b = 0 và c = 37
thì a x b x c =
15 x 0 x 37 =
0
* Bài 3. Cho biết m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị cuả biểu thức:
m + n + p m + ( n + p)
b) m - n – p m - ( n + p)
c) m + n x p (m + n) x p
a) Nếu m = 10, n = 5, p = 2
17
15 + 2 =
10 + 5 + 2 =
thì m + n + p =
a. Nếu m = 10, n = 5, p = 2
thì m +(n + p) =
10 + (5 + 2) =
10 + 7 =
17
b. Nếu m = 10, n = 5, p = 2
b. Nếu m = 10, n = 5, p = 2
c. Nếu m = 10, n = 5, p = 2
c. Nếu m = 10, n = 5, p = 2
thì m - n - p =
thì m -(n + p) =
thì m + n x p =
thì (m + n) x p =
10 - 5 - 2 =
10 - (5 + 2) =
10 + 5 x 2 =
(10 + 5) x 2=
5 - 2 =
10 - 7 =
10 + 10 =
15 x 2=
3
3
20
30
P = a + b + c
b) Tính chu vi của tam giác biết:
a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm.
thì P = a + b + c =
Nếu: a = 5 cm, b = 4 cm, c = 3 cm
5 cm + 4 cm + 3cm =
* Bài 4. Độ dài các cạnh hình tam giác là a, b, c.
a) Gọi P là chu vi của hình tam giác.
Viết công thức tính chu vi P của tam giác đó.
a = 10 cm, b = 10 cm, c = 5 cm.
a = 6 dm, b = 6 dm, c = 6 dm.
12 cm
Nếu a = 10cm, b = 10cm, c = 3cm
thì P = a + b + c =
10 cm + 10 cm + 5 cm =
25 cm
Nếu a = 6 dm, b = 6 dm, c = 6 dm
thì P = a + b + c =
6 dm + 6 dm + 6 dm =
18 dm
m + m : p
c : e x d
A
B
C
D
D
B
Câu 1: Biểu thức chứa 3 chữ là:
TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG
Hết giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 2: Nếu a = 75, b = 31, c = 26
thì a + b – c là:
70
98
80
78
A
B
C
D
B
Hết giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 3: Nếu m = 20, n = 12, p = 2 thì m – n : p là:
14
10
4
13
A
B
C
D
C
TRÒ CHƠI RUNG CHUÔNG VÀNG
Hết giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến