Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Biểu thức có chứa hai chữ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thùy Linh
Ngày gửi: 23h:04' 16-10-2021
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 481
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô đến dự giờ lớp 4A.
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021
Toán
Biểu thức có chứa hai chữ
Kiểm tra kiến thức
Tính giá trị biểu thức 6 + a với a = 4.
Với a = 4
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021
Toán
Vậy 10 là một giá trị số của biểu thức 6 + a.
Thì 6 + a = 6 + 4 = 10
Ví dụ
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được ……….. con cá. Em câu được ……….. con cá. Hỏi cả hai anh em câu được .......... con cá?
3
2
3+2
4
0
4+0
0
1
0+1
a
b
a+b
a+b là biểu thức có chứa hai chữ
- Nếu a=3 và b=2 thì a+b=3+2=12; vậy 5 là một giá trị của biểu thức a+b.
- Nếu a=4 và b=0 thì a+b=4+0=4; vậy 4 là một giá trị của biểu thức a+b.
- Nếu a=0 và b=1 thì a+b=0+1=1; vậy 1 là một giá trị của biểu thức a+b.
Mỗi lần thay chữ bằng số ta sẽ tính được một giá trị của biểu thức.
Biểu thức có chứa hai chữ
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được 3 con cá. Em câu được 2 con cá. Hỏi cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá?
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được 4 con cá. Em câu được 0 con cá. Hỏi cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá?
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được 0 con cá. Em câu được 1 con cá. Hỏi cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá?
Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được a con cá. Em câu được b con cá. Hỏi cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá?
Hãy lấy ví dụ về các biểu thức có chứa hai chữ.
a x b
c - d
Tính giá trị biểu thức a x b với a = 7; b = 8
Vậy 56 là giá trị
biểu thức a x b
a x b = 7 x 8 = 56
Tính giá trị biểu thức c - d với c = 25; d = 10
Vậy 15 là giá trị
biểu thức c - d
c - d= 25 – 10 = 15
Hãy lấy ví dụ về các biểu thức có chứa hai chữ.
m : n
h + k
Tính giá trị biểu thức m : n với n = 49; n = 7
Vậy 7 là giá trị
biểu thức m : n
m : n = 49 : 7 = 7
Tính giá trị biểu thức
h + k với h = 13; k = 5
Vậy 18 là giá trị
biểu thức h + k
h + k = 13 + 5 = 18
Bài 1
Biểu thức có chứa hai chữ
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021
Toán
Vậy 35 là giá trị
biểu thức c + d
c + d = 25 + 10 = 35
Tính giá trị của c + d nếu:
a) c = 10 và d = 25
Vậy 60 cm là giá trị
biểu thức c + d
c + d = 15 + 45 = 60 cm
Tính giá trị của c + d nếu:
b) c = 15 cm và d = 45 cm
Tính giá trị của c + d nếu:
a) c = 10 và d = 25 b) c = 15cm và d = 45cm
Bài 2
a - b là một biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a - b nếu:
a) a = 32 và b = 20 b) a = 45 và b = 36
c) a = 18m và b = 10m
a) Nếu a = 32 và b = 20

=> Thì a - b = 32 - 20 = 12
Vậy 12 là một giá trị số của biểu thức a - b.
Bài 2
a - b là một biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a - b nếu:
a) a = 32 và b = 20 b) a = 45 và b = 36
c) a = 18m và b = 10m
b) Nếu a = 45 và b = 36
=> Thì a – b = 45 – 36 = 9
vậy 9 là một giá trị số của biểu thức a - b.
Bài 2
a - b là một biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a - b nếu:
a) a = 32 và b = 20 b) a = 45 và b = 36
c) a = 18m và b = 10m
c) Nếu a = 18m và b = 10m

Thì a – b = 18m -10m = 8m

Vậy 8m là một giá trị số của biểu thức a - b.
Bài 3
a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu):
36
4
112
7
360
10
700
7
Vì sao với a=12;b=3 ta lại có kết quả bằng 36 ?
Hãy nêu cách làm để có kết quả vào ô trống
Bài 4
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:
800
800
5000
5000
88492
88492
85930
85930
a + b => b + a là tính giao hoán của phép cộng
khi thay đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi
CỦNG CỐ
Tính giá trị biểu thức a x b với a = 9; b = 7
Vậy 63 là giá trị
biểu thức a x b
a x b = 9 x 7 = 63
Tính giá trị biểu thức x : y với x = 54; y = 9
Vậy 6 là giá trị
biểu thức x : y
x : y = 54 : 9 = 6
Mỗi lần thay chữ bằng số
ta sẽ tính được một giá trị của biểu thức.
Dặn dò
Xem lại bài và luyện thêm bài tập về biểu thức có chứa hai chữ.
Chuẩn bị trước bài: Tính chất giao hoán của phép cộng.
CHÚC CÁC THẦY CÔ KHỎE MẠNH
CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT
 
Gửi ý kiến