Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Biểu thức có chứa một chữ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Diễm Kiều
Ngày gửi: 11h:23' 20-05-2019
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ & TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VICTORY
GIÁO VIÊN: CAO THỊ DIỄM KIỀU
BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ
TOÁN LỚP 4
*Tính giá trị của biểu thức:
Thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2019
Toán
240 + 130 x 2 =
240 + 260
= 500
Biểu thức có chứa một chữ
Thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2019
Toán
1
3 + 1
2
3 + 2
3
3 + 3
. . .
. . .
a
3 + a
Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở ?
3 + a là biểu thức có chứa một chữ
+ Nếu a = 1 thì 3 + a =
4 là một giá trị của biểu thức 3 + a
+ Nếu a = 2 thì 3 + a =
5 là một giá trị của biểu thức 3 + a
+ Nếu a = 3 thì 3 + a =
6 là một giá trị của biểu thức 3 + a
Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a
?
3 + 1 = 4
3 + 2 = 5
?
?
3 + 3 = 6
1. Tính giá trị của biểu thức ( theo mẫu )
a) 6 – b với b = 4
b) 115 – c với c = 7
c) a + 80 với a = 15
Nếu b = 4 thì 6 – b =
Mẫu:
b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108
c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95
6 – 4
= 2
2a.Viết vào ô trống ( theo mẫu )
125 + 8
= 133
125 + 30
= 155
125 + 100
= 225
Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863
Nếu n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 873
3.b) Tính giá trị của biểu thức 873 - n với: n = 10; n = 0
Giải :
Rung chuông vàng
Tính giá trị biểu thức 250 + m
Với m = 10
250
A
260
B
270
c
Câu 1
Rung chuông vàng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kết quả của phép tính
250 + m với m = 30 là:
550
A
280
B
220
c
Câu 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rung chuông vàng
Đáp án nào không phải là giá trị
của biểu thức 873 – n với n = 10
883
A
863
C
773
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 3
Rung chuông vàng
Tính giá trị biểu thức?
250 + m với m = 80
250 + m = 80 + 250 = 330
A
250 + m = 250 + 80 = 330
B
250 + m = 250 + 80 = 230
c
Câu 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rung chuông vàng
Đáp án nào không phải là giá trị
của biểu thức 873 – n với n = 70
873
A
803
C
813
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 5
Rung chuông vàng
Giá trị của biểu thức
250 + m với m = 0 là?
250 + m
A
250
C
200
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 6
Rung chuông vàng
Xin chân thành cám ơn quý thầy cô và các em học sinh
 
Gửi ý kiến