Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bộ thí nghiệm ảo bằng Powerpoint rất đẹp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Đức Mạnh
Người gửi: Nguyễn Đức Mạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:27' 17-08-2009
Dung lượng: 208.8 KB
Số lượt tải: 653
Số lượt thích: 0 người
Chọn phòng
thí nghiệm
Thiết kế: Nguyễn Đức Mạnh – Trung tâm GDTX Yên Lập – Phú Thọ
Email: nguyenducmanh@yahoo.com.vn Website: http://vatliphothong.edu.tf
1. LỰC ĐẨY ARCHIMEDES
2. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
4. LIÊN HỆ GIỮA ÁP SUẤT VÀ THỂ TÍCH
5. RÒNG RỌC ĐỘNG
6. THUYẾT NHẬT TÂM
7. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI XE
P =2,5 N
P1 =1,8 N
P =2,5 N
P1< P
chứng tỏ điều gì?


P1< P chứng tỏ vật
nhúng trong nước
chịu 2 lực tác dụng
ngược chiều nhau
(P và Fđ)
P1= P - Fđ < P


Trở về
Làm lại
I
T’
T
V
Trở về
Làm lại
0
30
Trở về
Làm lại
Trở về
Làm lại
M?T TR?I
TRÁI ĐẤT
Trở về
Làm lại
thí nghiệm
Thí nghiệm lại
Trở về
1. DẪN NHIỆT
3. CẤU TẠO NGHUYÊN TỬ
3. LIÊN HỆ GIỮA ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ
4. SỰ NỞ VÌ NHIỆT
Trở về
Làm lại
Làm tiếp
Thuỷ tinh
Đồng
Nhôm
Trở về
Làm lại
II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử.
Mọi vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử. Nguyên tử là hạt rất nhỏ nhưng hạt đó lại gồm những hạt nhỏ hơn nữa..
Mô hình đơn giản của nguyên tử
ở tâm mỗi nguyên tử có một mang điện tích dương.
Xung quanh hạt nhân có các mang điện tích âm chuyển động tạo thành lớp vỏ nguyên tử.
hạt nhân
electron
Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hoà về điện.
Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác.
Trở về
Làm lại
at
Diêm thống nhất
Trở về
Làm lại
Khoa vật lí
Trường đại học sư phạm tháI nguyên
TRUNG TÂM GDTX
YÊN LẬP
Trở về
Làm lại
1. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ
2. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ (SGK MỚI)
3. BÌNH ĐIỆN PHÂN
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
5
10
15
20
Khoa vật lí
đHSPTN
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
Khoa vật lí
đhsp tn
AC
0
6
4
8
+
-
10
0,1:0,2 mA
mA
= 1 ┴
0
1
2
3
4
0:4 mA
-
+
0
10
20
30
40
50
60
V
0:60 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
40
DC
0
20
10
30
-
+
AC
0
6
4
8
+
-
10
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
Khoa vật lí
đhsp tn
AC
0
6
4
8
+
-
10
A
= 1 ┴
Khoa vật lí Trường Đhsp Tn
Vật lí kĩ thuật
0
1
2
3
4
0:4 A
+
-
1. ĐÓNG – NGẮT KHÓA K
2. NAM CHÂM CHUYỂN ĐỘNG
3. NAM CHÂM QUAY TRÒN
4. TĂNG – GIẢM DIỆN TÍCH VÒNG DÂY
5. THAY ĐỔI ĐIỆN TRỞ (DÙNG BIẾN TRỞ)
6. DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG
7. VÒNG DÂY CHUYỂN ĐỘNG
6. DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
Trung tâm GDTX Yên Lập
AC
0
6
4
8
+
-
10
9
4
2
0
2
4
6
0:6 mA
mA
9
6
mA
0:6 mA
= 1 ┴
Trung tâm GDTX
Yên Lập
9
4
2
0
2
4
6
mA
= 1 ┴
0:6 mA
Trung tâm GDTX
Yên Lập
9
4
2
0
2
4
6
mA
Khoa vật lí Trường đhsp Tn
Vật lí kĩ thuật
= 1 ┴
0:6 mA
9
6
0:6 mA
0:6 mA
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
AC
0
6
4
8
+
-
10
Trường đại học sư phạm tháI nguyên
Khoa vật lí
9
4
2
0
2
4
6
mA
0:6 mA
Trung tâm GDTX
Yên Lập
B
Thí nghiệm
Thí nghiệm lại
exit
6
0:6 mA
= 1 ┴
Trung tâm GDTX
Yên Lập

9
4
2
0
2
4
6
mA
0:6 mA
Thí nghiệm
Thí nghiệm lại
exit
1. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN CÙNG CHIỀU
2. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÒNG ĐIỆN NGƯỢC CHIỀU
3. TƯƠNG TÁC GIỮA DÒNG ĐIỆN VÀ KHÔNG
CÓ DÒNG ĐIỆN
4. TƯƠNG TÁC GIỮA NAM CHÂM VÀ DÒNG ĐIỆN
5. TƯƠNG TÁC GIỮA HAI NAM CHÂM
6. LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG
DÒNG ĐIỆN
7. RƠ-LE ĐIỆN TỪ KIỂU ĐỘNG
8. RƠ-LE ĐIỆN TỪ KIỂU ĐIỆN ÁP
0
2
4
6
8
10
12
mA
0:12 mA
Khoa vật lí Trường Đhsp Tn
Vật lí kĩ thuật
= 1 ┴
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
Khoa vật lí
đhsp tn
AC
0
6
4
8
+
-
10
+
-
0
2
4
6
8
10
12
mA
0:12 mA
Trung tâm GDTX
Yên Lập
= 1 ┴
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
Trung tâm GDTX Yên Lập
AC
0
6
4
8
+
-
10
+
-
0
2
4
6
8
10
12
mA
0:12 mA
= 1 ┴
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
AC
0
6
4
8
+
-
10
+
-
Trung tâm GDTX Yên Lập
Trung tâm GDTX
Yên Lập
0
2
4
6
8
10
12
A
0:12 mA
= 1 ┴
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
AC
0
6
4
8
+
-
10
+
-
Trung tâm GDTX Yên Lập
Trung tâm GDTX Yên Lập
0
2
4
6
8
10
12
A
0:12 mA
= 1 ┴
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
Khoa vật lí
đhsp tn
AC
0
6
4
8
+
-
10
Khoa vật lí Trường đhsp Tn
Vật lí kĩ thuật
+
-
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
+
-
AC
0
6
4
8
+
-
10
A
0:6 A
= 1 ┴
+
-
Trung tâm
GDTX Yên Lập
Trung tâm GDTX
Yên Lập
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
-
+
AC
0
6
4
8
+
-
10
0,1:0,2 mA
A
= 1 ┴
0
1
2
3
4
0:4 A
-
+
Trung tâm
GDTX Yên Lập

Trung tâm
GDTX Yên Lập

0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
0
2
4
6
8
10
12
V
0:12 V
POWER
10
DC
0
6
4
8
-
+
AC
0
6
4
8
+
-
10
0,1:0,2 mA
V
= 1 ┴
0
1
2
3
4
0:4 V
+
-
Trung tâm GDTX
Yên Lập
Trung tâm
GDTX Yên Lập
1. CON LẮC ĐƠN
2. CON LẮC LÒ XO
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓