Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §13. Bội và ước của một số nguyên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Cẩm Hằng
Ngày gửi: 05h:49' 03-09-2021
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
Mụn toỏn
Kh?i 6
Bi 13:B?I V U?C C?A M?T S? NGUYấN
Ôn tập kiến thức cũ
Khi nào thì số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b ? 0) ?
Số tự nhiên a chia
hết cho số tự nhiên
b (b? 0) khi có số
tự nhiên q sao cho
a = b.q
a ? b
a là ..... của b
b là ...... của a
bội
ước
Bội và ước của một số nguyên có giống bội và ước của một số tự nhiên không ?

Bội ước của số nguyên có những tính chất gì?
13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
1. Bội và ước của một số nguyên.
Viết các số 6, -6 thành tích của hai số nguyên.
6 = 1.6 = (-1).(-6) = 2.3 = (-2).(-3)
?1
. . -6 = 1.(-6) = (-1).6 = 2.(-3) = (-2).3
6 ? 2 ?
-6 ?(-2)?
Khi nào thì số nguyên a chia hết cho số nguyên b (b ? 0) ?
6 còn chia hết cho những số nào?
-6 còn chia hết cho những số nào?
?2
6 chia hết cho 1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6
-6 chia hết cho 1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6
13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
1. Bội và ước của một số nguyên.
Số nguyên a chia hết cho số nguyên b (b ? 0). Nếu có số nguyên q sao cho a = b.q
a ? b
a là ..... của b
b là ...... của a
bội
ước
và q cũng là ước của a
ÁP DỤNG 1: Tìm các ước của 6 và -6
Các ước của 6 là: 1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6
Các ước của-6 là: 1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6
Hai số đối nhau có tập hợp ước bằng nhau
13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
1. Bội và ước của một số nguyên.
Số nguyên a chia hết cho số nguyên b (b ? 0). Nếu có số nguyên q sao cho a = b.q. Thì ta nói a chia hết cho b ( a ? b) Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a
So sánh tập các ước của 6 và tập các ước của -6?
Giải
ÁP DỤNG 2: (Về nhà ) Tìm các bội của 6 và -6? So sánh tập các bội của 6 và tập các bội của -6?
Điền nội dung vào dấu ba chấm :
Nếu a = b.q (b ? 0) thì ta còn nói ... chia cho ... được q và viết ... : b = ...
Số 0 là ..... của mọi số nguyên khác 0.
Số 0 .................. là ước của bất kì số nguyên nào.
Số 1 và -1 là ....... của mọi số nguyên.
Nếu c vừa là ...... của a vừa là ...... của b thì c cũng được gọi là ... chung của a và b.
Chú ý: (SGK trang 96)
b
a
q
bội
không phải
ước
ước
ước
a
ước
13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
1. Bội và ước của một số nguyên.
Số nguyên a chia hết cho số nguyên b (b ? 0). Nếu có số nguyên q sao cho a = b.q. Thì ta nói a chia hết cho b ( a ? b) Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a
Chú ý: (SGK trang 96)
Ví dụ :
Ư(8) = {1; -1; 2; -2; 4; -4; 8; -8}
B(3) = { 0; 3; -3; 6; -6; 9; -9…}
13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN(-16) ? 8
?
( -16 : 8 = -2 )
8 ? 4
( 8 : 4 = 2 )
?
Vậy
(-16) ? 4
?
( -16 : 4 = -4 )
a ? b và b ? c ? a ? c
Tổng quát :
1. Bội và ước của một số nguyên.
Số nguyên a chia hết cho số nguyên b (b ? 0). Nếu có số nguyên q sao cho a = b.q. Thì ta nói a chia hết cho b ( a ? b) Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a
Chú ý:
Tính chất
Ví dụ:
13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
(-3) ? 3
?
Vậy
(-3) . 2 ? 3
?
Tổng quát :
a
b
a
m
b
a) a ? b và b ? c ? a ? c
b) a ? b ? a.m ? b (m ? Z)
?
2. Tính chất
1. Bội và ước của một số nguyên.
13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
a) a ? b và b ? c ? a ? c
b) a ? b ? a.m ? b (m ? Z)
12 ? (-4)
?
?
Vậy
(12 + 8 ) ? (-4)
?
a ?
c
8 ? (-4)
b ?
?
c
?
(12 ? 8 ) ? (-4)
( a + b ) ? c
( a ? b ) ? c
a ? c và b ? c ? (a + b) ? c và (a ? b) ? c
Tổng quát :
1. Bội và ước của một số nguyên.
2. Tính chất
BÀI TẬP
Các ước của - 3 là: 1, -1, 3, -3
Các ước của 11 là: 1, -1, 11, -11
Bài 102 (tr 97) Tìm các ước của -3 và 11
Giải
A = { 2; 3; 4; 5; 6 }
B = { 21; 22; 23 }
1. 2 + 21
2. 2 + 22
3. 2 + 23
4. 3 + 21
5. 3 + 22
6. 3 + 23
7. 4 + 21
8. 4 + 22
9. 4 + 23
10. 5 + 21
11. 5 + 22
12. 5 + 23
13. 6 + 21
14. 6 + 22
15. 6 + 23
Bài 103. Cho hai tập hợp số :
a) Có thể lập bao nhiêu tổng dạng (a+b) với a?A và b ?B ?
b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho 2 ?
a) Có thể lập bao nhiêu tổng dạng (a+b) với a?A và b ?B ?
BÀI TẬP
BÀI TẬP

Bài 104. Tìm số nguyên x biết: a) 15x = -75
Giải
15x = -75
x = (- 75) : 15
x = -5
Vậy x = -5
1) Cho a, b ? Z và b ? 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = b.q thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a
Kiến thức cơ bản :
2) Tính chất:
a ? b và b ? c ? a ? c
a ? b ? a.m ? b
a ? b và b ? c ? (a + b) ? c và (a - b) ? c
- Xem lại lí thuyết đã học.
- Làm bài tập 104 b; 105; 106 Sgk trang 97.
Chú ý bài 105 các em phải dùng bút màu khác để làm bài
- Chuẩn bị nội dung tiết ôn tập chương II.
Hướng dẫn học sinh t? h?c
Chúc các em học tốt.
 
Gửi ý kiến