Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Buổi học cuối cùng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương
Ngày gửi: 12h:11' 12-02-2019
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 449
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản “ Vượt thác” ?
? Nhân vật Dượng Hương Thư trong văn bản
“ Vuợt thác”` được miêu tả như thế nào?
Câu 1: Ai là tác giả của đoạn trích “Vượt Thác”
Câu 2: Trong truyện“Bức tranh của em gái tôi” tài năng của Kiều Phương là ?
Câu 3: Hành trình bằng thuyền của Dượng Hương Thư đi trên dòng sông nào?
Câu 4: Đoàn Giỏi là tác giả của tác phẩm nào?
Câu 5: Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài viết cho thiếu nhi là ?
Buổi học cuối cùng
Tiết 89:
(An-phông-xơ Đô-đê))
( Chuyện của một em bé người An-dát)

.
“Buæi häc cuèi cïng” - lÊy bèi c¶nh tõ mét biÕn cè lÞch sö: Sau cuéc chiÕn tranh Ph¸p-Phæ ( §øc ) n¨m 1870-1871, n­íc Ph¸p thua trËn, hai vïng An-d¸t vµ Lo-ren gi¸p biªn giíi víi Phæ bÞ nhËp vµo n­íc Phæ. Cho nªn c¸c tr­êng ë hai vïng nµy bÞ buéc häc b»ng tiÕng §øc. TruyÖn viÕt vÒ Buæi häc cuèi cïng b»ng tiÕng Ph¸p ë mét tr­êng lµng vïng An-d¸t.
Lược đồ chiến tranh Pháp – Phổ (1870-1871)
- An-phông-xơ Đô-đê ( 1840 -1897) là văn Pháp.
- Tác giả của nhiều truyện ngắn nổi tiếng.
An-phông-xơ Đô-đê

(1840-1897)
* Tác phẩm:
- Hoàn c¶nh: Sau chiÕn tranh Ph¸p - Phæ (1870-1871), Ph¸p thua trËn, c¾t hai vïng An-d¸t và Lo-ren cho Phæ.
*Tác giả
Bố cục: 3 phần
- Phần 1: Từ đầu… mà vắng mặt con: Quang cảnh trên đường đến trường, ở trường và tâm trạng Phrăng trước buổi học.
- Phần 2: Tiếp theo … nhớ mãi buổi học cuối cùng này: Diễn biến buổi học cuối cùng.
- Phần 3: (Còn lại): Cảnh kết thúc buổi học.
Thảo luận nhóm:
?Trên đường tới trường Phrăng nhận thấy điều gì khác lạ? Sân trường hôm nay có gì đặc biệt? Trong lớp có những ai, thái độ của thầy giáo
Ha - Men trước việc cậu đi muộn?
Thảo luận nhóm:
?Trên đường tới trường Phrăng nhận thấy điều gì khác lạ? Sân trường hôm nay có gì đặc biệt? Trong lớp có những ai, thái độ của thầy giáo
Ha - Men trước việc cậu đi muộn?
Bài học Pháp văn cuối cùng của tôi!...
Mà tôi thì mới viết tập toạng! Vậy là sẽ chẳng bao giờ duợc học nữa ư, phải dừng ở đó ư!... Giờ đây tôi tự giận mình biết mấy về thời gian bỏ phí, về những buổi trốn học đi bắt tổ chim hoặc trưuợt trên hồ. Những cuốn sách vừa nãy tôi còn thấy chán ngán đến thế, mang nặng đến thế, quyển ngữ pháp, quyển thánh sử của tôi giờ đây dưuờng nhuư những nguời bạn cố tri mà tôi sẽ rất đau lòng phải giã từ. Cũng giống nhuư thầy Ha-men. Cứ nghĩ thầy sắp ra đi và tôi không còn được gặp thầy nữa, là tôi quên cả những lúc thầy phạt, thầy vụt thưuớc kẻ.

Nhân vật Phrang
Trưuớc buổi học cuối cùng
Trong buổi học cuối cùng
Kết thúc buổi học cuối cùng
- Định trốn học đi chơi nhưng đấu tranh với bản thân, cưỡng lại được và đến trường.
-> Chó bÐ lư­êi häc, nhót nh¸t, trung thùc.
Ngưuợng nghịu, xấu hổ khi vào muộn - Ngạc nhiên vì trang phục thầy giáo và quang cảnh lớp học.
- Choáng váng khi biết đây là buổi học cuối cùng.
-Xấu hổ, nuối tiếc vì không thuộc bài.
> Ân hËn, xÊu hæ, tù tr¸ch m×nh. HiÓu ®ư­îc ý nghÜa thiªng liªng cña viÖc häc tiÕng mÑ ®Î. Tõ ch¸n häc - > thÝch häc.
- Xúc động " Ôi ! Tôi sẽ nhớ mãi buổi học này"
- Cảm th?y thầy thật lớn lao.
-> Tự hào về nguời thầy và tình yêu sâu sắc tiếng mẹ đẻ.
? Là chú bé ham choi nhung trong bu?i h?c cu?i cựng dó hi?u du?c giỏ tr?, ý nghia c?a ti?ng núi dõn t?c, bi?t du?c yờu ti?ng núi dõn t?c l m?t bi?u hi?n c?a lũng yờu nu?c.
- Trước buổi học: là cậu bé ham chơi, lười học
- Trong buổi học: ân hận, rất ham học nhưng đã quá muộn.
- Sau buổi học: Thấy thầy thật lớn lao. Kính yêu thầy và yêu đất nước.
->Nghệ thuật: Miêu tả tâm lí nhân vật.

ý nào sau đây không đúng với suy nghĩ, tâm trạng của Phrăng ?
A. Mải chơi, sợ thầy kiểm tra bài nên muốn trốn học.
B. Xấu hổ, ân hận và thấm thía trưuớc lỗi lầm của mình, muốn sửa chữa nhưung đã muộn.
C. Thuương và kính yêu thầy. D. Vui vẻ khi từ nay không phải học tiếng Pháp nữa.
Câu hỏi trắc nghiệm
Em có suy nghĩ như thế nào từ câu chuyện của Phrăng ?
A. Tuổi còn nhỏ chuưa vội học, hãy vui chơi cho thoải mái sau này học vẫn kịp chán.
B. Vui chơi thoải mái nhưung không sao nhãng việc học hành để sau này phải ân hận, nuối tiếc.
C. Cả B và D đúng.
D. Học tập không chỉ lấy kiến thức cho mình để sau này có một tưuơng lai tưuơi sáng mà còn là trách nhiệm của ngưuời học sinh đối với gia đình, đối với đất nuớc.
D.

Nhân vật thầy giáo Ha-men trong buổi học cuối cùng đuược miêu tả nhuư thế nào :
-Về trang phục.
- Thái độ với học sinh.
- Những lời nói về việc học tiếng Pháp.
- Hành động, cử chỉ lúc buổi học kết thúc.
Thảo luận nhóm

Nhân vật thầy giáo Ha-men trong buổi học cuối cùng đuược miêu tả nhuư thế nào :
-Về trang phục.
- Thái độ với học sinh.
- Những lời nói về việc học tiếng Pháp.
- Hành động, cử chỉ lúc buổi học kết thúc.
Thảo luận nhóm

Thầy gi¸o Ha-men
Mặc áo Rơ-đanh-gốt màu xanh, diềm lá sen
- Đội mũ tròn bằng lụa đen thêu
- Lời lẽ dịu dàng, chỉ nhắc nhở chứ không trách phạt - Nhiệt tình giảng dạy
- Ngưuời tái nhợt, nghẹn ngào không nói hết câu. - Cầm phấn viết thật to : "Nưuớc Pháp muôn năm"
- > Yêu thuơng học sinh.
-> Đau đớn, xót xa tột độ
- > Yêu nưuớc thiết tha.
-> Trang phục đẹp và trang trọng.
Đó là ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất " Muốn mọi
ngưuời phải giữ lấy".
- > Yªu quý, tr©n träng tiÕng mÑ ®Î.

? Em hiểu và suy nghĩ nhưu thế nào về lời nói của thây Ha-men : "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững đuợc tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm đuược chìa khoá chốn lao tù ."
L ngu?i nghiờm kh?c nhung m?u m?c, th?y truy?n d?n h?c sinh tỡnh yờu ti?ng Phỏp- m?t bi?u hi?n c?a tỡnh yờu T? qu?c.

Ngh? thu?t:
- Kể chuyện bằng ngôi thứ nhất.
- Xây dựng tình huống truyện độc đáo.
- Miêu tả tâm lí nhân vật qua suy nghĩ, ngoaị hình.
- Ngôn ngữ tự nhiên, câu văn biểu cảm và nhiều hình ảnh so sánh.
N?i dung
-Tiếng nói là một giá trị cao quí của dân tộc, yêu tiếng nói là yêu văn hóa dân tộc. Tình yêu tiếng nói dân tộc là một biểu hiện của lòng yêu nước. Sức mạnh của tiếng nói dân tộc là sức mạnh của tiếng nói văn hóa, không thể có một thế lực nào thủ tiêu. Tự do của một dân tộc gắn liềnvới việc giữ gìn và phát huy tiếng nói dân tộc mình.
- Tác giả là một người yêu nước, yêu độc lập tự do, am hiểu về tiếng mẹ đẻ.
TỔNG KẾT
Luyện tập
Bi 1: Khoanh tròn vào phưuơng án đúng cho những câu hỏi sau:
Câu 1: Em hiểu nhuư thế nào về nhan đề " Buổi học cuối cùng"?
A. Buổi học cuối cùng của một học kỳ.
B. Buổi học cuối cùng của một năm học.
C. Buổi học cuối cùng của môn học tiếng Pháp.
D. Buổi học cuối cùng của cậu bé Phrăng khi chuyển đến ngôi
truường mới.
Câu 2: Tâm trạng chú bé Phrăng diễn biến nhuư thế nào trong buổi học cuối cùng?
A. Hồi hộp, chờ đón buổi học.
B. Vô tuư và thờ ơ.
C. Lúc đầu ham chơi, lưuời học nhuưng sau đó rất ân hân và xúc động.
D. Cảm thấy bình thuường nhuư những buổi học khác.
Câu 3: Lòng yêu nuước của chú bé Phrăng đuược biểu hiện nhưu thế nào
trong tác phẩm?
A. Yêu mến, tự hào về vùng quê An-dát của mình.
B. Căm thù sục sôi kẻ xâm lưuợc quê huương.
C. Kêu gọi mọi nguười cùng đoàn kết chiến đấu chống l?i kẻ thù.
D. Yêu tha thiết tiếng nói của dân tộc.
1. Từ trái nghĩa với thắng trận..
2.Thủ đô của nưuớc phổ .
3.Dán lên để báo cho mọi ngưuời biết gọi là gì ?
4. Diềm đăng ten hoặc sa mỏng đính vào cổ áo trong khi mặc lễ phục gọi là gì?
5. Kiểu chữ viết có nét tròn và đậm nét , thưuờng dùng để viết văn bằng , giấy khen gọi là kiểu chữ gì ?
6. Một hình thức biến đổi của động từ trong tiếng pháp.
7. Thông cáo của chính quyền dán nơi công cộng
8. Ph¸p thua trËn , 2 vïng gi¸p biªn giíi víi phæ bÞ nhËp vµo n­ưíc phæ, ®ã lµ Lo- ren vµ vïng nµo n÷a?
9. Họ tên đầy đủ của A. Đô-Đê.
Tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp
Khải hoàn môn của nước Pháp.
Một số hình ảnh về nước pháp

Hướng Dẫn Về Nhà


- N¾m v÷ng néi dung, nghÖ thuËt cña truyÖn
ViÕt ®o¹n v¨n nªu suy nghÜ cña em vÒ TiÕng ViÖt cña chóng ta.
ChuÈn bÞ bµi: Nhân hóa
Chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến