Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thùy Liên
Ngày gửi: 23h:02' 30-11-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 712
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TẬP ĐỌC LỚP 5
Người thực hiện: Mai Thùy Liên
TRƯỜNG TH SỐ I NÀ NHẠN
BÀI
BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
NHI?T LI?T CHO M?NG QUí TH?Y Cễ GIO V? D? GI? L?P 5A1 - TI?T T?P D?C: BUễN CHU LấNH DểN Cễ GIO
Kiểm tra bài cũ:
Nu nh?ng v?t v? m ngu?i nơng dn ph?i tr?i qua khi lm ra h?t g?o?
Để góp công sức làm ra hạt gạo em phải làm gì?
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
(Hà Đình Cẩn)
Đoạn 1:Từ đầu… đến dành cho khách quý.
Đoạn 2: Từ Y Hoa …đến nhát dao.
Đoạn 4: Phần còn lại.
Đoạn 3: Từ già Rok …đến cái chữ nào!
Luyện đọc
Đọc nối tiếp đoạn
Thư hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Luyện đọc từ:

(Hà Đình Cẩn)
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Luyện đọc câu:
Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn.
(Hà Đình Cẩn)
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Tìm hiểu bài:
(Hà Đình Cẩn)
Ý 1: Cô Y Hoa đến buôn Chư Lênh
để mở trường dạy học.
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào?
(Hà Đình Cẩn)
Moïi ngöôøi raát ñoâng , maëc quaàn aùo nhö ñi hoäi , raûi ñöôøng ñi cho coâ giaùo , giaø laøng ñöùng ñoùn khaùch giöõa nhaø , …coi coâ nhö ngöôøi trong buoân
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
(Hà Đình Cẩn)
Ý 2: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Y Hoa
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
(Hà Đình Cẩn)
- Moïi ngöôøi uøa theo giaø laøng ñeà nghò coâ giaùo cho xem caùi chöõ – im phaêng phaéc khi Y Hoa vieát – hoø reo .
Ý 3: Người Tây Nguyên yêu cái chữ
và quý cô giáo.
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
(Hà Đình Cẩn)
Người Tây Nguyên rất ham học , ham hiểu biết .
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Nội dung:
Người Tây Nguyên quý cái chữ, yêu cô giáo. Họ mong muốn cho con em của mình được học hành để thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.
(Hà Đình Cẩn)
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
Luyện đọc diễn cảm
Già Rok xoa tay lên chỗ chém, khen:
-Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ!
Rồi giọng già vui hẳn lên:
-Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi!
Bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo:
-Phải đấy!Cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào !
(Hà Đình Cẩn)
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Buôn Chư lênh, chật ních,trang trọng già Rok,
Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn.
Ý 1: Cô Y Hoa đến buôn Chư Lênh để mở trường dạy học.
Ý 2: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Y Hoa
Ý 3: Người Tây Nguyên yêu cái chữ
và quý cô giáo.
Nội dung:
Người Tây Nguyên quý cái chữ, yêu cô giáo. Họ mong muốn cho con em của mình được học hành để thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010
Tập đọc. BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
Hà ĐÌnh Cẩn
Kính chúc các thầy các cô giáo mạnh khỏe- Hạnh phúc.


CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN – HỌC GIỎI
No_avatar

hay Mỉm cười

No_avatar

,mmklkjjjhgvvgh uyhj

hgfgyhujikmol,Mỉm cười

 
Gửi ý kiến