Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các bài Luyện tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thanh huệ
Ngày gửi: 23h:26' 10-01-2019
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC EM
Giáo sinh: Nguyễn Thị Thanh Huệ
GVHD: Cô Nguyễn Thị Bình Minh
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN NGUYÊN HÃN
Khởi Động
Có mấy dạng phương trình đường thẳng?
Có 4 dạng phương trình đường thẳng
Phương trình tham số của đường thẳng
Phương trình viết theo hệ số góc
Phương trình viết theo đoạn chắn
Phương trình tổng quát của đường thẳng
Nêu cách viết phương trình của các loại phương trình trên?
 
 
 
 
TĂNG TỐC
1
2
3
4
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 2
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 4
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 3

PHIẾU CÂU HỎI 1,2
Cho tam giác ABC có A(4;1); B(1;7); C(-1;0). Viết phương trình của
a) Đường thẳng AC;
b) Đường cao AH;
c) Đường thẳng d qua C và song song với AB.

PHIẾU CÂU HỎI 3, 4
Cho tam giác ABC với A(1;4); B(3;-1); C(6;2). Viết phương trình của
a) Đường thẳng AC;
b) Đường trung tuyến AM;
c) Đường thẳng d qua C và song song với AB.

VỀ ĐÍCH
LUCKY NUMBER
CÂU HỎI
Câu 1: Đường thẳng d được xác định khi biết:
Mệnh đề nào sau đây sai?
 
A. Hệ số góc và một điểm;
B. Một điểm thuộc đường thẳng d và biết đường thẳng d song song với 1 đường thẳng cho trước;
C. Một vectơ pháp tuyến hoặc 1 vectơ chỉ phương;
D. Hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng d.

Start
00
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:05
00:00
LUCKY NUMBER
CÂU HỎI
 
Start
00
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:05
00:00
CÂU HỎI
 
Start
00
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:05
00:00
CÂU HỎI
 
Start
00
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:05
00:00
CÂU HỎI
 
Start
00
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:05
00:00
CÂU HỎI
 
Start
00
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:05
00:00
LUCKY NUMBER
CÂU HỎI
 
Start
00
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:05
00:00
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE
 
Gửi ý kiến