Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

các bước xây dựng trường học không thuốc lá

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:31' 18-07-2014
Dung lượng: 390.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC

Văn phòng Chương trình PCTH Thuốc lá - VINACOSH
Nội dung

Thế nào trường học không khói thuốc
Các bước triển khai thực hiện
Bí quyết để triển khai thành công

Thế nào là trường học không thuốc lá?
Trường học không thuốc lá là trường học không có học sinh, cán bộ, giáo viên và khách đến làm việc hút thuốc. Không có hiện tượng mua, bán thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.
Tiêu chí công nhận “ Trường học không thuốc lá”
Không có học sinh, cán bộ, giáo viên bắt đầu hút thuốc lá
Không có học sinh, cán bộ, giáo viên hút thuốc trong khuôn viên nhà trường và trong các hoạt động ngoại khoá ngoài trường
Không có hiện tượng mua, bán, sản xuất thuốc lá trong khuôn viên nhà trường
Có thực hiện Chương trình PCTH thuốc lá trong trường học. Có sự tham gia của cộng đồng và gia đình trong các hoạt đồng PCTH thuốc lá tại trường học.
Học sinh, cán bộ, giáo viên có sự chuyển đổi tích cực về kiến thức, thái độ, kỹ năng phòng chống tác hại thuốc lá
Tiêu chí công nhận “ Trường học không thuốc lá” ( tt)
Có qui định cấm học sinh, cán bộ, giáo viên và khách hút thuốc lá tại khuôn viên nhà trường và quy định những hình thức xử phạt cụ thể đối với những trường hợp vi phạm.
Có treo hệ thống biển báo cấm hút thuốc.
Không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ của các công ty thuốc lá hoặc các tổ chức có quan hệ với công ty thuốc lá dưới bất kì hình thức nào
CÁC BƯỚC THỰC THI
Thành lập Ban chỉ đạo
Điều tra thực trạng
Xây dựng kế hoạch PCTH thuốc lá
Phổ biến nội quy
Triển khai các hoạt động.
Theo dõi, giám sát, đánh giá
Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo
Ban chỉ đạo:
Thành phần (hiệu trưởng, chi uỷ, chi bộ, công đoàn, hội đồng giáo dục, Hội sinh viên và đại diện chính quyền địa phương)
Nhiệm vụ:
Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL
Chỉ đạo và trực tiếp triển khai các hoạt động
Theo dõi, giám sát
Nhận xét, đánh giá kết quả triển khai của từng lớp, báo cáo ban giám hiệu khen thưởng hoặc nhắc nhở kịp thời
Đề xuất hoạt động PCTH thuốc lá trong giai đoạn tiếp theo
Bước 2: Điều tra khảo sát về tình hình PCTH thuốc lá
Mục đích: Đánh giá thực trang sử dụng thuốc lá, kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng thuốc lá của học sinh, cán bộ, giáo viên và tình hình PCTH thuốc lá.

Nội dung:
Thực trạng sử dụng thuốc lá trong học sinh, cán bộ, giáo viên ? Nhóm đối tượng nào có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao trong trường?
Thực trạng sử dụng thuốc lá của khách đến làm việc.
Nhận thức của học sinh, cán bộ, giáo viên về tác hại của thuốc lá
Ý kiến của cán bộ, giáo viên, học sinh về việc xây dựng trường học không có khói thuốc lá.
Trường đã ban hành quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường chưa?
Trường đã có hệ thống biển báo cấm hút thuốc chưa?
Bước 3: Xây dựng kế hoạch PCTHTL
Nội quy:
Quy định cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên trường học.
Quy định về những hình thức phạt những người vi phạm.
Quy định về việc cấm nhận tài trợ của các công ty thuốc lá dưới mọi hình thức.
Phân công cán bộ, giáo viên/học sinh chịu trách nhiệm giám sát thực hiện nội qui.
Xác định rõ hiệu lực về thời gian của nội qui.
Bước 3: Xây dựng kế hoạch PCTHTL
Kế hoạch thực hiện
Xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đợn, từng năm học căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu.
Xác định các hoạt động cụ thể: xây dựng nội quy, lồng ghép giảng dạy trọng giờ ngoại khoá, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, đội tuyên truyền, truyền thông…
Xác định thời gian thực hiện các hoạt động
Xác định trách nhiệm thực hiện của từng thành viên trong trường
Xác định nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động
Xây dựng quy định đánh giá, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết
Bước 4: Phổ biến nội qui cho các đối tượng
Thông báo tại cuộc họp hội đồng giáo viên
Gửi nội quy tới các lớp, giáo viên chủ nhiệm, đoàn sinh viên
Thông báo trong các cuộc sinh hoạt đoàn
Niêm yết nội quy tại cổng bảo vệ, hành lang, phòng hội đồng…
Bước 5: Triển khai các hoạt động
Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng xây dựng trường học không khói thuốc lá.
Gắn biển báo Cấm hút thuốc (bắt buộc)
Loại bỏ các vật dụng liên quan đến thuốc lá như gạt tàn, bật lửa ... (bắt buộc)
Tuyên truyền về tác hại thuốc lá (bắt buộc)
Tập huấn cho các giáo viên và các nhóm học sinh được phân công nhiệm vụ giám sát về các kỹ năng truyền thông vận động, giám sát, tư vấn và nhắc nhở người vi phạm, đánh giá và viết báo cáo. (bắt buộc)
Tổ chức thi đua giữa các lớp (đối với học sinh), các phòng ban ( đối với cán bộ, giáo viên) về bỏ thuốc lá với các hình thức khen thưởng cá nhân bỏ thuốc, phạt với những trường hợp vi phạm ...
Tổ chức các cuộc thi viết bài, xây dựng tiểu phẩm nói về tác hại của thuốc lá và các phương pháp bỏ thuốc lá.
Cập nhật và phổ biến nội dung các văn bản của nhà nước về PCTH thuốc lá cho học sinh, cán bộ giáo viên. (bắt buộc)

Bước 6: Theo dõi, giám sát và đánh giá
Có hệ thống biển báo cấm hút thuốc, nội qui/qui định tại các lớp học, hành lang, trong các phòng làm việc của cán bộ, giáo viên của trường?
Biển báo cấm hút thuốc có được gắn tại các vị trí dễ thấy không?
Có gạt tàn thuốc lá và đầu mẩu thuốc lá tại lớp học, hành lang, sân trường hoặc trong phòng làm việc của cán bộ, giáo viên không?
Học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên, khách đến liên hệ còn hút thuốc trong khuôn viên trường không? Bao nhiêu trường hợp vi phạm.
Những trường hợp vi phạm đó được xử lý như thế nào?
Bước 6: Theo dõi, giám sát và đánh giá (tiếp)
Có dấu hiệu hút thuốc?
Có hiện tượng vi phạm không được nhắc nhở.
Mức độ nghiêm túc (biên bản xử phạt)
Có hiện tượng bán thuốc lá quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá?
Các hoạt động hỗ trợ đã được triển khai
Bí quyết để triển khai thành công nội quy cấm hút thuốc
Nhằm vào hành vi hút thuốc nơi có quy định cấm, không nhằm vào người hút
Tập trung vào các lợi ích về sức khỏe, kinh tế, tránh gây tranh luận về “quyền cá nhân”
Sự cam kết và ủng hộ của hiệu trưởng, giáo viên, đoàn thanh niên
Tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tham gia vào xây dựng nội quy và kế hoạch triển khai từ đầu
Hướng dẫn về cách thức thông tin và các biện pháp cưỡng chế thực hiện.
Chỉ đưa ra các quy định có khả năng cưỡng chế thực thi
Bí quyết để triển khai thành công nội quy cấm hút thuốc (tiếp)
Giáo dục về tác hại của khói thuốc thụ động
Cần có thời gian chuẩn bị từ khi tuyên bố tới khi quy định có hiệu lực
Đào tạo kĩ năng giám sát và kĩ năng ứng xử khi có vi phạm
Quy định được áp dụng công bằng cho tất cả mọi người
Thông tin và giám sát thường xuyên
Kiên nhẫn
Lặp đi lặp lại

Xin trân trọng cảm ơn
 
Gửi ý kiến