Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hà thị trường
Ngày gửi: 16h:18' 09-04-2019
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 GỒM 3 PHẦN CƠ BẢN
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
THẾ GIỚI SỐNG
PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ THẾ GIỚI SỐNG
TIẾT 1:
CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA
THẾ GIỚI SỐNG
I. Các cấp tổ chức của thế giới sống
II . Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống
1 . Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
2 . Hệ thống mở và tự điều chỉnh
3 . Thế giới sống liên tục tiến hóa

NỘI DUNG:
I. Các cấp tổ chức của thế giới sống:
Cho biết sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào?
Hãy nêu các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống?
?
?
PHÂN TỬ
BÀO QUAN
TẾ BÀO

CƠ THỂ
CƠ QUAN
QUẦN THỂ
QUẦN XÃ
SINH QUYỂN
Đó là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc rất chặt chẽ :
Tính chất cơ bản để phân biệt cơ thể sống với chất vô cơ là gì ?
PHÂN TỬ
BÀO QUAN
TẾ BÀO

CƠ QUAN
HỆ CƠ QUAN
CƠ THỂ
QUẦN THỂ
QUẦN XÃ
HỆ SINH THÁI
SINH QUYỂN
Mô : là tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định.
Cơ quan : tập hợp của nhiều mô khác nhau.
- Hệ cơ quan : tập hợp của nhiều cơ quan khác nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định.
Cơ thể : được cấu tạo từ các cơ quan và hệ cơ quan.

Quần thể nhóm các cá thể cùng loài cùng sống trong 1 khu phân bố xác định.
- Quần xã: gồm nhiều quần thể của các loài khác nhau cùng sống trong 1 vùng địa lý nhất định.
Hệ sinh thái: bao gồm nhiều quần xã và môi trường sống của chúng tạo nên 1 thể thống nhất
- Sinh quyển : tập hợp tất cả các hệ sinh thái trên Trái Đất và sinh cảnh của chúng, là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống
PHÂN TỬ
BÀO QUAN
TẾ BÀO

CƠ QUAN
HỆ CƠ QUAN
CƠ THỂ
QUẦN THỂ
QUẦN XÃ
HỆ SINH THÁI
SINH QUYỂN
Trong các cấp tổ chức của sự sống thì những cấp tổ chức nào là cơ bản ?
Trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật
CÁC CẤP TỔ CHỨC CƠ BẢN CỦA THẾ GIỚI SỐNG
Tế bào
Cơ thể
Quần thể- Loài
Quần xã
Hệ sinh thái- Sinh quyển
I . Các cấp tổ chức sống :
Các cấp tổ chức sống từ thấp lên cao bao gồm : phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển.
Các cấp tổ chức sống cơ bản là : Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.
II . Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống :
1 . Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc :
2 . Hệ thống mở và tự điều chỉnh :
3 . Thế giới sống liên tục tiến hóa :
II.ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG
1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc :
nguyên tắc thứ bậc : Là tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.
đặc tính nổi trội: Tổ chức sống cấp trên vừa có đặc điểm của tổ chức sống cấp dưới vừa có những đặc điểm nổi trội mà tổ chức sống cấp dưới không có được.
Những đặc điểm nổi trội được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành.

Quang hợp
Lục lạp
Diệp lục tố và các phân tử hữu cơ khác
Trao đổi chất, sinh sản, cảm ứng, sinh trưởng…
Tế bào
Các bào quan và các phân tử ADN, protein…
2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh:
a . Hệ thống mở :
Sinh vật ở mọi cấp độ không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường  góp phần làm biến đổi môi trường.
Sinh vật với môi trường có mối quan hệ như thế nào?
Khả năng tự điều chỉnh :
Mọi cấp độ sống đều có khả năng tự điều chỉnh để đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong cơ thể
CHIM HẢI ÂU
2.Hệ thống mở, tự điều chỉnh.

VD1: Tự điều chỉnh của cơ thể: Khi chạy nhanh  tim đập nhanh, toát mồ hôi, thở nhanh.
VD2: Tự điều chỉnh của QT: Quan hệ giữa tỷ lệ sinh sản và tử vong của quần thể  điều chỉnh mật độ.
3. Thế giới sống liên tục tiến hóa :
Sự sống không ngừng tiến hóa tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng nhưng lại thống nhất.
3. Thế giới sống liên tục tiến hóa :
SỰ THỐNG NHẤT Ở CẤP PHÂN TỬ : ADN
Dù cho thế giới sống là đa dạng, nhưng vẫn có những bằng chứng về tính thống nhất của chúng.
SỰ THỐNG NHẤT Ở CẤP TẾ BÀO:CẤU TRÚC TIÊN MAO Ở TẾ BÀO CÓ NHÂN
Mỏ chim thích nghi với những loại thức ăn khác nhau
* Kết luận:
- Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ
- Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở và có khả năng tự điều chỉnh.
- Sự sống không ngừng tiến hóa tạo nên một thế giới sống vô cùng đa dạng nhưng lại thống nhất.
Chọn câu đúng nhất
Các cấp tổ chức sống cơ bản được sắp xếp từ thấp đến cao:
a) Tế bào  Cơ thể  Quần thể  Quần xã  Hệ sinh thái  Sinh quyển.
b) Tế bào  Cơ thể  Quần xã  Quần thể  Hệ sinh thái  Sinh quyển.
c) Tế bào  Cơ thể  Quần thể  Hệ sinh thái  Sinh quyển  Quần xã.
d) Tế bào  Cơ thể  Hệ sinh thái  Sinh quyển  Quần thể  Quần xã.
Star
1
2
3
4
5
CỦNG CỐ
Chọn câu đúng nhất
Cơ thể người gồm những cấp tổ chức sống là:
Tế bào, cơ quan, hệ cơ quan, quần thể.
Tế bào, cơ quan, quần thể, quần xã.
Cơ quan, hệ cơ quan, quần thể, quần xã
Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan.

Star
1
2
3
4
5
a)
b )
c )
d )
Chọn câu đúng nhất
Cấp tổ chức cơ bản của mọi cơ thể sống là:
Quần thể.
Quần xã.
Tế bào.
Cơ thể.
Star
1
2
3
4
5
a)
b )
c )
d )
Đúng
1
2
3
Sai
1
2
3
DẶN DÒ
Về nhà học bài
Xem nội dung bài 2, vẽ sơ đồ tu duy tóm tắt nội dung bài học.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến