Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Các đại dương trên thế giới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Thanh
Ngày gửi: 11h:56' 23-03-2018
Dung lượng: 13.8 MB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 0 người

LỚP 5B
Tru?ng Ti?u h?c An Di?n
PHềNG GD-DT TH? X B?N CT

Giáo viên: Hồ Văn Thanh
TRU?NG TI?U H?C AN DI?N - TX B?N CT
GIÁO VIÊN: HỒ VĂN THANH
LớP: 5.3
Chào mừng các thầy cô trong Ban giám khảo
Về dự giờ thăm lớp
Lớp 5.3-Truờng Tiểu học Ann Di?n
Kiểm tra bài cũ :
Thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018
Địa lí
Châu Đại Dương và châu Nam Cực
1. Vị trí, giới hạn của Châu Đại Dương?
Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các quần đảo ở trung tâm và Tây Nam Thái Bình Dương.
2. Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?
Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới , không có dân cư sinh sống. Dộng vật tiêu biểu là chim cánh cụt.

Em hãy cho biết ch©u §¹i Dư¬ng gåm nh÷ng phÇn ®Êt nµo?
LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Ch©u §¹i Dư¬ng gåm lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a vµ c¸c ®¶o, quÇn ®¶o ë vïng trung t©m vµ T©y Nam Th¸i B×nh Dư¬ng.
Nằm ở vùng
địa cực Nam
Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật ?
CHIM CÁNH CỤT
Châu lục lạnh nhất
thế giới.
Em hãy cho biết trên Trái Đất có mấy đại duương ? Đó là những đại duơng nào ?
Trên Trái Đất có 4 đại duơng :
? Thái Bình Duơng .
? Đại Tây Dưuơng.
? ?n Độ Duương.
? Bắc Băng Duương
Thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018
Địa lí
Các ®¹i dư¬ng trªn thế giới

Các em quan sát hình 1, hình 2 SGK ; lược đồ các châu lục và đại dương để thảo luận nhóm 6 và hoàn thành Phiếu học tập sau :
Phần lớn ở bán cầu Tây, một phần nhỏ ở bán cầu Đông.

Thái Bình DưUơng
?n Độ DUơng
Đại Tây DUơng
Bắc Băng DUU7ơng
Nằm ở bán cầu Đông.
Nằm ở vùng cực Bắc.
Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực.

Châu Đại Dương, châu Á, châu Phi, châu Nam Cực.

Châu Á, châu Âu, châu Mĩ.

Châu ¢u, châu Mĩ, châu Phi, châu Nam Cực.
Thái Bình Dương §¹i T©y Dư­¬ng

Thái Bình Dương, Ấn §ộ Dương , B¾c B¨ng Dư¬ng.

Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương.
Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.
Một nửa nằm ở bán cầu Đông, một nửa nằm ở bán cầu Tây.


Em h·y nêu diện tích , độ sâu trung bình , độ sâu lớn nhất của từng đại dương?

2
Bảng số liệu về các đại dương
Ấn Độ Dương
75
Bắc Băng Dương
13
Đại Tây Dương
93
Thái Bình Dương
1
4
3
180
3963
1134
3530
4279
7455
5449
9227
11034
Các ®¹i dư¬ng trªn thế giới
0
1
2
3
4
5
6
7
8
3
0
:
0
2
5
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
5
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3
9
1
2
4
5
6
7
8
0
3
2
9
1
2
4
5
6
7
8
0
3
1
9
1
2
4
5
6
7
8
0
3
0
9

Câu hỏi th¶o luËn nhãm ®«i :

Câu 1: Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích?
Câu 2: Cho biết đại dương nào có độ sâu lớn nhất?
Câu 1: Em hóy x?p 4 d?i duong theo th? t? t? l?n d?n nh? v? di?n tớch?
. Thỏi Bỡnh Duong
. D?i Tõy Duong
. ?n D? Duong
. B?c Bang Duong
Thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018
Địa lí
Các ®¹i dư¬ng trªn thế giới
Câu 2: Cho biết đại dương nào có độ sâu lớn nhất?
- Thái Bình Dương rộng 180 triệu km2 độ sâu trung bình 4279m, độ sâu lớn nhất 11034m, nhiÖt ®é trung b×nh n­íc biÓn 190C.
- Ấn Độ Dương rộng 75 triệu km2 độ sâu trung bình 3963m, độ sâu lớn nhất 7455m, nhiÖt ®é trung b×nh nưíc biÓn 170C .
- Đại Tây Dương rộng 93 triệu km2 độ sâu trung bình 3530m, độ sâu lớn nhất 9227m, nhiÖt ®é trung b×nh nưíc biÓn170C .
- Bắc Băng Dương rộng 13 triệu km2, độ sâu trung bình 1134m, độ sâu lớn nhất 5449m, nhiÖt ®é trung b×nh nư­íc biÓn 30C.
THÁI BÌNH DƯƠNG
San hô
ĐẠI TÂY DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
Sóng thần
Dòng nước ấm
Sóng thần
Sinh vật biển
Cá voi
ấn độ dưUơng
BẮC BĂNG DƯƠNG
Băng trôi
Hải cẩu
Gấu trắng
Băng tan
TRÒ CHƠI
RUNG CHUÔNG VÀNG
Bắc Băng Dương nằm ở :
A. Vùng cực Nam
B. Vùng cực Bắc
C. Bán cầu Tây
Ấn Độ Dương giáp các châu lục:
A. Châu Mĩ , châu Đại Dương, châu Á.
B. Châu Đại Dương, châu Á,
châu Nam Cực
C. Châu Đại Dương, châu Phi,
châu Âu, châu Nam Cực
D. Châu Đại Dương, châu Phi,
châu Á, châu Nam Cực
Đại Tây Dương giáp các đại dương nào ?
A. Thái Bình Dương
Bắc Băng Dương .
B. Thái Bình Dương
Ấn Độ Dương
Bắc Băng Dương .
Đại dương nµo có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất ?
A. Ấn Độ Dương
B. Bắc Băng Dương
C. Thái Bình Dương
D. Đại Tây Dương
Trên Trái Đất có …đại dương .
C. 2
D. 1
A. 3
B.
4


CC D?I DUONG TRấN TH? GI?I
Trên Trái Đất có 4 đại duương đó là: Thái Bình Dưuơng , Đại Tây Duơng , ấn Độ Dưuơng ,Bắc Băng Duương . Thái Bình Dưuơng là đại duơng có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.
Thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018
Địa lí
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến