Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Các đại dương trên thế giới

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Hoà
Ngày gửi: 22h:05' 02-04-2019
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 442
Số lượt thích: 1 người (Lương thị tình)
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
Địa lí
Lớp 5B.
Các đại dương trên Thế giới
Em hãy cho biết châu Đại Dương gồm những phần đất nào?
LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Ch©u Đ¹i Dư¬ng gåm lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a vµ c¸c ®¶o, quÇn ®¶o ë vïng trung t©m vµ T©y Nam Th¸i Bình Dư¬ng.
Nằm ở vùng
địa cực Nam
Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?
Châu lục lạnh nhất
thế giới.
Lược đồ các châu lục và đại dương trên Thế giới
Thứ tư ngày 03 tháng 4 năm 2019
Địa lí
Thảo luận nhóm 4
Đại Tây Dương
Thái Bình Dương
Châu Á
Châu Mĩ
Châu Đại Dương
Châu Nam Cực
Đại Tây Dương
Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Châu Á
Châu Âu
Châu Đại Dương
Châu Nam Cực
Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
Ấn Độ Dương
Ấn Độ Dương
Bắc Băng Dương
Đại Tây Dương
Châu Mĩ
Châu Phi
Châu Âu
Châu Nam Cực
Thái Bình Dương
Ấn Độ Dương
Bắc Băng Dương
Châu Á
Châu Âu
Châu Mĩ
Thái Bình Dương
Đại Tây Dương
Bắc Băng Dương
Phần lớn ở bán cầu Tây, một phần nhỏ ở bán cầu Đông.

Thái Bình Dương
Ấn Độ Dương
Đại Tây Dương
Bắc Băng Dương
Nằm ở bán cầu Đông.
Nằm ở vùng cực Bắc.
Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương, châu Nam Cực.

Châu Đại Dương, châu Á, châu Phi, châu Nam Cực.

Châu Á, châu Âu, châu Mĩ.

Châu ¢u, châu Mĩ, châu Phi, châu Nam Cực.
Thái Bình Dương §¹i T©y Dư­¬ng

Thái Bình Dương, Ấn §ộ Dương , B¾c B¨ng Dư¬ng.

Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương.
Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.
Một nửa nằm ở bán cầu Đông, một nửa nằm ở bán cầu Tây.
Thái Bình Dương 180 4279 11034
Ấn Độ Dương 75 3963 7455
Bắc Băng Dương 13 1134 5449
Đại Tây Dương 93 3530 9227
Các đại dương đều lớn về kích thước và thông nhau, nhưng mỗi đại dương đều có điểm khác biệt về diện tích, độ sâu, nhiệt độ.
Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích? Đại dương nào có độ sâu lớn nhất?
Giới thiệu
về các đại dương
San hô
Thái Bình Dương
Rộng 180 triệu km2,
Độ sâu trung bình 4279m,
Độ sâu lớn nhất 11034m.
Sinh vật biển
Sóng thần
Dòng nước ấm
Sóng thần
Bão biển
Đại Tây Dương
Rộng 93 triệu km2
Độ sâu trung bình 3530m,
Độ sâu lớn nhất 9227m.
Rộng 75 triệu km2
Độ sâu trung bình3963 m
Độ sâu lớn nhất 7455m
Ấn Độ Dương
Rộng 13 triệu km2,
độ sâu trung bình 1134m,
độ sâu lớn nhất 5449m.
BẮC BĂNG DƯƠNG
Trờn trỏi d?t cú 4 d?i duong dú l: Thỏi Bỡnh Duong, D?i Tõy Duong, ?n D? Duong v B?c Bang Duong. Thỏi Bỡnh Duong cú di?n tớch v d? sõu trung bỡnh l?n nh?t.
 
Gửi ý kiến