Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Xuân Trường
Ngày gửi: 07h:30' 07-04-2014
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Ngọc Trâm)
6
GV: Phan Xuân Trường
Trường THCS Phú Túc
ĐỊA LÍ
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Tuần 29 tiết 26
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Chí tuyến Nam
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Chí tuyến Nam
66033’B
66033’N
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Nhìn vào hình vẽ cho biết trên Trái Đất phân chia thành mấy vành đai nhiệt? Đó là những vành đai nào?
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
66033’
66033’
23027’
23027’
Cực Bắc
Cực Nam
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra 5 vành đai nhiệt :vành đai nóng,hai vành đai ôn hòa,hai vành đai lạnh
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
Sự phân chia các đới
khí hậu trên Trái Đất phụ thuộc những
nhân tố nào? Nhân tố nào quan trọng nhất?
Vĩ độ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng
đến sự phân hóa khí hậu trên Trái Đất
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
Tương ứng với 5 vành đai nhiệt người ta phân chia bề mặt TĐ thành mấy đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu?
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
66033’
66033’
23027’
23027’
Cực Bắc
Cực Nam
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
Trái Đất chia ra 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vành đai nhiệt
+ 1 đới nóng (nhiệt đới)
+ 2 đới ôn hoà (ôn đới)
+ 2 đới lạnh (hàn đới)
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
- V ĩ độ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng
đến sự phân hóa khí hậu trên Trái Đất
Nhóm 3,4 :
Tìm hiểu 2 đới ôn hòa
Nhóm 1,2 :
Tìm hiểu về đới nóng
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm 5,6 :
Tìm hiểu 2 đới lạnh
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
ÔN ĐỚI
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
a. Nhiệt đới (đới nóng):
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
b. Ôn đới (đới ôn hòa):
C. Hàn đới (đới lạnh):
Vòng cực Bắc
Chí tuyến Nam
Chí tuyến Bắc
NHIỆT ĐỚI
ÔN ĐỚI
HÀN ĐỚI
ÔN ĐỚI
Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
Từ chí tuyến Bắc đến
vòng cực Bắc
Chí tuyến Nam đến
vòng cực Nam
Từ vòng cực Bắc
đến cực Bắc
Từ vòng cực Nam
đến cực Nam
Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
Quanh năm lớn
Quanh năm nóng
Từ chí tuyến Bắc đến
vòng cực Bắc
Chí tuyến Nam đến
vòng cực Nam
Chênh nhau lớn
Trung bình
Từ vòng cực Bắc
đến cực Bắc
Từ vòng cực Nam
đến cực Nam
Quanh năm nhỏ
Quanh năm lạnh
Gió tín phong
Gió tín phong
Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
Quanh năm lớn
Quanh năm nóng
Tín phong
Từ chí tuyến Bắc đến
vòng cực Bắc
Chí tuyến Nam đến
vòng cực Nam
Chênh nhau lớn
Trung bình
Tây ôn đới
Từ vòng cực Bắc
đến cực Bắc
Từ vòng cực Nam
đến cực Nam
Quanh năm nhỏ
Quanh năm lạnh
Đông cực
Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
Quanh năm lớn
Quanh năm nóng
Tín phong
Từ 500 – 1000mm
Từ chí tuyến Bắc đến
vòng cực Bắc
Chí tuyến Nam đến
vòng cực Nam
Chênh nhau lớn
Trung bình
Tây ôn đới
Từ 1000 – 2000mm
Từ vòng cực Bắc
đến cực Bắc
Từ vòng cực Nam
đến cực Nam
Quanh năm nhỏ
Quanh năm lạnh
Đông cực
Dưới 500mm
Lược đồ các đới khí hậu trên Trái đất
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Rừng nhiệt đới
MÙA HẠ
Em hãy cho biết các địa danh đánh số trên bản đồ thuộc đới khí hậu nào?
đảo Grơn-len (SỐ 3)
HOA KÌ (SỐ 2)
TRUNG QUỐC (SỐ 2)
VIỆT NAM (SỐ 1)
NAM CỰC (SỐ 3)
CUBA (SỐ 1)
PHÁP (SỐ 2)
Chí tuyến Nam
Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Chí tuyến Bắc
Số 1: đới nóng Số 2: đới ôn hoà Số 3: đới lạnh
Em hãy cho biết các bức tranh mô tả phong cảnh đới nào?
1
2
3
Đới nóng
Đới ôn hòa
Đới lạnh
Các chí tuyến là những đường có ánh sáng mặt trời chiếu
vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí. Các
vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm
dài 24 giờ.
Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành
đai nhiệt.
Tương ứng với năm vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có
năm đới khí hậu theo vĩ độ: một đới Nóng, hai đới ôn hòa và
hai đới lạnh.
1

Đây là đường ranh giới phân chia
vành đai ôn hòa và vành đai lạnh ?
Loại gió nào thổi ở đới lạnh?
Là đường mà ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc
với mặt đất vào ngày hạ chí và đông chí?
2

Tương ứng với vành đai nóng là đới khí hậu nào?
3

4

Ô chữ hàng dọc:
VĨ ĐỘ
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1.Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của những vành đai nhiệt nào?
2.Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới.Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?
3. Nêu đặc điểm khí hậu ôn đới.Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?
4. Nêu đặc điểm khí hậu hàn đới.Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến