Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thế Vinh
Ngày gửi: 07h:23' 04-03-2014
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 1 người (Phan Minh Trang)
Câu 1: Em hãy kể một vài hiện tượng ngưng tụ của hơi nước?
Trả lời: Các hiện tượng ngưng tụ như: Mây, mưa, sương, tuyết.
Câu 2: Giải thích vì sao có các hiện tượng ngưng tụ đó?
Trả lời: Do không khí đã bão hòa mà vẫn cung cấp thêm hơi nước hoặc khối khí gặp lạnh làm cho hơi nước trong không khí ngưng tụ.
Kiểm tra bài cũ
Kính chào quý THầy Cô giáo và
các em học sinh Thân mến!
BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên trái đất
66033’B
23027’B
23027’N
66033’N
HẠ CHÍ
ĐÔNG CHÍ
Sơ đồ các vòng cực và chí tuyến
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái đất


BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất


- Chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào các ngày Hạ chí và Đông chí.

66033’B
66033’N
BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất
- Chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào các ngày Hạ chí và Đông chí.
- Vòng cực là giới hạn của khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái đất
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái đất
66033’B
23027’N
66033’N
Vành đai nóng
Vành đai ôn hòa
Vành đai ôn hòa
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất
23027’B
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái đất

BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất


- Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt (1 vành đai nóng, 2 vành đai ôn hòa, 2 vành đai lạnh )

- Chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào các ngày Hạ chí và Đông chí.

- Vòng cực là giới hạn của khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ.
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới
khí hậu theo vĩ độ
Tương ứng với 5 vành đai nhiệt trên tráI đất có 5 đới khí hậu theo vĩ độ :

+ 1 đới nóng
+ 2 đới ôn hòa
+ 2 đới lạnh
BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất
Dựa vào sơ đồ hãy điền vị trí , góc chiếu ánh sáng Mặt Trời, đặc điểm khí hậu của các đới khí hậu trên Trái đất:
BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất
Tên đới khí hậu
Vị trí
Góc chiếu ánh sáng
Mặt trời
Từ 23027`B-23027`N
-
Quanh năm lớn. Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít
Nhiệt độ
Gió
Lượng mưa (TB năm)
Nóng quanh năm
Tín phong
1000mm-2000mm
Đặc điểm khí hậu
Đới nóng
(nhiệt đới)
Hai đới ôn hòa (ôn đới)
Hai đới lạnh
(hàn đới)
Tên đới khí hậu
Vị trí
Góc chiếu ánh sáng
Mặt trời
Từ 23027`B-23027`N
-
Quanh năm lớn.Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít
Nhiệt độ
Gió
Lượng mưa (TB năm)
Nóng quanh năm
Tín phong
1000mm-2000mm
Đặc điểm khí hậu
+ Từ 23027`B-66033B
+ Từ 23027`N-66033`N
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau lớn
Nhiệt độ trung bình
Tây ôn đới
500mm-1000mm
Đới nóng
(nhiệt đới)
Hai đới ôn hòa (ôn đới)
Hai đới lạnh
(hàn đới)
Tên đới khí hậu
Vị trí
Góc chiếu ánh sáng
Mặt trời
Từ 23027`B-23027`N
-
Quanh năm lớn
Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít
Nhiệt độ
Gió
Lượng mưa (TB năm)
Nóng quanh năm
Tín phong
1000mm-2000mm
Đặc điểm khí hậu
+ Từ 23027`B-66033B
+ Từ 23027`N-66033`N
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau lớn
Nhiệt độ trung bình
Tây ôn đới
500mm-1000mm
66033`B- Cực Bắc
66033`N- Cực Nam
Quanh năm nhỏ
Thời gian chiếu sáng giao động lớn
Quanh năm
giá lạnh
Đông cực
< 500mm
Đới nóng
(nhiệt đới)
Hai đới ôn hòa (ôn đới)
Hai đới lạnh
(hàn đới)
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái đất:
Chí tuyến là các đường mà Mặt Trời chiếu vuông góc vào ngày hạ chí và đông chí.
Vùng cực là giới hạn khu vực mà có ngày và đêm dài 24 giờ.
BàI 22: CáC Đới khí hậu trên tráI đất
Củng cố:
Tên đới khí hậu
Vị trí
Góc chiếu ánh sáng
Mặt trời
Từ 23027`B-23027`N
-
Quanh năm lớn
Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau it
Nhiệt độ
Gió
Lượng mưa (TB năm)
Nóng quanh năm
Tín phong
1000mm-2000mm
Đặc điểm khí hậu
+ Từ 23027`B-66033B
+ Từ 23027`B-66033`N
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau lớn
Nhiệt độ trung bình
Tây ôn đới
500mm-1000mm
66033`B- Cực Bắc
66033`N- Cực Nam
Quanh năm nhỏ
Thời gian chiếu sáng giao động lớn
Quanh năm
giá lạnh
Đông cực
< 500mm
Đới nóng
(nhiệt đới)
Hai đới ôn hòa (ôn đới)
Hai đới lạnh
(hàn đới)
bài tập
Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

Câu 1: Ranh giới để phân chia bề mặt Trái Đất thành các vòng đai nhiệt là
a. Xích đạo b. Vĩ tuyến 60 độ

c. Vĩ tuyến 30 độ d. Các chí tuyến và vòng cực


Câu 2: Trên bề mặt Trái Đất có :

a. 1 đới khí hậu nhiệt đới , 2 đới ôn đới, 2 đới hàn đới.

b. 2 đới khí hậu nhiệt đới , 2 đới ôn đới, 2 đới hàn đới.

c. 1 đới khí hậu nhiệt đới , 1 đới ôn đới, 1 đới hàn đới.
d
a
Câu 1
Câu 2
Câu 5
1
2
3
4
5
Câu 3
Câu 4
Câu 1: Đới khí hậu phân bố từ 66033` B đến cực bắc và từ 66o33` N đến cực Nam có nhiệt độ và lượng mưa rất thấp ,gió đông cực thổi thường xuyên.
Câu 2 : Đới khí hậu phân bố từ 23027` B đến 23027` N quanh năm có lượng nhiệt lượng mưa lớn . Có gió tín phong thổi thường xuyên.
Câu 3 : Các đường mà Mặt Trời chiếu vuông góc vào các ngày hạ chí ,đông chí ?

Câu 4: Là Các đường giới hạn của khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ
Câu 5 : Đới khí hậu phân bố từ 23027` B đến 66033` B và từ 23027`N đến 66033`N ,có nhiệt độ và lượng mưa trung bình, gió Tây ôn đới thổi thường xuyên.
đới lạnh
(hàn đới)
đới nóng
(nhiệt đới)
đới ôn hòa
(ôn đới)
1
2
3
4
5
chí tuyến
Vòng cực
Hướng dẫn bài tập về nhà:
Học thuộc các kiến thức cơ bản của bài học hôm nay.
Làm bài tập.
Nghiên cứu trước bài 23.
Xin chân thành cảm ơn
quý Thầy Cô và các em!
Trần thị liệu
No_avatar

thank you very much!!!!Mỉm cười

 
Gửi ý kiến