Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuần
Ngày gửi: 21h:50' 02-03-2015
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 426
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 28: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
MÔN ĐỊA 6
23°27’B

23°27’N
66°33’N
66°33’B
Cực Nam
Cực Bắc
SƠ ĐỒ CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC
Quan sát hình bên và cho biết trên trái đất có mấy chí tuyến, và mấy vòng cực? Xác định trên hình?
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
TIẾT 28: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Chí tuyến và vòng cực là những đường có vĩ độ như thế nào?
Chí tuyến nam
Chí tuyến bắc
Vòng cực nam
Vòng cực bắc
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
TIẾT 26: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
66033’
23027’
TIA SÁNG MẶT TRỜI
23027’
00
66033’
Chí tuyến Bắc
? Quan sát hình vẽ, em hãy :
- Nhận xét tia sáng mặt trời chiếu vuông với mặt đất ở các chí tuyến vào ngày nào?
- Nhận xét hiện tượng ngày đêm ở phía trên 2 vòng cực.
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
TIẾT 26: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
66033’B
23027’N
66033’N
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
23027’B
TIẾT 26: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
? Hãy cho biết vai trò của các đường chí tuyến và vòng cực?
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
23°27’B

23°27’N
66°33’N
66°33’B
Cực Nam
Cực Bắc
Tương ứng với 5 vành đai nhiệt trên Trái Đất có các đới khí hậu nào?
Các vành đai nhiệt
Các đới khí hậu
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ
Quan sát 2 hình sau và rút ra nhân xét?
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
TIẾT 26: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Lược đồ các đới khí hậu trên Trái đất
THẢO LUẬN NHÓM (5’ ): Về đặc điểm các đới khí hậu
N1: Nêu đặc điểm đới khí hậu nhiệt đới (đới nóng)
N2: Nêu đặc điểm đới khí hậu ôn đới (đới ôn hoà)
N3: Nêu đặc điểm đới khí hậu hàn đới (đới lạnh)
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
27
29
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
58
59
50
51
52
54
55
56
57
53
40
41
42
43
46
47
48
49
44
45
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
20
21
22
23
24
25
28
Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng phụ sau
ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
TÊN ĐỚI KHÍ HẬU
ĐỚI NÓNG
(NHIỆT ĐỚI )
HAI ĐỚI ÔN HOÀ
(ÔN ĐỚI )
HAI ĐỚI LẠNH
(HÀN ĐỚI)
GÓC CHIẾU CỦA
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
TỪ CTB-CTN
TỪ CTB,N-
VCB,N
TỪ VCB,N
-cực B,N

ĐẶC

ĐIỂM

KHÍ

HẬU
NHIỆT ĐỘ
GIÓ
LƯỢNG
MƯA
TB / NĂM
LỚN

TRUNG BÌNH
RẤT NHỎ

CAO( từ 200c
trở lên)
TB
(10-200c)
THẤP
(dưới 100c)
TÍN PHONG
TÂY ÔN ĐỚI
ĐÔNG CỰC
TỪ 1000 mm –
2000 mm
TỪ 500 mm –
1000 mm
< 500 mm
66033`
66033`
23027`
23027`
O0
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
TIẾT 28: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Rừng lá kim
Rừng A ma zon
(Hàn đới)
(Ơn d?i)
(Nhiệt đới)
Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ?
ĐỚI LẠNH
ĐỚI ÔN HOÀ
ĐỚI NÓNG
Tuần lộc
Gấu Bắc Cực
Rêu
Địa y.
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
TIẾT 26: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Việt Nam nằm trong vành đai nhiệt nào? Đặc điểm khí hậu ra sao?
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
23027`
00
23027`
VÀNH ĐAI NÓNG
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Bài tập :Xác định đặc điểm khí hậu trên hình vẽ
a/ Tương ứng với các số 1, 2 ,3 là các đới khí hậu nào?
1
2
3
2
1
CỦNG CỐ
Gió Tây ôn đới
Gió Tây ôn đới
Gió tín phong
Gió đông cực
Gió đông cực
1000 – 2000 mm
500 – 1000mm
500 – 1000mm
< 500mm
< 500mm
I
II
II
III
III
A
B
B
C
C
Bài tập 1:Xác định đặc điểm khí hậu trên hình vẽ
b/ Tương ứng với các số I, II, III của các đới là các loại gió gì?
Bài tập :Xác định đặc điểm khí hậu trên hình vẽ
c/ Tương ứng với các chữ A,B,C của các đới khí hậu có lượng mưa là bao nhiêu?
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc các kiến thức cơ bản của bài học hôm nay.
Làm bài tập 1,2,3 v 4 SGK/69
Chu?n b?: Bi 23: Sụng v H?
1/ Th? no l h? th?ng sụng v luu v?c sụng?
2/ Sụng v H? khỏc nhau nhu th? no?
3/ Liờn h? th?c t? Sụng v H? c?a d?a phuong em? T? dú cỏc em cú ý th?c v bi?n phỏp nhu th? no d? b?o v? ngu?n nu?c dang b? ụ nhi?m tr?m tr?ng hi?n nay?
No_avatarf

kKhóco hay mot cai gi caNụ hôn

 
Gửi ý kiến