Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Lan Mai
Ngày gửi: 21h:33' 29-02-2016
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 332
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS THỊNH QUANG
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6A2
GIÁO SINH: Hoàng Thị Lan Mai
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Trờn b? m?t Trỏi D?t cú bao nhiờu du?ng chớ tuy?n? ? cỏc vi d? no?
Chí tuyến Nam
- Chí tuyến Bắc 230 27’B
- Chí tuyến Nam 230 27’N
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
- Chí tuyến Bắc 230 27’B
- Chí tuyến Nam 230 27’N
Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam vào các ngày nào?
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Các đường vòng cực Bắc và vòng cực Nam nằm ở những vĩ độ nào?
66033’B
66033’N
Vòng cực Bắc 66033’B
vòng cực Nam 66033’N
Em hãy cho biết các Vòng cực Bắc và Vòng cực Nam là giới hạn của hiện tượng tự nhiên nào?
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Căn cứ vào nội dung SGK cho biết trên Trái Đất phân chia thành mấy vành đai nhiệt? Đó là những vành đai nào?
Có 5 vành đai nhiệt trên Trái Đất
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
Vành đai nóng
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
Vành đai ôn hòa
Vành đai ôn hòa
- 1 vành đai nóng
- 2 Vành đai ôn hòa
- 2 Vành đai lạnh
Ranh giới của vành đai nhiệt là những đường nào?
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Vành đai lạnh
Vành đai ôn hòa
Vành đai ôn hòa
Vành đai nóng
Vành đai lạnh
- Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành đai nhiệt.
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
- Chí tuyến Bắc 230 27’B.
- Chí tuyến Nam 230 27’N.
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí.
Vòng cực Bắc 66033’B - vòng cực Nam 66033’N
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
- Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành đai nhiệt.
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
Tương ứng với 5 vành đai nhiệt người ta phân chia bề mặt Trái Đất thành mấy đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu?
- Có 5 đới khí hậu:
+ 1 đới nóng (nhiệt đới)
Nhi?t d?i
+ 2 đới ôn hoà (ôn đới)
ễn d?i
ễn d?i
+ 2 đới lạnh (hàn đới)
Hn d?i
Hn d?i
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
66033’
66033’
23027’
23027’
Cực Nam
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
- Đặc điểm các đới khí hậu
THẢO LUẬN NHÓM : Về đặc điểm các đới khí hậu .
Tổ 1: Tìm hiểu đới khí hậu nhiệt đới.


Tổ 2 : Tìm hiểu đới khí hậu ôn đới.


Tổ 3+4 : Tìm hiểu đới khí hậu hàn đới.
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
Từ 23027’B đến 23027’N

L?n
Cao
( > 200 C )
Tín phong

Từ 1000mm đến
> 2000mm

Tây ôn đớiTrung bỡnh
( 10-200 C )
Trung bình

Từ chí tuyến B-N đến vòng cực B-N

Từ 500mm- 1000mm
Từ 2 vòng cực B-N đến cực B-N ở 2 bán cầu
Rất nhỏ
Thấp
( < 100 C )
Đông cực
dưới 500mm
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ:
Xích đới ( cận xích đạo )
Cận nhiệt đới
Rừng lá kim (Taiga)
Rừng Amadon
Hàn đới
Ôn đới
Nhiệt đới
Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ?
ĐỚI LẠNH
ĐỚI ÔN HOÀ
ĐỚI NÓNG
Tuần lộc
Gấu Bắc Cực
Rêu
Địa y.
Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Có đặc điểm ra sao?
Liên hệ Việt Nam:
Đặc điểm
+ nhiệt độ: nóng quanh năm.
+ gió thổi thường xuyên: Tín phong.
+ lượng mưa TB năm: từ 1000mm đến trên 2000mm
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
23027`
00
23027`
Vành đai nóng
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ:
- Tương ứng các số là đới khí hậu gì?

1
2
3
2
1
Bài tập củng cố
Gió Tây ôn đới
Gió Tây ôn đới
Gió Tín phong
Gió đông cực
Gió đông cực
1000 – 2000 mm
500 – 1000mm
500 – 1000mm
< 500mm
< 500mm
I
II
II
III
III
A
B
B
C
C
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ:
- Tương ứng các số I, II, III của các nơi là loại gió gì?
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ:
- Tương ứng các chữ A, B, C của các nơi có lượng mưa bao nhiêu?
Hướng dẫn học bài
2) Làm các bài tập trong SGK
3) Chuẩn bị bài mới:
Bài 23 “ SÔNG VÀ HỒ “
1) Học bài cũ
No_avatar

3==D

 
Gửi ý kiến