Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hoa
Ngày gửi: 15h:46' 08-03-2016
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 282
Số lượt thích: 0 người
Tiết 27 – Bài 22.
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Trên trái đất có mấy đường chí tuyến? Các đường chí tuyến này nằm ở những vĩ độ này
Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này vào những ngày nào?
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12).
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Xác định các vòng cực và nếu vĩ độ của chúng?
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ.
Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12).
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Dựa vào SGK, cho biết vai trò của các chí tuyến và vòng cực trên Trái Đất
Vành đai nóng
Vành đai ôn hòa
Vành đai lạnh
Vành đai ôn hòa
Vành đai lạnh
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Các chí tuyến và các vòng cực là ranh giới của các vành đai nhiệt
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ.
Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12).
Có 5 vành đai nhiệt trên Trái Đất
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
- 1 vành đai nóng
- 2 Vành đai ôn hòa
- 2 Vành đai lạnh
Căn cứ vào hình vẽ cho biết trên TĐ phân chia thành mấy vành đai nhiệt? Đó là những vành đai nào?
Ranh giới của các vành đai nhiệt là những đường nào?
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Các chí tuyến và các vòng cực là ranh giới của các vành đai nhiệt
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ.
Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12).
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
Tương ứng với 5 vành đai nhiệt người ta phân chia bề mặt TĐ thành mấy đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu?
NHIỆT ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ.
+ 1 đới nóng (nhiệt đới)
+ 2 đới ôn hoà (ôn đới)
+ 2 đới lạnh (hàn đới)
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
66033’
66033’
23027’
23027’
Cực Bắc
Cực Nam
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Các chí tuyến và các vòng cực là ranh giới của các vành đai nhiệt
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ.
Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12).
- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ.
+ 1 đới nóng (nhiệt đới)
+ 2 đới ôn hoà (ôn đới)
+ 2 đới lạnh (hàn đới)
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Nhóm 1, 2: Tìm hiểu đới nóng
Nhóm 3, 4: Tìm hiểu hai đới ôn hòa
Nhóm 5, 6: Tìm hiểu hai đới lạnh
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Thảo luận nhóm
Tên đới khí hậu
Vị trí
Góc chiếu ánh sáng
Mặt trời
Từ 23027`B-23027`N
Quanh nam lớn
Thời gian chiếu sáng trong nam chênh nhau ít
Nhiệt độ
Gió
Lượng mưa (TB nam)
Nóng quanh nam
Tín phong
1000mm-2000mm
dặc điểm khí hậu
+ Từ 23027`B-66033B
+ Từ 23027`N-66033`N
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong nam chênh nhau lớn
Nhiệt độ TB
Tây ôn đới
500mm-1000mm
66033`B- Cực Bắc
66033`N- Cực Nam
Quanh nam nhỏ
Thời gian chiếu sáng giao động lớn
Quanh nam
giá lạnh
Dông cực
< 500mm
Dới nóng
(nhiệt đới)
Hai đới ôn hòa (ôn đới)
Hai đới lạnh
(hàn đới)
Rừng lá kim (Taiga)
Rừng amzôn
(Hàn đới)
(ôn đới)
(Nhiệt đới)
Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ?
ĐỚI LẠNH
ĐỚI ÔN HOÀ
ĐỚI NÓNG
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
23027`
00
23027`
VÀNH ĐAI NÓNG
TiẾT 27. BÀI 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
CỦNG CỐ
Câu 1: Ranh giới để phân chia ra các đới khí hậu theo vĩ độ là:
Vòng cực B và N
b. Xích đạo
c. Các chí tuyến B và N
d. Các vòng cực và các chí tuyến B và N
Câu 2: Đới nóng là đới?
a. Hấp thu lượng nhiệt thấp nhất
b. Hấp thụ lượng nhiệt trung bình
c. Hấp thu lượng nhiệt nhiều nhất
d. Lượng nhiệt hấp thu không đáng kể
Câu 3: Gió thổi thường xuyên ở đới ôn đới là
a. Gió đông
b. Gió tây
c. Gió tín phong
d. Gió phơn
Chỉ trên bản đồ các đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam?
Hãy cho biết các đường chí tuyến này nằm ở nh?ng vĩ độ nào?
23027`N
23027`B
Chỉ trên bản đồ các đường vòng cực Bắc và vòng cực Nam?
Hãy cho biết các đường vòng cực này nằm ở nh?ng vĩ độ nào?
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
66033`B
66033`N
Xác định trên bản đồ vị trí các đới khí hậu?
DẶN DÒ
Làm bài tập bản đồ
Học mục 2
Hệ thống lại các bài đã học ở HKII, tiết sau ôn tập
HỌC LẠI BÀI CŨ, XEM LẠI BÀI MỚI.
XIN CHÂN THÀNH CMẢ ƠN CÁC THẦY CÔ !
 
Gửi ý kiến