Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Thư
Ngày gửi: 10h:07' 16-10-2016
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
THCS HOA LƯ
D?A LÍ L?P 6
Giáo Viên:
L Th? M? Thu
? Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào từ xích đạo về hai cực?
Nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đạo về
hai cực
Kiểm tra bài cũ


1/ Cc chí tuy?n v cc vịng c?c trn Tri D?t.

2/ S? phn chia b? m?t Tri D?t ra cc d?i khí h?u theo vi d?
Các đới khí hậu trên trái đất
Bài 22


BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
Các đường chí tuyến bắc và nam,vòng cực bắc và nam nằm ở vĩ độ nào ?
Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường chí tuyến vào ngày nào ?
V? trí c?a Tri D?t trn qu? d?o quanh m?t tr?i vo cc ngy h? chí v dơng chí
Quan sát hình xác định 2 đường chí tuyến và nằm ở vĩ dộ nào?
BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
- Chí tuyến Bắc: 23027`B.
- Chí tuyến Nam: 23027`N.


BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
Các đường chí tuyến bắc và nam,vòng cực bắc và nam nằm ở vĩ độ nào ?
Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường chí tuyến vào ngày nào ?
V? trí c?a Tri D?t trn qu? d?o quanh m?t tr?i vo cc ngy h? chí v dơng chí
Xác định 2 đường vòng cực và nằm ở vĩ dộ nào?
BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
- Chí tuyến Bắc: 23027`B.
- Chí tuyến Nam: 23027`N.
- Vòng cực Bắc: 66033`B.
- Vòng cực Nam: 66033`N
Vành đai lạnh
Vanh đai lạnh
23°27’B

23°27’N
66°33’N
66°33’B
Cực Nam
Cực Bắc
Các vành đai nhiệt trên Trái Đất
Ranh giới của năm vành đai nhiệt này là những đường gì?
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
* Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra năm vành đai nhiệt.
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Cực Bắc
Cực Nam
Cực Bắc
Cực Nam
Hình các vành đai nhiệt và các đới khí hậu trên Trái Đất
66033`B
23027`B
00
23027`N
66033`N
Vành đai nóng
Vành đai ôn hòa
Vành đai lạnh
Nhiệt đới
Ôn đới
Hàn đới
Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ.
Tương ứng với năm vành đai nhiệt, Trái Đất có những đới khí hậu nào?
BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT
2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ.
Có 5 đới khí hậu : + 1 đới nóng
+ 2 đới ôn hòa
+ 2 đới lạnh
Quan sát hình 58/ SGK trang 67, thảo luận theo nhĩm
Giữa 2 chí tuyến
23027`B -> 66033`B
23027`N -> 66033`N
66033`B -> c?c B?c
66033`N -> c?c Nam
Quanh năm nóng
1000mm- 2000mm
500 - 1000 mm
Dưới 500 mm
Giá lạnh quanh năm
Trung bình
Tín phong
Tây ôn đới
Đông cực
Rừng l r?ng
Rừng amzôn
Hoang mạc xahara (Nhiệt đới )
(Hàn đới)
(ôn đới)
(Nhiệt đới)
66033`
66033`
23027`
00
23027`
Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?
66033`
66033`
23027`
00
23027`
Vòng cực bắc
Chí tuyến bắc
Chí tuyến nam
Vòng cực nam
Em hãy xác định trên bản đồ các chí tuyến và vòng cực, các dường chí tuyến và vòng cực nằm trên vĩ độ nào ?
TÌM NGU?I MAY M?N
1
4
3
2
5
Câu 1: Trên Trái Đất có mấy đường chí tuyến?
1
2
3
4
Câu 2: Trên Trái Đất có mấy đường vòng cực?
1
2
3
4

Câu 3: Có mấy đới khí hậu trên Trái Đất?
2 đới khí hậu
3 đới khí hậu
4 đới khí hậu
5 đới khí hậu
Câu 4: Đới nóng có đặc điểm gì ?
Nhiệt độ thấp, quanh năm lạnh, gió thổi là gió Đông Cực
Nhiệt độ trung bình, mát mẻ, giớ thổi là gió Tây Ôn Đới
Nhiệt độ tương đối cao, nóng quanh năm, gió thổi là gió tín phong

Câu 5: Đới ôn hòa có đặc điểm gì ?
Nhiệt độ thấp, quanh năm lạnh, gió thổi là gió Đông Cực
Nhiệt độ trung bình, mát mẻ, giớ thổi là gió Tây Ôn Đới
Nhiệt độ tương đối cao, nóng quanh năm, gió thổi là gió tín phong

Trả lời các câu hỏi 1,2,3,4, cuối bài trang 69
Chuẩn bị v d?c tru?c bi " Sơng v h?"
T?p v? cc d?i khí h?u trn Tri D?t
Hướng dẫn về nhà
 
Gửi ý kiến