Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: No Name
Ngày gửi: 20h:42' 15-04-2017
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 432
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THUẬN THÀNH
TRƯỜNG: THCS AN BÌNH
GV: Nguyễn Thành Long
Kiểm tra bài cũ
Câu 1:Dựa vào biểu đồ lượng mưa ở TP.HCM cho biết:
+ Tháng nào mưa nhiều nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu ?
+ Tháng nào mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu ?Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học và Hình 51: Em hãy cho biết gió là gì? Trên Trái Đất có mấy loại gió?
TI?T 27. BÀI 22

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
? Vĩ độ của các đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam?
( 230 27’B - 230 27’N )
? Các chí tuyến này nhận được tia sáng mặt trời chiếu vuông góc vào những ngày nào?
(Hạ chí và Đông chí)
Dựa vào Hình 24. Em hãy cho biết:
TI?T 26. BÀI 22

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
-Chí tuy?n: l nh?ng du?ng cĩ nh sng m?t tr?i chi?u vuơng gĩc vo cc ngy h? chí (22/6) v dơng chí (22/12)

+ Vĩ độ của vòng cực Bắc và vòng cực Nam ?
( 66033’ B - 66033’ N)
+ Caùc voøng cöïc laø giôùi haïn cuûa khu vực coù ñaëc ñieåm gì ?
( ngày hoặc đêm dài 24 giờ )
Dựa vào H24. Em hãy cho biết:
TI?T 26. BÀI 22

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào các ngày hạ chí (22/6) và đông chí (22/12).
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày ho?c đêm dài su?t 24 gi?
Quan sát Hình dưới đây em hãy cho biết:
? Số lượng các vành đai nhiệt?
? Ranh giới của các vành đai nhiệt là những đường nào?


HÌNH CÁC VÀNH ĐAI NHIỆT TRÊN TRÁI ĐẤT.
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
66°33’B
23°27’B
23°27’N
66°33’N
Cực Bắc
Cực Nam
00
VCB
CTB
CTN
VCN

TI?T 26. BÀI 22

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với m?t dất vào các ngày hạ chí và đông chí.
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày ho?c đêm dài 24 giờ.
Các chí tuyến và vòng cực cũng là những đường ranh giới phân chia bề mặt Trái Dất ra 5 vành đai nhiệt: + 1 vnh dai nĩng
+ 2 vnh dai ơn hịa
+ 2 vnh dai l?nh
TI?T 26. BÀI 22

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo
vĩ độ :

Quan sát Hình Các vành đai nhiệt và hình 58. Em hãy cho biết tương ứng với các vành đai nhiệt ta có các đới khí hậu nào?
Các vành đai nhiệt
66°33’B
23°27’B
23°27’N
66°33’N
Cực Bắc
Cực Nam
Hình 58: Các đới khí hậu.
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh

Các vành đai nhiệt
66°33’B
23°27’B
66°33’N
Cực Bắc
Cực Nam
Hình 58:Các đới khí hậu.
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
66°33’B
66°33’N
23°27’N
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
Quan sát Hình Các vành đai nhiệt và hình 58. Em hãy cho biết tương ứng với các vành đai nhiệt ta có các đới khí hậu nào?

Các vành đai nhiệt
23°27’B
Cực Bắc
Cực Nam
Hình 58:Các đới khí hậu.
66°33’B
66°33’N
23°27’N
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
Quan sát Hình Các vành đai nhiệt và hình 58. Em hãy cho biết tương ứng với các vành đai nhiệt ta có các đới khí hậu nào?
TI?T 26. BÀI 22

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo
vĩ độ :

Dựa vào nội dung sách giáo khoa trang 68 hãy điền những nội dung sau vào bảng :
- Vị trí của đới khí hậu?
- Góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời?
- Đặc điểm nhiệt độ, loại gió, lượng mưa của đới?
Hoạt động nhóm đôi.
Hình 58 : Các đới khí hậu.
Nhiệt đới
Ôn đới
Hàn đới
Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
Đới nóng ( Nhiệt đới)
Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
SUY ĐOÁN HÌNH
Đới ôn hòa
( Ôn đới)
Đới nóng
( Nhiệt đới)
Đới lạnh
( Hàn đới)
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các số là đới khí hậu gì ?
3
2
1
2
3
Gió Tây ôn đới
Gió Tây ôn đới
Gió tín phong
Gió đông cực
Gió đông cực
1000 – 2000 mm
500 – 1000mm
500 – 1000mm
< 500mm
< 500mm
I
II
II
III
III
A
B
B
C
C
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các số I, II , III của các đới là loại gió gì ?
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các chữ A, B ,C của các đới có lượng mưa bao nhiêu?
Dặn dò
Về nhà làm các bài tập trong sách giáo khoa trang 69
- Chuẩn bị cho tiết sau ôn tập , Ôn:
+ Bài 15: các mỏ khoáng sản
+ Bài 17 : Lớp vỏ khí
+ Bài 18 : Thời tiết - khí hậu
+ Bài 19 :Khí áp và gió trên Trái đất
+ Bài 20 : Hơi nước trong không khí , mưa
+ Bài 22 : Các đới khí hậu trên Trái Đất.
Kính chào các thầy cô
 
Gửi ý kiến