Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Thu Trang (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:08' 26-02-2019
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 596
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra miệng
? Dựa vào kiến thức đã học và sơ đồ em hãy cho biết nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào từ xích đạo về cực B¾c? (8đ)? Hôm nay học bài gì? (2đ)
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
Chí tuyến Nam
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
Các đường chí tuyến nằm ở những vĩ độ nào?
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
Các tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam vào các ngày nào?
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Các đường vòng cực Bắc và vòng cực Nam nằm ở những vĩ độ nào?
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
66033’B
66033’N
Vòng cực Bắc 66033’B - Vòng cực Nam 66033’N
Em hãy cho biết các Vòng cực Bắc và Vòng cực Nam là giới hạn khu vực có ngày và đêm như thế nào?
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Vòng cực Bắc 66033’B - Vòng cực Nam 66033’N
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
Có 5 vành đai nhiệt trên Trái Đất
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
- 1 vành đai nóng
- 2 Vành đai ôn hòa
- 2 Vành đai lạnh
Căn cứ vào hình vẽ cho biết trên TĐ phân chia thành mấy vành đai nhiệt? Đó là những vành đai nào?
Ranh giới của các vành đai nhiệt là những đường nào?
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên TĐ
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Vòng cực Bắc 66033’B - Vòng cực Nam 66033’N
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
- Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành đai nhiệt.
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
VÀNH ĐAI ÔN HÒA
Tương ứng với 5 vành đai nhiệt người ta phân chia bề mặt Trái Đất thành mấy đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu?
NHIỆT ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
HÀN ĐỚI
ÔN ĐỚI
ÔN ĐỚI
- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ.
+ 1 đới nóng (nhiệt đới)
+ 2 đới ôn hoà (ôn đới)
+ 2 đới lạnh (hàn đới)
VÀNH ĐAI NÓNG
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI LẠNH
VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
66033’
66033’
23027’
23027’
Cực Bắc
Cực Nam
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên TĐ
- Chí tuyến Bắc 23027’B
- Chí tuyến Nam 23027’N
- Các chí tuyến : là những đường có ánh sáng Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí (22-6) và đông chí (22-12)
Vòng cực Bắc 66033’B - Vòng cực Nam 66033’N
- Các vòng cực: là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ.
- Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành đai nhiệt.
Tiết 26 - Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2.Sự phân chia bề mặt Trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
- Tương ứng với 5 vành đai nhiệt nói trên, Trái Đất cũng chia ra 5 đới khí hậu theo vĩ độ.
+ 1 đới nóng (nhiệt đới)
+ 2 đới ôn hoà (ôn đới)
+ 2 đới lạnh (hàn đới)
Thảo luận nhóm: 4 nhóm
Tổ 1,2 nhiệt đới
Tổ 3 ôn đới
Tổ 4 hàn đới
Thời gian 4 phút
Tên đới khí hậu
Vị trí
Góc chiếu ánh sáng
Mặt trời
Từ 23027`B-23027`N
-
Quanh nam lớn
Thời gian chiếu sáng trong nam chênh nhau ít
Nhiệt độ
Gió
Lượng mưa (TB nam)
Nóng quanh nam
Tín phong
1000mm-2000mm
dặc điểm khí hậu
+ Từ 23027`B-66033B
+ Từ 23027`N-66033`N
Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong nam chênh nhau lớn
Nhiệt độ TB
Tây ôn đới
500mm-1000mm
66033`B- Cực Bắc
66033`N- Cực Nam
Quanh nam nhỏ
Thời gian chiếu sáng giao động lớn
Quanh nam
giá lạnh
Dông cực
< 500mm
Dới nóng
(nhiệt đới)
Hai đới ôn hòa (ôn đới)
Hai đới lạnh
(hàn đới)
Rừng lá kim (Taiga)
Rừng amzôn
(Hàn đới)
(ôn đới)
(Nhiệt đới)
Em hãy cho biết các bức tranh này mô tả phong cảnh các đới khí hậu nào ?
ĐỚI LẠNH
ĐỚI ÔN HOÀ
ĐỚI NÓNG
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
1/ Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
23027`
00
23027`
VÀNH ĐAI NÓNG
Tiết 26
Bài 22:
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
2/ Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
T?NG K?T
Khoanh tròn ch? cái trước ý đúng:

Câu 1: Ranh giới để phân chia bề mặt Trái dất thành các vòng đai nhiệt là
a. Xích đạo b. Vĩ tuyến 60 độ

c. Vĩ tuyến 30 độ d. Các chí tuyến và vòng cực


Câu 2: Trên bề mặt Trái dất có :

a. 1 đới khí hậu nhiệt đới , 2 đới ôn đới, 2 đới hàn đới.

b. 2 đới khí hậu nhiệt đới , 2 đới ôn đới, 2 đới hàn đới.

c. 1 đới khí hậu nhiệt đới , 1 đới ôn đới, 1 đới hàn đới.
d
a
Em hãy cho biết các địa danh đánh số trên bản đồ thuộc đới khí hậu nào?
đảo Grơn-len (SỐ 3)
HOA KÌ (SỐ 2)
TRUNG QUỐC (SỐ 2)
VIỆT NAM (SỐ 1)
NAM CỰC (SỐ 3)
CUBA (SỐ 1)
PHÁP (SỐ 2)
Chí tuyến Nam
Vòng cực Bắc
Vòng cực Nam
Chí tuyến Bắc
Số 1: đới nóng Số 2: đới ôn hoà Số 3: đới lạnh
BÀI TẬP
Chỉ trên bản đồ các đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam?
Hãy cho biết các đường chí tuyến này nằm ở nh?ng vĩ độ nào?
23027`N
23027`B
Chỉ trên bản đồ các đường vòng cực Bắc và vòng cực Nam?
Hãy cho biết các đường vòng cực này nằm ở nh?ng vĩ độ nào?
66033`B
66033`N
23027`N
23027`B
66033`B
66033`N
Xác định trên bản đồ vị trí các đới khí hậu?
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY !
 
Gửi ý kiến