Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đoàn thị nhàn
Ngày gửi: 20h:53' 06-04-2021
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học và hình 49: Em hãy cho biết nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào từ xích đạo về cực B¾c?
Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học và Hình 51: Em hãy cho biết gió là gì? Trên Trái Đất có mấy loại gió?
TI?T 26. BÀI 22

CC D?I KHÍ H?U TRN TRI D?T
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo
vĩ độ :
TI?T 26. BÀI 22

.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
? Vĩ độ của các đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam?
( 230 27’B - 230 27’N )
? Các chí tuyến này nhận được tia sáng mặt trời chiếu vuông góc vào những ngày nào?
(Hạ chí và Đông chí)
Dựa vào Hình 24. Em hãy cho biết:
TI?T 26. BÀI 22


1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với m?t dất vào các ngày hạ chí và đông chí.
+ Vĩ độ của vòng cực Bắc và vòng cực Nam ?
( 66033’ B - 66033’ N)
+ Caùc voøng cöïc laø giôùi haïn cuûa khu vực coù ñaëc ñieåm gì ?
( ngày hoặc đêm dài 24 giờ )
Dựa vào H24. Em hãy cho biết:
TI?T 26. BÀI 22


1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với m?t dất vào các ngày hạ chí và đông chí.
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày ho?c đêm dài 24 giờ.
Quan sát Hình dưới đây em hãy cho biết:
? Số lượng các vành đai nhiệt?
? Ranh giới của các vành đai nhiệt là những đường nào?


HÌNH CÁC VÀNH ĐAI NHIỆT TRÊN TRÁI ĐẤT.
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
66°33’B
23°27’B
23°27’N
66°33’N
Cực Bắc
Cực Nam
00
VCB
CTB
CTN
VCN

TI?T 26. BÀI 22


1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với m?t dất vào các ngày hạ chí và đông chí.
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày ho?c đêm dài 24 giờ.
- Các chí tuyến và vòng cực cũng là những đường ranh giới phân chia bề mặt Trái Dất ra năm vành đai nhiệt song song với xích đạo.
TI?T 26. BÀI 22


1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo
vĩ độ :

Quan sát Hình Các vành đai nhiệt và hình 58. Em hãy cho biết tương ứng với các vành đai nhiệt ta có các đới khí hậu nào?
Các vành đai nhiệt
66°33’B
23°27’B
23°27’N
66°33’N
Cực Bắc
Cực Nam
Hình 58: Các đới khí hậu.
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh

Các vành đai nhiệt
66°33’B
23°27’B
66°33’N
Cực Bắc
Cực Nam
Hình 58:Các đới khí hậu.
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
66°33’B
66°33’N
23°27’N
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
Quan sát Hình Các vành đai nhiệt và hình 58. Em hãy cho biết tương ứng với các vành đai nhiệt ta có các đới khí hậu nào?

Các vành đai nhiệt
23°27’B
Cực Bắc
Cực Nam
Hình 58:Các đới khí hậu.
66°33’B
66°33’N
23°27’N
Vành đai lạnh
Vành đai lạnh
Quan sát Hình Các vành đai nhiệt và hình 58. Em hãy cho biết tương ứng với các vành đai nhiệt ta có các đới khí hậu nào?
TI?T 26. BÀI 22

1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất :
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo
vĩ độ :
Tương ứng với năm vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có năm đới khí hậu theo vĩ độ: một đới nóng, hai đới ôn hoà và hai đới lạnh.
Dựa vào nội dung sách giáo khoa trang 68 hãy điền những nội dung sau vào bảng :
- Vị trí của đới khí hậu?
- Góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời?
- Đặc điểm nhiệt độ, loại gió, lượng mưa của đới?
ho?t d?ng nhĩm
* Vị trí và đặc điểm của các đới khí hậu:
a) Đới nóng (hay nhiệt đới):
Hình 58 : Các đới khí hậu.
23027` B -23027`N
- Góc chiếu sáng quanh năm lớn.
- Thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít.
Cao
Tín phong
1000 - 2000mm
* Vị trí và đặc điểm của các đới khí hậu:
a) Đới nóng (hay nhiệt đới):
Giới hạn: từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.
Đặc điểm:
+ Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít.
+ Lượng nhiệt thấp thụ được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.
+ Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là Tín phong.
+ Lương mưa trung bình năm từ 1000 mm đến trên 2000mm, gió Tín phong hoạt động.
* Vị trí và đặc điểm của các đới khí hậu:
a) Đới nóng (hay nhiệt đới):
b) Hai đới ôn hòa (hay ôn đới):
Hình 58 : Các đới khí hậu.
Từ 23027`B đến 66033‘B và từ 23027`N đến 66033`N
- Góc chiếu và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều.
Trung bình.
Tây ôn đới.
500 - 1000 mm.
a) Đới nóng (hay nhiệt đới):
* Vị trí và đặc điểm của các đới khí hậu:
b) Hai đới ôn hoà (hay ôn đới):
Giới hạn: từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.
Đặc điểm:
+ Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.
+ Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là gió Tây ôn đới.
+ Lượng mưa trung bình năm từ 500 mm đến 1000mm
* Vị trí và đặc điểm của các đới khí hậu:
a) Đới nóng (hay nhiệt đới):
b) Hai đới ôn hòa (hay ôn đới):
c) Hai đới lạnh (hay hàn đới):
Hình 58 : Các đới khí hậu.
66033’B- 900B
66033’N- 900N
- Góc chiếu sáng quanh năm r?t nhỏ.
- Thời gian chiếu sáng dao động lớn.
Thấp
Đông cực
< 500mm.
a) Đới nóng ( hay nhiệt đới):
* Vị trí và đặc điểm của các đới khí hậu:
b) Hai đới ôn hoà ( hay ôn đới):
c) Hai đới lạnh ( hay hàn đới):
Giới hạn: từ hai vòng cực Bắc và Nam đến hai cực Bắc và Nam.
Đặc điểm:
+ Khí hậu giá lạnh, có băng tuyết hầu như quanh năm.
+ Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là gió Đông cực.
+ Lượng mưa trung bình năm thường dưới 500mm.
Hình 58: Các đới khí hậu.
Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
Đới nóng ( Nhiệt đới)
Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
SUY ĐOÁN HÌNH
Đới ôn hòa
( Ôn đới)
Đới nóng
( Nhiệt đới)
Đới lạnh
( Hàn đới)
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các số là đới khí hậu gì ?
3
2
1
2
3
Gió Tây ôn đới
Gió Tây ôn đới
Gió tín phong
Gió đông cực
Gió đông cực
1000 – 2000 mm
500 – 1000mm
500 – 1000mm
< 500mm
< 500mm
I
II
II
III
III
A
B
B
C
C
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các số I, II , III của các đới là loại gió gì ?
Hãy xác định các đặc điểm khí hậu trên hình vẽ :
- Tương ứng các chữ A, B ,C của các đới có lượng mưa bao nhiêu?
ti?t 26. BÀI 22
CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT.
1.Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất:
- Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với Mặt Đất vào các ngày hạ chí và đông chí.
- Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày ho?c đêm dài 24 giờ.
- Các chí tuyến và vòng cực cũng là những đường ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra năm vành đai nhiệt song song với xích đạo.
2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ:
- Tương ứng với năm vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có
năm đới khí hậu theo vĩ độ: một đới nóng, hai đới ôn hoà và
hai đới lạnh.
Dặn dò
Về nhà làm các bài tập trong sách giáo khoa trang 69
- Chuẩn bị cho tiết sau ôn tập , Ôn:
+ Bài 15: các mỏ khoáng sản
+ Bài 17 : Lớp vỏ khí
+ Bài 18 : Thời tiết - khí hậu
+ Bài 19 :Khí áp và gió trên Trái đất
+ Bài 20 : Hơi nước trong không khí , mưa
+ Bài 22 : Các đới khí hậu trên Trái Đất.
 
Gửi ý kiến