Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Các hàm thống kê trong Excel

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Kim Bằng
Ngày gửi: 16h:05' 27-11-2020
Dung lượng: 7.1 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người

SỬ DỤNG CÔNG THỨC VÀ HÀM (tt)
Giáo viên: Huỳnh Kim Bằng
Trường Phổ thông Duy Tân
Kiểm tra bài cũ
Nêu ý nghĩa của các hàm sau:
1. COUNT(Giá trị 1, giá trị 2,...giá trị N)
2. AVERAGE(Giá trị 1, giá trị 2,...giá trị N)

Cho biết kết quả:
=COUNT (16, “ABC”, “ ” , -909)
=AVERAGE (15,18,2,5)
Giới thiệu
Giới thiệu
Kết quả là Đạt cho những học sinh có điểm từ 5 trở lên, ngược lại thì Không đạt.
Đạt
Không đạt
Đạt
Đạt
Không đạt
Giới thiệu
Giới thiệu
Cú pháp:

=IF(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])


Trong đó:
- Logical_test: Biểu thức điều kiện
- Value_if_true: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Đúng (Điều kiện thỏa mãn)
- value_if_false: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Sai (Điều kiện không thỏa mãn)
I. HÀM IF
I. HÀM IF
Công dụng:
Hàm IF sẽ kiểm tra xem biểu thức điều kiện (logical_test) là đúng hay sai, nếu đúng nó sẽ trả về giá trị nếu đúng (value_if_true), nếu sai sẽ trả về giá trị nếu sai (value_if_false)
I. HÀM IF
Nhập kết quả là Đạt cho những học sinh có điểm từ 5 điểm trở lên, ngược lại thì Không đạt.
=IF(B2>=5, “Đạt”, “Không đạt”)
Đạt
Không đạt
Đạt
Đạt
Không đạt
I. HÀM IF
Xét trường hợp dưới đây. Nhập phụ cấp chức vụ như sau: Nếu GĐ thì 1.000.000, PGĐ thì 800.000, TP thì 500.000, Các nhân viên còn lại thì 200.000
800.000
1.000.000
200.000
500.000
200.000
* Hàm IF lồng nhau
=IF(B2=“GĐ”, 1.000.000, IF(B2=“PGĐ”, 800.000,
IF(B2=“TP”, 500.000, 200.000)))
I. HÀM IF
800.000
1.000.000
200.000
500.000
200.000
I. HÀM IF
Nhập xếp loại cho học sinh: Nếu từ 8đ trở lên thì Giỏi, từ 6.5đ đến <8đ thì Khá, từ 5đ đến <6.5đ thì Trung bình, ngược lại xếp loại Yếu.
I. HÀM IF
* Hàm IF lồng nhau
=IF(B2>=8, “Giỏi”, IF(B2>=6.5, “Khá”,
IF(B2>=5, “Trung bình”, “Yếu”)))
I. HÀM IF
Giỏi
Trung bình
Khá
Trung bình
Yếu
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
Thống kê số lượng sách theo từng thể loại
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN

1. Hàm COUNTIF
Cú pháp:
 =COUNTIF(range, criteria)
Trong đó:
Range: Vùng chứa điều kiện cần đếm
Criteria: Điều kiện cần lấy kết quả
Công dụng:
Hàm Countif dùng để đếm số trong phạm vi (range) thỏa mãn điều kiện (criteria) 
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
Thống kê số lượng sách VĂN HỌC có trong danh sách
=COUNTIF(D2:D8, “VĂN HỌC”)
5
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
1. Hàm COUNTIF
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
1. Hàm COUNTIF
Ví dụ: Thống kê số lượng giáo viên tổ bộ môn Toán
=COUNTIF(B2:B8, “Toán”)
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
2. HÀM SUMIF
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
2. HÀM SUMIF
Tính tổng giá bìa theo từng thể loại sách
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
Cú pháp:
= SUMIF(range,criteria,[sum_range])
Trong đó:
Range: Là địa chỉ dãy ô chứa điều kiện.
Criteria: Là giá trị điều kiện.
Sum_range: Là địa chỉ dãy ô cần tính tổng cần tính tổng.
Công dụng:
Hàm SUMIF là để tính tổng các số trong phạm vi (Sum_range) mà điều kiện (Criteria) được đáp ứng trong phạm vi chứa điều kiện (Range)
2. HÀM SUMIF
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
Tính tổng giá bìa theo từng thể loại sách
=SUMTIF(B2:B8, “VĂN HỌC”, C2:C8)
2. HÀM SUMIF
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
3. HÀM AVERAGEIF
Cú pháp:
= AVERAGIF(range,criteria,[average_range])

Công dụng:
Hàm AVERAGEIF là để tính trung bình các số trong phạm vi (Sum_range) mà điều kiện (Criteria) được đáp ứng trong phạm vi chứa điều kiện (Range)
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
3. HÀM AVERAGEIF
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
3. HÀM AVERAGEIF
II. CÁC HÀM THỐNG KÊ THEO ĐIỀU KIỆN
Tính trung bình số lượng theo từng thể loại sách
III. BÀI TẬP NHÓM
Thực hiện các yêu cầu trên bảng tính
BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
IV. CÂU HỎI CỦNG CỐ
1. Ghép cột A với cột B để mô tả công dụng của các hàm tại cột A
=SUMIF(B2:B7, “Chuột USB”, C2:C7)
2. Cho biết kết quả khi sử dụng công thức sau:
IV. CÂU HỎI CỦNG CỐ
=COUNTIF(B2:D6, “<=5”)
3. Cho biết kết quả khi sử dụng công thức sau:
IV. CÂU HỎI CỦNG CỐ
=IF(B2<5, “Phụ đạo”, “Không phụ đạo”)
4. Cho biết kết quả khi sử dụng công thức sau, khi thực hiện tại ô C2 và copy cho các ô còn lại bên dưới:
IV. CÂU HỎI CỦNG CỐ
=AVERAGEIF(B2:B6, “10IE2”, C2:C6)
4. Cho biết kết quả khi sử dụng công thức sau
IV. CÂU HỎI CỦNG CỐ
2. HÀM COUNTIF
=COUNTIF(range,criteria)
N?i dung củng cố
3. HÀM SUMTIF
= SUMIF(range,criteria,[sum_range])
1. HÀM IF
=IF(logical_test,[value_if_true], [value_if_false])
4. HÀM AVERAGETIF
= AVERAGE(range,criteria,[average_range])
Thank You!
 
Gửi ý kiến