Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Duy Bình
Người gửi: Trần Kỳ
Ngày gửi: 20h:38' 09-01-2019
Dung lượng: 13.7 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Bài 6
biểu mẫu (form)
1. Khái niệm
? Nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng ở chế độ trang dữ liệu.
Biểu mẫu (Form) là đối tượng của ACCESS được thiết kế để:
? Hiển thị, xem, nhập và sửa dữ liệu một cách thuận tiện.
? Thực hiện các thao tác thông qua nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).
Biểu mẫu
So sánh cách cập nhật trực tiếp với bảng và cách sử dụng biểu mẫu
?
Một bảng hiển thị nhiều bản ghi cùng một lúc thành hàng và cột
Biểu mẫu thường hiện từng bản ghi.
Biểu mẫu có thể nhập và hiển thị dữ liệu cho các trường từ nhiều bảng
Để nhập dữ liệu cho một bảng có thể tạo nhiều biểu mẫu khác nhau phục vụ cho các nhóm người dùng có quyền hạn khác nhau.
Nhập và hiển thị dữ liệu cho một bảng ở chế độ trang dữ liệu.
? Sử dụng biểu mẫu thuận tiện hơn
bảng
Biểu mẫu
2. Tạo biểu mẫu mới
Cách 1:
Nháy đúp vào Create form in Design view để tự thiết kế biểu mẫu.
Cách 2:
Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ.
B1: Nháy đúp Create form by using wizard
B2: Trong hộp thoại Form wizard
Chọn nguồn dữ liệu Table/Queries
Chọn các trường đưa vào biểu mẫu từ ô
Available Fields
Chọn Next để tiếp tục
B3: Chọn cách bố trí các trường trên biểu mẫu
B4: Chọn kiểu biểu mẫu
Chọn Next để tiếp tục
Chọn Next để tiếp tục
B5: Đặt tên biểu mẫu
Chọn Open the form to view or enter information để xem và nhập dữ liệu
Chọn Modify the form`s design để sửa thiết kế biểu mẫu.
Chọn Finish để kết thúc
3. các chế độ làm việc của biểu mẫu
1. Chế độ biểu mẫu:
Là chế độ có giao diện thân thiện được sử dụng để cập nhật dữ liệu
Để làm việc với chế độ biểu mẫu, thực hiện:
? Cách 1: Nháy đúp chuột ở tên biểu mẫu.
? Cách 2: Chọn biểu mẫu rồi nháy nút
2. Chế độ thiết kế:
Là chế độ giúp: xem, sửa, thiết kế biểu mẫu mới.
Để làm việc với chế độ thiết kế, thực hiện:
? Cách 1: Chọn tên biểu mẫu rồi nháy nút
? Cách 2: Nháy nút nếu đang ở chế độ biểu mẫu.
Các thao tác thực hiện trong chế độ thiết kế
* Thay đổi nội dung các tiêu đề
* Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu.
* Thêm, bớt, thay đổi kích thước các trường.
* Di chuyển các trường.
Nháy nút Save để lưu biểu mẫu
Biểu mẫu (FORM)
1. Khái niệm
Biểu mẫu là một đối tượng của ACCESS để xem, nhập, sửa dữ liệu một cách thuận tiện.
2. Tạo biểu mẫu mới
3. Các Chế độ làm việc với biểu mẫu
- Chế độ biểu mẫu
- Chế độ thiết kế.
ghi nhớ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓