Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Quyền
Ngày gửi: 09h:04' 17-03-2016
Dung lượng: 613.5 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình?
A. U = A
B. U = 0
C. U = Q + A
D. U = Q
A. Q < 0 và A > 0
B. Q > 0 và A > 0
C. Q > 0 và A < 0
D. Q < 0 và A < 0
NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
§33: CÁC NGUYÊN LÍ CỦA
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (tt)
NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
II.NGUYN LÍ II NHI?T D?NG L?C H?C
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:
a. Quá trình thuận nghịch:
Quá trình thuận nghịch là quá trình vật tự trở về trạng thái ban đầu mà không cần đến sự can thiệp của vật khác.
TIẾT 56:CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC
Thế nào là qúa trình thuận nghịch ?
II.NGUYN LÍ II NHI?T D?NG L?C H?C
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:

TIẾT 56:CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC
b) Quá trình không thuận nghịch
a. Quá trình thuận nghịch
- Quá trình truyền nhiệt là quá trình không thuận nghịch
Ví dụ 1: Cốc nước nóng đặt trong không khí
II.NGUYN LÍ II NHI?T D?NG L?C H?C
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:

TIẾT 56:CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC
b. Quá trình không thuận nghịch
a. Quá trình thuận nghịch
- Quá trình truyền nhiệt là quá trình không thuận nghịch
- Sự chuyển hóa giữa cơ năng và nội năng là quá trình không thuận nghịch.
Quá trình không thuận nghịch chỉ xảy ra theo một chiều xác định, muốn xảy ra theo chiều ngược lại thì phải cần sự can thiệp của vật khác.
Ví dụ 2: Hòn đá rơi từ độ cao h1 sau khi chạm đất, nảy lên đến độ cao h2.
m
h1
h2
II.NGUYN LÍ II NHI?T D?NG L?C H?C
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:

TIẾT 56:CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC
2. Nguyên lí II nhiệt động lực học
a) Cách phát biểu của Clau-di-út.
Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn
R.CLAU-DI-ÚT (1822-1888) Nhà vật lí người Đức
II.NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:

TIẾT 56:CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC
2. Nguyên lí II nhiệt động lực học
a) Cách phát biểu của Các-Nô
Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học .
S.CÁC –NÔ (1822-1888 )
Nhà vật lí người Pháp
3. Vận dụng:
+ Nguồn nóng: Để cung cấp nhiệt lượng
+ Bộ phận phát động : Gồm tác nhân và thiết bị phát động
+ Nguồn lạnh: Để thu nhiệt lượng do tác nhân toả ra
II.NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:

TIẾT 56:CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC
2. Nguyên lí II nhiệt động lực học
Lạnh
nóng
Mổi động cơ nhiệt điều có 3 bộ phận cơ bản
HIỆU SUẤT:
=
3. Vận dụng:
II.NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:

TIẾT 56:CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HOC
2. Nguyên lí II nhiệt động lực học
Câu 1: Quá trình thuận nghịch là :
a) quá trình có thể diễn ra theo 2 chiều.
b) quá trình trong đó vật có thể tự quay về trạng thái ban đầu có sự can thiệp của các vật khác.
c) quá trình trong đó vật có thể quay về trạng thái ban đầu.
d) quá trình trong đó vật có thể tự quay về trạng thái ban đầu mà không cần có sự can thiệp của các vật khác.
Câu 2: Một động cơ nhiệt một giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 3,6.104J đồng thời nhường cho nguồn lạnh 3,2.104J. Hiệu suất của động cơ.
A. 0,11(11%)
B.0,011(1,1%)
C.0,22(22%)
D.12%
Câu 3 : Để nâng cao hiệu suất động cơ nhiệt, người ta cần:
a) nâng cao nhiệt độ của nguồn nóng
b) hạ thấp nhiệt độ của nguồn lạnh
c) nâng cao nhiệt độ của nguồn nóng và hạ thấp nhiệt độ của nguồn lạnh
d) nâng cao nhiệt độ của nguồn lạnh và hạ thấp nhiệt độ của nguồn nóng
Câu 4: Khi nói về cấu tạo động cơ nhiệt, phát biểu nào sau đây sai:
a) Dộng cơ nhiệt có 3 bộ phận cơ bản: nguồn nóng, bộ phận phát động, nguồn lạnh
b) Nguồn nóng có tác dụng duy trì nhiệt độ cho động cơ nhiệt
c) Trong bộ phận tác động, tác nhân giãn nở sinh công
d) Nguồn lạnh nhận nhiệt lượng do tác nhân toả ra để giảm nhiệt độ
Câu 5 )Nhieät löôïng maø khí nhaän ñöôïc chæ duøng ñeå laøm taêng noäi naêng cuûa noù trong
A. quaù trình ñaúng tích
B. quaù trình ñaúng nhieät
C. quaù trình ñaúng aùp
D. moät chu trình
 
Gửi ý kiến