Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Gv lê thị sim
Người gửi: Lê Công Đoàn
Ngày gửi: 12h:23' 02-03-2009
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 931
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tại sao nói cuộc đấu tranh thống nhất ở Đức, Italia và nội chiến ở Mỹ lại mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản?
Ti?t 43: BÀI 34
* Lĩnh vực Vật lí:
1/. Nhöõng thaønh töïu veà KH-KT cuoái theá kæ XIX ñaàu theá kæ XX.
+ Phát minh về điện của các nhà bác học như Mai-cơn Pha-ra-đây ( Anh), G.Ôm (Đức)..
 Mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới.
+ Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ri Bec-cơ- ren (Pháp), Pi- e Quy - ri và Ma-ri Quy - ri đã đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguồn năng lượng hạt nhân.
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN
+ Rơ -dơ - pho (Anh) có bước tiến vĩ đại trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất.
+ Phát minh của Vin-hem Rơn-ghen (Đức) về tia X năm 1895 có ứng dụng quan trọng trong Y học.
Men-đê-lê-ép (Nga) đặt cơ sơ cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học.
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN
* Trong lĩnh vực hóa học :
Pi e Quy ri và Ma ri Quy ri
+ Học thuyết Đác-uyn(Anh) đề cập đến sự tiến hóa và di truyền.
+ Phát minh của nhà Bác học Lu-I Pa-xtơ (Pháp) phát hiện vi trùng và chế tạo thành công vắcxin chống bệnh chó dại…
+ Páp-lôp(Nga) nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp ở động vật và người.
*Trong lĩnh vực Sinh học:
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN
ĐÁC UYN
+ Kỹ thật luyện kim được cải tiến với việc sử dụng lò Bét-xme và lò Mác-tanh, Tuốc bin phát điện được sử dụng để cung cấp điện năng.
*Những phát minh khoa học được áp dụng vào sản xuất:
+ Dầu hỏa được khai thác để thắp sáng và cung cấp nguồn nhiên liệu cho GTVT. Công nghiệp hóa học ra đời.
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN
ĐIỆN THOẠI
+ Phát minh ra điện tín (giữa thế kỷ XIX) giúp cho liên lạc ngày càng xa và nhanh.
Xe động cơ đầu tiên ở Đức( 1886)
Cuối thế kỷ XIX xe ôtô được đưa vào sử dụng nhờ phát minh ra động cơ đốt trong.
+ Tháng 12/1903 anh em người Mỹ chế tạo ra máy bay đầu tiên…
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN
Ý nghĩa:
Những tiến bộ KH-KT cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, đã làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và đánh dấu bước tiến mới của CNTB ở giai đọan này.
2/.Sự hình thành các tổ chức độc quyền
* Nguyên nhân:
+ Do tiến bộ KH-KT sản xuất các nước Âu-Mỹ tăng nhanh  tập trung sản xuất và tích tụ tư bản cao.
+ Các ngành kinh tế chuyển từ tự do cạnh tranh sang tổ chức độc quyền dưới hình thức: Các-ten, Xanh-đi-ca, tơ-rớt.
* Sự hình thành các tổ chức độc quyền:
Diễn ra quá trình tập trung vốn thành lập những công ty độc quyền như Pháp, Đức…
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN
+ Trong công nghi?p:
+ Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng:
 Tư bản ngân hàng kết hợp với tư bản công nghiệp  Tư bản tài chính.
 Các nhà tư bản đẩy mạnh xuất khẩu tư bản để kiếm lợi nhuận cao.
* Mỗi đế quốc còn có đặc điểm riêng:
 Mỹ : là sự hình thành những Tơ-rớt khổng lồ với
những tập đoàn tài chính giàu.
 Anh : là “Ñế quốc thực dân”.
 Pháp : là “Ñế quốc cho vay naëng lãi”.
 Đức : là “Ñế quốc hiếu chiến và quân phiệt”.
 Nhật : là “Ñế quốc phong kiến và quân phiệt”.
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN
* Các mâu thuẫn:
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐỌAN ĐQCN
D? qu?c > < D? qu?c ? Chi?n tranh d? qu?c.
Đế quốc > < ND thuộc địa  Đấu tranh nhân dân chống thuộc địa
Đế quốc > < Chính quốc Phong trào công nhân chống tư sản.
CỦNG CỐ
Bài vừa học.
Những thành tựu chủ yếu về KH-KT cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
2. Những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
3. Lập bảng thống kê về thành tựu KH-KT.
BÀI TẬP.
1. Phát minh về phóng xạ của Hăng-ri Béc- cơ-ren (Pháp) thuộc lĩnh vực nào?
sai
a) Toán học
b) Vật lí
c) Hóa học
d) Sinh học
sai
sai
Đúng
2. Học thuyết Đác-uyn (Anh) đề cập đến vấn đề gì?
sai
a) Họat động của các tế bào.
d) Sự tiến hóa và di truyền
b) Hoạt động của hệ thần kinh cao cấp.
c) Biến dị và di truyền.
sai
sai
Đúng
3. Tháng 12/1903 đã đánh dấu sự kiện lịch sử gị?
sai
a) Xuất hiện ôtô đầu tiên trên thế giới.
d) Xuất hiện máy bay đầu tiên trên thớ giới.
c) Dầu hỏa được khai thác để thắp sáng.
d) Xuất hiện tàu hỏa đầu tiên trên thế giới.
sai
sai
Đúng
4. Công ty than Ranh-Vét-xpha-len của Đức được thành lập vào năm nào?
sai
a) Năm 1883.
c) Năm 1893.
b) Năm 1885.
d) Năm 1839.
sai
sai
Đúng
5. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Mỹ là gì?
sai
a) Đế quốc thực dân.
c) Hình thành nhiều Tơ-rớt khổng lồ và
Những tập đoàn tài chính giàu sụ.
b) Đế quốc cho vay nặng lãi.
d) Đế quốc hiếu chiến và quân phiệt.
sai
sai
Đúng
Hướng dẫn bài mới.
Bài 35:
Các nước Anh, Pháp, Đức Mỹ và sự bành trướng thuộc địa
Tình hình kinh tế của nước Anh, nước Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX như thế nào?
+ Về nông nghiệp
+ Về công nghiệp
2.Những nét nổi bật về tình hình chính trị của nước Anh, nước Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX như thế nào?
+ Về đối nội
+ Về đối ngoại
No_avatarf

Không biết ngượng

 

 
Gửi ý kiến