Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị tú chinh
Ngày gửi: 08h:26' 22-03-2017
Dung lượng: 805.0 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
GV : Trần Thị Tú Chinh
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017
TOÁN 3
Kiểm tra bài cũ:
31 945 ; 97 942
Đọc các số sau:
Toán:
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2017
30 050
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2017
Toán:
Các em thấy số này khác số có năm chữ số chúng ta học chỗ nào ?
Các em đã biết đọc, viết,các hàng của các số trường hợp không có chữ số 0 ở giữa thì cách đọc, viết,các hàng có gì khác. Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài “ Các số có năm chữ số ( tiếp theo)
Toán:
Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2017
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
6
2
2
2
2
2
32 000
32 500
32 050
32 560
32 505
30 050
30 005
ba mươi nghìn.
ba mươi hai nghìn.
ba mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi.
ba mươi hai nghìn năm trăm linh năm.
ba mươi hai nghìn không trăm năm mươi.
ba mươi nghìn không trăm năm mươi.
ba mươi nghìn không trăm linh năm.
ba mươi hai nghìn năm trăm.
Cách viết số
Cỏch d?c s?
Hãy nêu cách viết số 30 000 ?
viết từ trái sang phải,
viết từ hàng cao đến hàng thấp.
30 005
Luy?n t?p - Th?c hnh
Bi 1: Vi?t (theo m?u):
86 030
62 300
42 980
60 002
Tám mươi sáu nghìn không trăm ba mươi
D?c s?
Vi?t s?
Năm mươi tám nghìn sáu trăm linh một
Bảy m­ươi nghìn không trăm ba mươi mốt
58 601
70 031
Sáu mươi hai nghìn ba trăm
Bốn mươi hai nghìn chín trăm tám mươi
Sáu m­ươi nghìn không trăm linh hai
Cỏc s? cú nam ch? s? ( ti?p theo)
Toán:
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2017
Sô ́?
a, 18 301 ; 18 302 ; …..……… ; …..……...…… ; ……………… ; 18 306 ; ……………… .18 303
18 304
18 305
18 307
32 609
32 608
32 610
32 612
93 002
93 005
93 003
Số đứng liền trước số 18 302 bằng số đứng liền trước nó thêm mấy đơn vị?
Số đứng liền trước số 18 302 là số 18 301. Số 18 302 bằng số liền trước nó một đơn vị.
Bài 2
Toán: Các số có năm chữ số (tiếp theo)
b, 32 606 ; 32 607 ; ……… ; ……….. ;
………… ; 32 611 ; ……………….
c, 92 999 ; 93 000 ; 93 001 ; ………………. ; ……………… ; 93 004 ; …………………… .
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2017
Sô ́?
a, 18 000; 19 000 ; ………….. ; …………… ; ………….. ; …………….. ; 24 000 .
22 000
23 000
20 000
21 000
Trong dãy số a , mỗi số bằng số đứng trước nó thêm bao nhiêu đơn vị?
b, 47 000 ; 47 100 ; 47 200 ; …………… ; …………..…. ; ……………. ; ……………… .
47 300
47 500
47 400
47 600
c, 56 300 ; 56 310 ; 56 320 ; …………….. ; …………... ; ………….. ; ……………. .
Trong dãy số b , mỗi số bằng số đứng trước nó thêm bao nhiêu đơn vị ?
56 330
56 350
56 340
56 360
Bài 3:
Toán: Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2017
 
Gửi ý kiến