Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương V. §3. Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Tám
Ngày gửi: 00h:57' 28-02-2008
Dung lượng: 372.0 KB
Số lượt tải: 487
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thanh Diệu)
Trường THPT Cầm Bá Thước
Người thực hiện
Giáo viên:
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1: Trong các khẳng sau khẳng định nào đúng,khẳng định nào sai?
A)Số trung vị luôn là số liệu nào đó của mẫu.
B)Tất cả các số liệu trong mẫu đều phải dùng để tính số trung bình.
C)Mốt là giá trị lớn nhất trong mẫu số liệu
D)Có [N/2] số liệu lớn hơn hoặc bằng Me, với N là kích thước của mẫu
Đáp án: A và C sai, B và D đúng
Câu 2: Hai xạ thủ cùng tập bắn mỗi người bắn 10 viên đạn vào bia. Kết quả được ghi lại như sau:
Điểm của xạ thủ A: 8 8 10 9 9 9 8 8 7 8
Điểm của xạ thủ B: 6 7 10 10 10 7 10 9 6 9
Tính điểm trung bình của mỗi xạ thủ
Dự đoán xem xạ thủ nào bắn đều tay (bắn chụm) hơn.
Đáp án:
Xạ thủ A bắn chụm hơn xạ thủ B
Bài mới


Tiết 71
Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu
4.Phương sai và độ lệch chuẩn
A.Định nghĩa : Giả sử ta có mẫu số liệu kích thước N là:{x1,..xN}
Kí hiệu phương sai là : s2,được tính bởi công thức sau


Độ lệch chuẩn là s được tính là căn bậc hai của phương sai


B.C¸c c«ng thøc tÝnh ph­¬ng sai vµ ®é lÖch chuÈn trong c¸c b¶ng sè liÖu kh¸c nhau
TH1:Bảng phân bố tần số:TH2: Bảng phân bố tần suất:

TH3:Bảng phân bố tần suất, ghép lớp:


C. ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn
Dùng để đánh giá mức độ phân tán, sự phân bố của các số liệu xung quanh số trung bình,phương sai càng lớn độ phân tán càng lớn.Phương sai càng bé sự phân bố càng đồng đều
D.Ví dụ áp dụng
Ví dụ 1:Tính phương sai và độ lệch chuẩn ở câu hỏi 2
Đáp án

Ví dụ 2:Có 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi toán(thang điểm 20) Kết quả cho ở bảng sau:
Tính phương sai và độ lệch chuẩn
(chính xác đến hai chữ số thập phân)

Đáp án :

Điểm trung bình của 100 học sinh là:

Phương sai là:


Độ lệch chuẩn
Ví dụ3: Thành tích chạy 50m của 33 học sinh lớp 10A
của trương THPT Hai Bà Trưng Hà Nội cho ở bảng sau:
A) Tính phương sai và độ lệch chuẩn (chính xác đến 2 chữ số thập phân)
B) Giả sử điểm thi chạy 50 m của lớp 10 D cùng trường có thành tích trung bình 7,5s. Tính ra kết quả độ lệch chuẩn = 0,5. So sánh thành tích chạy 50m của hai lớp 10A và 10D.
Đáp án:
A)
B)Thành tích chạy của 2lớp nhanh như nhau nhưng lớp 10D đồng đều hơn so với lớp 10A.
Nếu sử dụng Máy tính Casiofx-500Ms hoặc Casiofx-570Ms để tính số trung bình ,phương sai và độ lệch chuẩn chúng ta cần thực hiện những bước như sau.
1)Vào chế độ tính toán thống kê,ta ấn MODE 2
2)Giả sử mẫu số liệu là x1,x2,..,xm trong đó xi có tần số ni (i=1,.,m) ta nhập như sau:
x1Shift ;n1DT x2 Shift ;n2 DT .. xm Shift ;nm DT
Nhập dữ liệu xong để tính số trung bình ta ấn: Shift S-var 1=
Để tính độ lệch chuẩn s ta ấn:Shift S-var 2=
Để tính phương sai bằng bình phương độ lệch chuẩn

VÝ dô4:Trong mét tr­êng THPT ®Ó t×m hiÓu t×nh h×nh häc m«n to¸n ë hai líp 10A, 10B tr­êng THPT NguyÔn Tr·i Hµ Néi ng­êi ta cho hai líp thi to¸n theo chung mét ®Ò vµ lËp ®­îc b¶ng ph©n bè tÇn sè nh­ sau:
§iÓm thi m«n to¸n cña líp 10A


Điểm thi môn toán của lớp 10B
Nhận xét về kết quả làm bài thi môn Toán của hai lớp và so sánh
(Sử dụng máy tính Casio fx-500MS hoặc 570MS có lập trình sẵn để tính)


Đáp án:
Điểm thi trung bình môn toán của hai lớp đều bằng 7,25


Củng cố
Nhắc lại các công thức tính phương sai và độ lệch chuẩn và ý nghĩa của nó.

ý nghĩa của phương sai và độ lệch chuẩn
Dùng để đánh giá mức độ phân tán, sự phân bố của các số liệu xung quanh số trung bình,phương sai càng lớn độ phân tán càng lớn.Phương sai càng bé sự phân bố càng đồng đều
Bài tập về nhà: Bài:11,12,13,14
 
Gửi ý kiến