Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các số từ 111 đến 200

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hà
Ngày gửi: 09h:56' 19-03-2016
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
LỚP 2A1
Giáo viên: Bùi Thị Hà
MÔN TOÁN
Trường Tiểu học An Bình A
Viết các số 105, 107, 102, 104, 108 theo thứ tự từ bé đến lớn.
A. 102,104,105,107,108
B. 102,107,104,105,108
C. 108,107,105,104,102
Chọn , hay
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
A. 102,104,105,107,108
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
Em hãy đọc các số sau:

102, 107, 104, 109, 110
102: Một trăm linh hai
107: Một trăm linh bảy
104: Một trăm linh tư
109: Một trăm linh chín
110: Một răm mười


CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
1
1
1
Một trăm mười một
1
1
Một trăm mười hai
2
112
1
1
Một trăm mười lăm
5
115
1
1
Một trăm mười tám
8
118
Đơn vị
Viết số
Đọc số
Trăm
Chục
1
1
1
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
1
2
0
120
Một trăm hai mươi
1
2
1
121
Một trăm hai mươi mốt
1
2
2
122
Một trăm hai mươi hai
1
2
7
127
Một trăm hai mươi bảy
1
3
5
135
Một trăm ba mươi lăm
1
1
1
1
1
2
112
1
1
5
115
1
1
8
118
Đơn vị
Viết số
Đọc số
Trăm
Chục
1
1
1
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
1
2
0
120
1
2
1
121
1
2
2
122
1
2
7
127
1
3
5
135
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
Các số từ 111 đến 200
Viết (theo mẫu):
1
Một trăm mười
181
110
195
154
117
111
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
Viết (theo mẫu):
1
Một trăm mười
Một trăm mười một
Một trăm mười bảy
Một trăm năm mươi tư
Một trăm tám mươi mốt
Một trăm chín mươi lăm
181
110
195
154
117
111
Thứ hai, ngày 24 tháng 3 năm 2015
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
Số
2
?
a)
111
112
114
116
117
. . .
. . .
. . .
. . .
120
121
122
124
126
. . .
128
. . .
. . .
. . .
130
113
115
118
119
123
125
127
129
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
3
>
<
=
123 . . . 124
129 . . . 120
126 . . . 122
136 . . . 136
155 . . . 158
120 . . . 152
186 . . . 186
135 . . . 125
148 . . . 128
199 . . . 200
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
3
> < =
123 124
. . .
<
129 120
>
. . .
126 122
. . .
. . .
. . .
>
136 136
=
155 158
<
120 152
186 186
148 128
135 125
199 200
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
>
>
=
<
<
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
Bài 1 : Viết ( theo mẫu )
Bài 3 :
>;<;=
123
124
155
120
126
122
136
158
136
129
120
186
135
148
199
152
186
125
128
200


>
>
>
>
<
<
<
<
=
=
Một trăm mười tám
2
1
1
1
1
1
0
2
2
2
3
Một trăm hai mươi
1
2
7
5
135
127
122
121
120
Một trăm hai mươi mốt
Một trăm hai mươi hai
Một trăm hai mươi bảy
Một trăm ba mươi lăm
Trò chơi
Ai nhanh
Đố bạn câu nào đúng:
141, đọc là:
175 gồm:
a
c
c
b
b
c
b
Một trăm mười bốn
Bốn trăm bốn mươi mốt
Một trăm bốn mươi mốt
1 trăm, 5 chục và
7 đơn vị
1 trăm, 7 chục và
5 đơn vị
1 trăm, 7 chục
a
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2016
Toán
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
Bài 1 : Viết ( theo mẫu )
Bài 3 :
>;<;=
123
124
155
120
126
122
136
158
136
129
120
186
135
148
199
152
186
125
128
200


>
>
>
>
<
<
<
<
=
=
Một trăm mười tám
2
1
1
1
1
1
0
2
2
2
3
Một trăm hai mươi
1
2
7
5
135
127
122
121
120
Một trăm hai mươi mốt
Một trăm hai mươi hai
Một trăm hai mươi bảy
Một trăm ba mươi lăm
Chúc các cô nhiều sức khỏe
Chúc các em chăm ngoan học tốt
 
Gửi ý kiến