Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Các số từ 111 đến 200

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nga
Ngày gửi: 18h:24' 28-03-2017
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Nga)
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
TOÁN - LỚP 2B
CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200
Viết các số 105, 107, 102, 104, 108 theo thứ tự từ bé đến lớn.
A. 102,104,105,107,108
B. 102,107,104,105,108
C. 108,107,105,104,102
A. 102,104,105,107,108
KIỂM TRA BÀI CŨ
TOÁN
Các số từ 111 đến 200
1
1
1
Một trăm mười một
1
1
Một trăm mười hai
2
112
1
1
Một trăm mười lăm
5
115
1
1
Một trăm mười tám
8
118
Đơn vị
Viết số
Đọc số
Trăm
Chục
1
1
1
1
2
0
120
Một trăm hai mươi
1
2
1
121
Một trăm hai mươi mốt
1
2
2
122
Một trăm hai mươi hai
1
2
7
127
Một trăm hai mươi bảy
1
3
5
135
Một trăm ba mươi lăm
1
1
1
1
1
2
112
1
1
5
115
1
1
8
118
Đơn vị
Viết số
Đọc số
Trăm
Chục
1
1
1
Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2016
Toán
Các số từ 111 đến 200
1
2
0
120
1
2
1
121
1
2
2
122
1
2
7
127
1
3
5
135
Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2016
Toán
Các số từ 111 đến 200
Viết (theo mẫu):
1
Một trăm mười
181
110
195
154
117
111
Viết (theo mẫu):
1
Một trăm mười
Một trăm mười một
Một trăm mười bảy
Một trăm năm mươi tư
Một trăm tám mươi mốt
Một trăm chín mươi lăm
181
110
195
154
117
111
Số
2
?
a)
111
112
114
116
117
. . .
. . .
. . .
. . .
120
121
122
124
126
. . .
128
. . .
. . .
. . .
130
113
115
118
119
123
125
127
129
3
>
<
=
123 . . . 124
129 . . . 120
126 . . . 122
136 . . . 136
155 . . . 158
120 . . . 152
186 . . . 186
135 . . . 125
148 . . . 128
199 . . . 200
3
> < =
123 124
. . .
<
129 120
>
. . .
126 122
. . .
. . .
. . .
>
136 136
=
155 158
<
120 152
186 186
148 128
135 125
199 200
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
>
>
=
<
<
Trò chơi
Ai nhanh
Đố bạn câu nào đúng:
141, đọc là:
175 gồm:
a
c
c
b
b
c
b
Một trăm mười bốn
Bốn trăm bốn mươi mốt
Một trăm bốn mươi mốt
1 trăm, 5 chục và
7 đơn vị
1 trăm, 7 chục và
5 đơn vị
1 trăm, 7 chục
a
CHÀO TẠM BiỆT
HẸN GẶP LẠI !
 
Gửi ý kiến