Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Team2k9NBK Eakar
Người gửi: Team NBK Daklak
Ngày gửi: 20h:18' 23-09-2021
Dung lượng: 541.1 KB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 1 người (Team NBK Daklak)
Nhiệt Liệt Chào Các Thầy Cô:
Trường: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giáo viên:
Môn: Tin Học
Lớp: 7B
Thông Tin Về Chúng Tôi

Trường: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Địa Chỉ: H.Eakar, Tỉnh Đak Lak

(Ấn lại “thông tin về chúng tôi” để quay lại info)

Bảng kết quả học tập
Thông tin trên trang tính được trình bày như thế nào?
Mỗi ô trên trang tính đều cho ta thông tin hoàn toàn xác định tùy theo ô đó nằm ở hàng nào, cột nào
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
2. Các thành phần chính trên trang tính
1. Bảng tính
NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Dữ liệu trên trang tính
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Võ Nhật Trường
Hình một bảng tính mới
1. Bảng tính
Một bảng tính có thể có nhiều trang tính.
Các trang tính được phân biệt bằng tên trang.
Tên trang
Thêm trang
Tên các trang tính
1. Bảng tính
 Một bảng tính có thể có nhiều trang tính, được phân biệt bằng tên trang.
 Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang hiển thị trên màn hình, có tên với chữ đậm.
Trang tính được kích hoạt là trang tính được hiển thị trên màn hình, có tên với chữ đậm
Để kích hoạt trang tính, nháy chuột vào tên trang tương ứng
1. Bảng tính
Để đổi tên trang tính , ta nháy nút phải chuột vào vùng nhãn của trang tính, chọn Rename, rồi nhập tên mới.
2. Các thành phần chính trên trang tính
2
1
3
6
5
4
Tên hàng
Tên cột
Hộp tên
Khối H9:I12
Thanh công thức
Ô tính đang được chọn
2. Các thành phần chính trên trang tính
2
1
3
6
5
4
Tên hàng
Tên cột
Hộp tên
Khối H9:I12
Thanh công thức
Ô tính đang được chọn
2. Các thành phần chính trên trang tính
Hộp tên
Em hãy trình bày về hộp tên?
2. Các thành phần chính trên trang tính
Em hãy trình bày về khối, địa chỉ khối?
Khối
2. Các thành phần chính trên trang tính
Em hãy trình bày về thanh công thức?
Thanh công thức
- Các thành phần chính: các hàng, các cột, các ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức.
- Hộp tên: Ở bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.
- Khối: là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
- Địa chỉ của Khối: là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách bằng dấu 2chấm (:). Ví dụ: C2:D3
- Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được chọn; được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính
2. Các thành phần chính trên trang tính
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Số trang tính trên một bảng tính là:
A. Chỉ có một trang tính.
B. Chỉ có ba trang tính
C. Có thể có nhiều trang tính.
D. Có 100 trang tính.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
C. Công thức của ô đang được kích hoạt.
B. Nội dung của ô đang được kích hoạt.
A. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt.
Hộp tên hiển thị:
D. Kích thước của ô được kích hoạt.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
3. Dữ liệu trên trang tính
Dữ liệu kí tự
Dữ liệu số
a). Dữ liệu số:
3. Dữ liệu trên trang tính
 Là các số 0, 1,..., 9, dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm, dấu phần trăm (%) chỉ tỉ lệ phần trăm.
Ví dụ: 120; +38; -162; 15.55; 156; 320.01.
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
Thông thường, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu...., dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
b). Dữ liệu kí tự :
3. Dữ liệu trên trang tính
 Là dãy các chữ cái, chữ số, kí hiệu.
Ví dụ: Lớp 7A, Diem thi, Họ tên.
Ở chế độ mặc định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.
*Lưu ý: Ngoài dữ liệu, ô tính còn có thể chứa công thức.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 ô (D5)
Thao tác thực hiện: nháy chuột vào ô đó (D5)
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 hàng (hàng số 6)
Thao tác thực hiện: nháy chuột tại tên hàng cần chọn
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 khối (D5:E8)
Thao tác thực hiện: kéo thả chuột từ ô D5 đến ô E8
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Chọn nhiều khối.
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Thao tác thực hiện?
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Nhấn giữ phím CTRL
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Võ Nhật Trường
Chọn 1 cột
Thao tác thực hiện: nháy chuột tại tên cột cần chọn.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
 Chọn một hàng:
 Chọn cột:
 Chọn khối:
 Chọn một ô:
 Chọn nhiều khối:
- Nháy chuột tại ô cần chọn.
- Nháy chuột tại nút tên hàng.
- Nháy chuột tại nút tên cột.
- Kéo thả chuột từ một ô góc nào đó đến ô góc đối diện.
- Chọn 1 khối.
- Nhấn giữ phím Ctrl, lần lượt các khối khác.
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau?
B. 12 năm
C. 3,457.986
A. -1243
D. 1999999999999999999
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
No_avatar

 

 
Nhiệt Liệt Chào Các Thầy Cô:
Trường: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Giáo viên:
Môn: Tin Học
Lớp: 7B
Thông Tin Về Chúng Tôi

Trường: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Địa Chỉ: H.Eakar, Tỉnh Đak Lak

(Ấn lại “thông tin về chúng tôi” để quay lại info)

Bảng kết quả học tập
Thông tin trên trang tính được trình bày như thế nào?
Mỗi ô trên trang tính đều cho ta thông tin hoàn toàn xác định tùy theo ô đó nằm ở hàng nào, cột nào
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
2. Các thành phần chính trên trang tính
1. Bảng tính
NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Dữ liệu trên trang tính
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Võ Nhật Trường
Hình một bảng tính mới
1. Bảng tính
Một bảng tính có thể có nhiều trang tính.
Các trang tính được phân biệt bằng tên trang.
Tên trang
Thêm trang
Tên các trang tính
1. Bảng tính
 Một bảng tính có thể có nhiều trang tính, được phân biệt bằng tên trang.
 Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang hiển thị trên màn hình, có tên với chữ đậm.
Trang tính được kích hoạt là trang tính được hiển thị trên màn hình, có tên với chữ đậm
Để kích hoạt trang tính, nháy chuột vào tên trang tương ứng
1. Bảng tính
Để đổi tên trang tính , ta nháy nút phải chuột vào vùng nhãn của trang tính, chọn Rename, rồi nhập tên mới.
2. Các thành phần chính trên trang tính
2
1
3
6
5
4
Tên hàng
Tên cột
Hộp tên
Khối H9:I12
Thanh công thức
Ô tính đang được chọn
2. Các thành phần chính trên trang tính
2
1
3
6
5
4
Tên hàng
Tên cột
Hộp tên
Khối H9:I12
Thanh công thức
Ô tính đang được chọn
2. Các thành phần chính trên trang tính
Hộp tên
Em hãy trình bày về hộp tên?
2. Các thành phần chính trên trang tính
Em hãy trình bày về khối, địa chỉ khối?
Khối
2. Các thành phần chính trên trang tính
Em hãy trình bày về thanh công thức?
Thanh công thức
- Các thành phần chính: các hàng, các cột, các ô tính, hộp tên, khối, thanh công thức.
- Hộp tên: Ở bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.
- Khối: là nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc cột.
- Địa chỉ của Khối: là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải được phân cách bằng dấu 2chấm (:). Ví dụ: C2:D3
- Thanh công thức: cho biết nội dung của ô đang được chọn; được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính
2. Các thành phần chính trên trang tính
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Số trang tính trên một bảng tính là:
A. Chỉ có một trang tính.
B. Chỉ có ba trang tính
C. Có thể có nhiều trang tính.
D. Có 100 trang tính.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
C. Công thức của ô đang được kích hoạt.
B. Nội dung của ô đang được kích hoạt.
A. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt.
Hộp tên hiển thị:
D. Kích thước của ô được kích hoạt.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
3. Dữ liệu trên trang tính
Dữ liệu kí tự
Dữ liệu số
a). Dữ liệu số:
3. Dữ liệu trên trang tính
 Là các số 0, 1,..., 9, dấu cộng (+) chỉ số dương, dấu trừ (-) chỉ số âm, dấu phần trăm (%) chỉ tỉ lệ phần trăm.
Ví dụ: 120; +38; -162; 15.55; 156; 320.01.
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
Thông thường, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu...., dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
b). Dữ liệu kí tự :
3. Dữ liệu trên trang tính
 Là dãy các chữ cái, chữ số, kí hiệu.
Ví dụ: Lớp 7A, Diem thi, Họ tên.
Ở chế độ mặc định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính.
*Lưu ý: Ngoài dữ liệu, ô tính còn có thể chứa công thức.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 ô (D5)
Thao tác thực hiện: nháy chuột vào ô đó (D5)
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 hàng (hàng số 6)
Thao tác thực hiện: nháy chuột tại tên hàng cần chọn
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Võ Nhật Trường
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Chọn 1 khối (D5:E8)
Thao tác thực hiện: kéo thả chuột từ ô D5 đến ô E8
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Chọn nhiều khối.
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Thao tác thực hiện?
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Nhấn giữ phím CTRL
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Võ Nhật Trường
Chọn 1 cột
Thao tác thực hiện: nháy chuột tại tên cột cần chọn.
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
 Chọn một hàng:
 Chọn cột:
 Chọn khối:
 Chọn một ô:
 Chọn nhiều khối:
- Nháy chuột tại ô cần chọn.
- Nháy chuột tại nút tên hàng.
- Nháy chuột tại nút tên cột.
- Kéo thả chuột từ một ô góc nào đó đến ô góc đối diện.
- Chọn 1 khối.
- Nhấn giữ phím Ctrl, lần lượt các khối khác.
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau?
B. 12 năm
C. 3,457.986
A. -1243
D. 1999999999999999999
Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
No_avatar

Trường: THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm eakar tin hoc 7 thi vo day

 
Gửi ý kiến