Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:33' 22-05-2015
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Lộc Hưng
Giáo viên: Nguyễn Trọng Nghĩa
Tổ : Sử - Địa
Chương II
CÁC NƯỚC ÂU - MĨ
(Từ đầu TK XIX đầu TK XIX)
Bài 32 tiết 41
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
Bài 32
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
a. Những tiền đề của cuộc cách mạng
b. Những thành tựu chủ yếu
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
a. Ở Pháp
b. Ở Đức
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp
a. Về kinh tế
b. Về xã hội
Bài 32
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
Cuộc cách mạng kĩ thuật trong sản xuất, là bước nhảy vọt trong sự phát triển của lực lượng sản xuất : từ sản xuất thủ công sang sản xuất bằng máy móc.
Cách mạng công nghiệp Anh.
Tiền đề của cách mạng
Cách mạng tư sản nổ ra sớm, Anh có nhiều thuộc địa
Kinh tế TBCN phát triển thúc đẩy việc cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động.
Cách mạng công nghiệp nổ ra sớm từ những năm 60 của TK18.
b.Thành tựu chủ yếu:
Công nghiệp dệt:
Vì sao cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra đầu tiên trong ngành công nghiệp dệt?
Cách mạng công nghiệp Anh.
Tiền đề của cách mạng
b. Thành tựu chủ yếu:
Công nghiệp dệt:
+ Những phát minh máy móc:
Tăng năng suất lao động lên 40 lần
Máy dệt chạy bằng sức nước
Các- rai
1785
Accraitơ
Giêm- Hagrivơ
Người phát minh
1 lần có thể kéo được nhiều cọc sợi.
Máy kéo sợi bằng sức nước
1769
Tăng năng suất lên 16 – 18 lần
Máy kéo sợi Gienny
1764
Ý nghĩa đối với kinh tế
Tên phát minh
Thời gian
Máy kéo sợi Gienny
Máy kéo sợi bằng sức nước
Máy kéo sợi của Cácraitơ
Những phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn sản xuất
Cách mạng công nghiệp Anh.
Tiền đề của cách mạng
b. Thành tựu chủ yếu:
Công nghiệp dệt:
+ Những phát minh máy móc:
+ Nhà máy dệt chạy bằng sức nước được xây dựng.
Cách mạng công nghiệp Anh.
Tiền đề của cách mạng
b. Thành tựu chủ yếu:
Công nghiệp dệt:
+ Những phát minh máy móc:
+ Nhà máy dệt chạy bằng sức nước .
Các lĩnh vực khác:
+ 1784. Giêm – Oát phát minh ra máy hơi nước.
Động cơ hơi nước
Giêm Oát
James Watt (19 tháng 1 năm 1736 – 19 tháng 8 năm 1819) là nhà phát minh người Scotland và là một kỹ sư đã có những cải tiến cho máy hơi nước.
“Người đã nhân lên gấp nhiều lần sức mạnh của con người”
Nhà máy dệt bằng hơi nước được xây dựng nhiều nơi
Cách mạng công nghiệp Anh.
Tiền đề của cách mạng
b. Thành tựu chủ yếu:
Công nghiệp dệt:
+ Những phát minh máy móc:
+ Nhà máy dệt chạy bằng sức nước được xây dựng.
Các lĩnh vực khác:
+ 1784. Giêm – Oát phát minh ra máy hơi nước.
+ Giao thông vận tải: tầu hỏa và tầu thủy chạy bằng hơi nước.
Đầu máy xe lửa đầu tiên
Stephenson
Cách mạng công nghiệp Anh.
Tiền đề của cách mạng
b. Thành tựu chủ yếu:
Công nghiệp dệt:
+ Những phát minh máy móc:
+ Nhà máy dệt chạy bằng sức nước ra đời.
Các lĩnh vực khác:
+ 1784. Giêm – Oát phát minh ra máy hơi nước.
+ Giao thông vận tải: tầu hỏa và tầu thủy chạy bằng hơi nước.
+ Luyện kim: 1885, Henry Bessemer đã phát minh ra lò cao có khả
năng luyện lỏng gang thành thép
1885, Henry Bessemer đã phát minh ra lò cao có khả năng luyện lỏng gang thành thép
Giữa thế kỉ XIX Anh: “ công xưởng thế giới”
2. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp Anh
a. Kinh tế:
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
a. Kinh tế:
Nửa đầu thế kỉ XIX sản xuất công nghiệp TBCN phát triển nhanh chóng, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp. Đức
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp. Đức
Sau năm 1870 CN Đức vươn lên đứng đầu Châu Âu. Đứng hàng thứ 2 trên thế giới sau Mĩ.
Kinh tế vươi lên đứng thứ 2 thế giới
Bộ mặt Pari và các thành phố khác thay đổi
Ý nghĩa
1850 – 1860: sản lượng sắt, thép, độ dài đường sắt tăng 2 lần
Số động cơ tăng 6 lần.
Đến năm 1870 nước Pháp đã có 27000 máy hơi nước.
Chiều dài đường sắt tăng 5,5 lần.


Thành tựu
- Những năm 40 của thế kỷ XIX
Bắt đầu những năm 30 của thế kỷ XIX
Thời gian
Đức
Pháp
Nội dung
2.Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
Nhận xét sự phát triển của công nghiệp Pháp, Đức?
Phát triển với tốc độ nhanh
Do tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp muộn hơn so với Anh nên tiếp thu được những kinh nghiệm cũng như những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp Anh
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
a. Kinh tế:
Năng suất lao động tăng, nền sản xuất TBCN phát triển nhanh
Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản nhiều trung tâm công nghiệp ra đời.
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
a. Kinh tế:
b. Xã hội:
+ Giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành.
Bóc lột lao động trẻ em
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
a. Kinh tế:
b. Xã hội:
+ Giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành.
Phong trào đấu tranh của công nhân bùng nổ
3. Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp
Kinh tế:
+ Năng suất lao động tăng nhanh
+ làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp ra đời
b. Xã hội:
+ Giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp hình thành.
+ Mâu thuẫn tư sản và vô sản xuất hiện, những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản bùng nổ, ban đầu dưới hình thức “ Đập phá máy móc”.
Nối các sự kiện sau đây:
1764
1785
Ác-rai-tơ phát minh máy kéo sợi chạy bằng sức nước
Các-rai phát minh máy dệt
Ha-ri-vơ phát minh máy kéo sợi
Giêm Oát phát minh máy hơi nước
1769
1784
1764
1769
Anh đã tiến hành xong CMTS
Giai cấp Tư sản Anh có nhiều vốn.
Anh có nền kinh tế phát triển và có nhiều nhân công.
Anh có ba điều kiện: vốn, nhân công và kỹ thuật.
CMCN diễn ra đầu tiên ở Anh vì:
CMCN Anh diễn ra bắt đầu từ công nghiệp nhẹ vì:
Đòi hỏi ít nguyên liệu, tư bản thu hồi nhanh
Đòi hỏi ít vốn, tư bản thu hồi nhanh, lợi nhuận cao.
Đòi hỏi ít vốn, sản phẩm tiêu thụ nhanh.
Đòi hỏi ít nguyên liệu, tư bản thu hồi nhanh, lợi nhuận nhiều.
Máy hơi nước
Vì máy hơi nước nó đã làm cho nền công nghiệp thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn nước. Máy hơi nước có thể ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sx lúc đầu trong ngành dệt, luyện kim, khai mỏ, sau lan nhanh các ngành khác.
Theo em, phát minh nào có ý nghĩa quan trọng nhất? Vì sao?
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓