Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc
Ngày gửi: 21h:45' 21-04-2016
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 331
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị tương)
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Tại sao nói thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp ?
 - Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng, Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả:
+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.
+ Ban hành lệnh "Tổng động viên".
+ Xóa nạn đầu cơ tích trữ...
- Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh cao.
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII ?
 - Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình:
    + Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.
    + Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).
   + Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực tư bản chủ nghĩa ở Pháp phát triển.
   + Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát triển của cách mạng.
-Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giớ
CHUONG 5:
CC NU?C U - M?
BÀI 32:
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
I – Cách mạng công nghiệp ở Anh
Cách mạng công nghiệp là gì ?
Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trong sản xuất, là bước nhảy vọt trong sự phát triển của lực lượng sản xuất TBCN chuyển từ sản xuất công trường thủ công sang sản xuất cơ khí.
Tại sao cách mạng công nghệp điễn ra đầu tiên ở Anh ?
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
I – Cách mạng công nghiệp ở Anh
- Vì::
+ Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh.
+ Cách mạng nổ ra sớm, chính quyền do giai cấp tư sản nắn.
+ Có hệ thống thuộc địa lớn tạo điều kiện cho giai cấp tư sản tích luỹ vốn để đầu tư vào công nghiệp trong nước.
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
I – Cách mạng công nghiệp ở Anh
1. Tiền đề của cách mạng công nghiệp.
- Cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra sớm.
- Hội đủ các điều kiện để tiến hành cách mạng công nghiệp:
+ Vốn – tư bản
+ Nhân công
+ Sự phát triển kĩ thuật
- Thời gian diễn ra: từ những năm 60 của thế kỉ XVIII đến những năm 40 của thế kỉ XIX.
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
I – Cách mạng công nghiệp ở Anh
1. Tiền đề của cách mạng công nghiệp.
Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt nguồn từ ngành công nghiệp nào ?
Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt nguồn từ ngành công nghiệp nhẹ. Vì:
Là nghề truyền thống.
Cần ít vốn, thị trường rông dễ tiêu thụ, thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao.
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
I – Cách mạng công nghiệp ở Anh
2. Thành tựu
a. Các phát minh:
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
-Công nghiệp nhẹ-
Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gienni tăng năng suất lên 16 lần
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
- Năm 1769: Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
Ác – crai - tơ
Máy kéo sợi chạy bằng sức nước
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
- Năm 1779, Crôm-tơn cải tiến máy kéo sợi cho ra sản phẩm sợi nhỏ, bền đẹp.
Máy kéo sợi Gien-ni cải tiến
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
-Năm 1771, nhà máy dệt đầu tiên ra đời ở Anh.
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
Năm 1784, Giêm-Oát phát minh máy hơi nước, được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các ngành.
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
Máy hơi nước
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
Mô hình máy dệt bằng hơi nước
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
1785: Ét-mơn Các-rai phát minh máy dệt chạy bằng sức nước đưa năng suất tăng 40 lần so với dệt bằng tay
Ét- mơn Các - rai
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
-Công nghiệp nặng-
Luyện kim: 1735 phát minh ra phương pháp nấu than cốc. Năm 1784, lò luyện gang đầu tiên được xây dựng.
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
-Giao thông vận tải-
1814, Xti-phen-xơn chế tạo thành công đầu máy
xe lửa đầu tiên
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
1825: khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên ở Anh.
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
- Những phát minh trên đã tạo ra những biến đổi to lớn bộ mặt nước Anh.
- Từ nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.
- Giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”.
2. Thành tựu
b. Kết quả
 Qua cách mạng công nghiệp đã đem lại những kết quả gì cho nước Anh ?
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
Công xưởng đầu tiên ở Anh
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
II- Cách mạng công nghiệp Pháp, Đức
-GIẢM TẢI-
BÀI 32: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU
III – Hệ quả của cách mạng công nghiệp
a. Kinh tế:
- Nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.
- Giải phóng sức lao động của con người.
- Góp phần cơ giới hóa nông nghiệp.
- Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị ra đời.
b. Xã hội:
- Hình thành 2 giai cấp: + Tư sản công nghiệp
+ Vô sản công nghiệp.
Vô sản > < Tư sản
=>Mâu thuẫn xã hội gay gắt => Đấu tranh giai cấp.
CỦNG CỐ KIẾN THỨC

Phát minh quan trọng nhất: MÁY HƠI NƯỚC
Vì:
- Máy hơi nước giảm sức lao động cơ bắp của con người.
- Lao động thủ công dần thay thế bằng máy móc, khởi đầu cho quá trình công nghiệp hoá.
- Năng suất lao động tăng.
- Thay đổi bộ mặt kinh tế nước Anh và các nước tư bản.
Ra đời các ngành công nghiệp mới.
Theo bạn, trong các phát minh, phát minh nào quan trọng nhất ? Vì sao ?
CỦNG CỐ KIẾN THỨC

Giêm Ha-gri-vơ
Xti-phen-xơn
Ét-mơn Các-rai
Crôm-tơn
Giêm Oát
Ác-crai-tơ
Máy kéo sợi “Gien-ni”
Cải tiến máy kéo sợi
Máy dệt chạy bằng sức nước
Chiếc đầu máy xe lửa
Máy hơi nước
Máy kéo sợi chạy bằng sức nước
THANKS FOR LISTENING
 
Gửi ý kiến