Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Cách mạng mùa thu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Liên
Ngày gửi: 17h:12' 28-10-2018
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 305
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC THÀNH.
LỊCH SỬ
LỚP 5.
CÁCH MANG MÙA THU

GIÁO VIÊN: ĐỖ THỊ LIÊN
Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu:1/ Những thay đổi quan trọng trong các thôn,
xã ở Nghệ - Tĩnh thời kì có chính quyền nhân dân
là:
a. Trong các thôn, xã không có nạn trộm cắp.
b. Những phong tục lạc hậu bị đả phá.
c. Nông dân được chia ruộng đất.
d. Tất cả các ý trên.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
KIỂM TRA BÀI CŨ:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu: 2/ Ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ - Tĩnh là:
a. 19 - 2
b. 12 - 9
c. 2 - 9
d. 9 - 12
CÁCH MẠNG MÙA THU
Thứ năm ngày 08 tháng 11 năm 2018
Lịch sử
- Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta.
- Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.
Đọc SGK tr.19, quan sát hình
ảnh bên và cho biết tình cảnh
của nhân dân ta từ cuối năm
1940 đến tháng 3 năm 1945 ?
- Dân ta chịu cảnh một cổ hai tròng, vừa chịu ách đô hộ của thực dân Pháp,vừa chịu sự đô hộ của phát xít Nhật.
Cách mạng mùa thu
1. Thời cơ cách mạng
Vỡ sao D?ng v Bỏc H? l?i xỏc d?nh dõy th?i co ngn nam cú m?t cho cỏch m?ng Vi?t Nam?
(Th?o lu?n theo c?p - 2 phỳt)
Gi?a thỏng 8 nam 1945, Nh?t thua tr?n ? chõu ph?i d?u hng d?ng minh vụ di?u ki?n, quõn Nh?t ? Vi?t Nam cung suy y?u di r?t nhi?u, ch?p th?i co ngn nam cú m?t, D?ng v Bỏc H? dó ra l?nh ton dõn kh?i nghia.

Bác Hồ Nói:
“ Dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng cương quyết giành cho được độc lập ”
1. Thời cơ cách mạng
2/ Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội
ngày 19/ 8/ 1945
Đọc SGK, quan sát các hình ảnh kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa
giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19 – 8 – 1945.
2/ Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội
ngày 19/ 8/ 1945
1/ Thời cơ cách mạng
H N?i, ngy 18-8-1945.
H N?i, sỏng 19-8-1945.
Cách mạng mùa thu 1945
H N?i, ngy 18-8-1945.
H N?i, sỏng 19-8-1945.
Trưa 19-8-1945, biểu tình chiếm Phủ Khâm sai.
C? d? sao vng bay trờn núc Ph? Khõm sai.
- Ngày 18/8/1945 khí thế ở Hà Nội ra sao?
- Ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra như thế nào?
- Nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa ngày 19/8/1945 ?

Thảo luận nhóm 4
1/ Thời cơ cách mạng
2/ Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà nội ngày 19/8/1945.
H N?i, ngy 18-8-1945.
H N?i, sỏng 19-8-1945.
Trưa 19-8-1945, biểu tình chiếm Phủ Khâm sai.
C? d? sao vng bay trờn núc Ph? Khõm sai.
- Ngày 18/8/1945 khí thế ở Hà Nội như thế nào?
Ngy 18-8-1945, c? H N?i xu?t hi?n c? d? sao vng, trn ng?p khớ th? cỏch m?ng.
Đến trưa, đại diện uỷ ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay sau đó, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang cướp chính quyền. Quần chúng với sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu đã xông vào chiếm các cơ quan đầu não của kẻ thù.
Sỏng ngy 19-8-1945, hng ch?c v?n nhõn dõn H N?i xu?ng du?ng bi?u duong l?c lu?ng.
- Ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra như thế nào?
Phủ Khâm sai, Sở mật thám, Sở cảnh sát, Trại Bảo an binh,...
- Quần chúng cách mạng đã xông vào chiếm những cơ quan đầu não nào của kẻ thù?
Cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình, chiếm Phủ Khâm sai
19-8-1945
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở
Hà Nội 19-8-1945


HÀ NỘI
Nhân dân Hà Nội Tiến về quảng trường Nhà hát thành phố
Chi?u 19 - 8 - 1945, cu?c kh?i nghia giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.
+ Nếu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội không toàn thắng thì việc giành chính quyền ở các
địa phương khác sẽ ra sao ?
Gặp rất nhiều khó khăn.!
+ Cuộc khởi nghĩa thắng lợi của nhân dân Hà Nội có tác động như thế nào đến tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước ?
"Đã cổ vũ tinh thần nhân dân cả nước đấu tranh giành chính quyền"
+ Tiếp sau Hà Nội, những nơi nào đã giành được chính quyền?
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế.
Ngày 23/ 8, Huế rực rỡ cờ đỏ và quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình, yêu cầu chuyển toàn bộ chính quyền cho Việt- Minh.
HUẾ
Cuộc mít tinh giành chính quyền ở Huế 23-8
23-8
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn
Sài Gòn
Cuộc mít tinh giành chính quyền ở Sài Gòn
25 – 8 - 1945
9 giờ sáng 25-8-1945, cả thành phố chìm ngập trong biển cờ, biểu ngữ. Sài Gòn giành được chính quyền
Em biết gì về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở quê hương ta ?
* Kh?i nghia ? H N?i ngy 19 - 8 -1945
* Khởi nghĩa ở Sài Gòn ngày 25 - 8 - 1945
* Kh?i nghia ? Hu? ngy 23 - 8 - 1945
* Kh?i nghia ? H?i Duong ngy 18 - 8 - 1945
* Ngày 28 - 8 - 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nước.
1/ Thời cơ cách mạng
2/ Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945
1/ Thời cơ cách mạng
2/ Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội 19/8/1945
Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Cách mạng mùa thu
3/ Ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám.
- Vì sao Nhân dân ta lại giành được thắng lợi Cách mạng tháng Tám ?

- Cỏch m?ng thỏng Tỏm thnh cụng mang l?i cho d?t
nu?c ta, nhõn dõn ta di?u gỡ?
Thảo luận nhóm 4
( 3 phút)
Lịch sử

Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong cách mạng tháng Tám ?
( Em hy ch?n cu dng nh?t)
a. Vì nhân dân ta đoàn kết chống giặc.
b. Vì Nhật thất bại liên tiếp .
c. Vì nhân dân ta có Đảng lãnh đạo.
d. Vì nhân dân ta có một lòng yêu nước sâu sắc, có Đảng lãnh đạo và tận dụng thời cơ ngàn năm có một.
3/ Thắng lợi của cách mạng tháng Tám
có ý nghĩa như thế nào?
a. Cách mạng tháng Tám thắng lợi cho thấy lòng yêu nước của nhân dân ta rất sâu sắc.
b. Cách mạng tháng Tám thắng lợi cho thấy tinh thần cách mạng của nhân dân ta rất cao.
c. Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân, phong kiến.
d. Tất cả các ý trên.
Em hãy chọn ý đúng
Ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (Cách mạng mùa thu)
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta.
Chúng ta giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân, phong kiến.
Ghi nhớ
Mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Ngày 19 - 8 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám của nước ta.
+ Ngày nhn dn Hà Nội tiến hành kh?i nghIa và giành th?ng L?i .
+ C? vU cho nhn dn c? Nu?c tiến ln t?ng kh?i nghia giành chính quyền trn c? nu?c .
Vì sao ngày 19 - 8 được lấy làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta ?
 
Gửi ý kiến