Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phùng bích huyền
Ngày gửi: 23h:07' 30-08-2021
Dung lượng: 53.3 MB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
This is your presentation title
Instructions for use


2
3
4
5
6
7
8

PHẦN HAI:
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945)

9
CHƯƠNG I:
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)
Tiết 12 - Bài 9
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG
(1917 - 1921)
NỘI DUNG BÀI HỌC
11
This is a slide title
HAI VỢ CHỒNG NGA HOÀNG NI-CÔ-LAI II
12
13
You can also split your content
.
14
Tính đến năm 1917, Nga đã bị chết 1,5 triệu quân và 4 triệu người bị thương
15
Chính trị
Báo hiệu nước Nga đang tiến sát tới một cuộc cách mạng
2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười
16
Nội dung
Cách mạng tháng Hai
Lãnh đạo
Đảng Bôn-sê-vích
Lực lượng
tham gia
Nhiệm vụ
Kết quả
Tính chất
Quần chúng nhân dân: công nhân, nông dân, binh lính
Lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng
Tồn tại hai chính quyền:
+ Chính phủ lâm thời (gcts)
+ Chính quyền Xô viết (gcvs)
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
Tìm hiểu cuộc Cách mạng tháng Hai và cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 với nội dung sau:
Cách mạng tháng Mười
Đảng Bôn-sê-vích
Quần chúng nhân dân: công nhân, nông dân, binh lính
Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản
Thành lập chính quyền Xô viết
của giai cấp vô sản
Cách mạng vô sản
(cách mạng Xã hội chủ nghĩa)
2
3
6
8
10
1
4
5
7
9

18
Nội dung
Cách mạng tháng Hai
Lãnh đạo
Đảng Bôn-sê-vích
Lực lượng
tham gia
Nhiệm vụ
Kết quả
Tính chất
Quần chúng nhân dân: công nhân, nông dân, binh lính
Lật đổ chế độ phong kiến
Tồn tại hai chính quyền:
+ Chính phủ lâm thời (gcts)
+ Chính quyền Xô viết (gcvs)
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
Tìm hiểu cuộc Cách mạng tháng Hai và cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 với nội dung sau:
Cách mạng tháng Mười
Lê – nin và Đảng Bôn-sê-vích
Quần chúng nhân dân: công nhân, nông dân, binh lính
Lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản
Thành lập chính quyền Xô viết
của giai cấp vô sản
Cách mạng vô sản
(cách mạng Xã hội chủ nghĩa)
2
6
8
10
4
20
3. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười
a) Đối với nước Nga:
+ Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, đưa công nhân, nông dân lao động lên nắm chính quyền.
+ Mở ra 1 kỉ nguyên mới: độc lâp – tự do đi lên xây dựng CNXH
b) Đối với thế giới:
+ Làm thay đổi cục diện thế giới.
+ Là cuộc cách mạng mở đầu và mở đường cho những bước tiến mới của LSTG
+ Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.
C. Quân chủ
chuyên
chế
Trước cách mạng
Nga là một
Nước theo thể chế:
A. Nước cộng hoà
B. Quân chủ lập hiến
C. Quân chủ chuyên
chế
D. Thuộc địa nửa pk
Bởi Vì:
- Do giai cấp vô sản
lãnh đạo
- Tồn tại song song
hai chính quyền

Vì sao gọi cách mạng
tháng Hai là cuộc
cách mạng dân chủ
tư sản kiểu mới?
Bởi vì:
Sau cách mạng
tháng Hai
nước Nga tồn tại
song song hai
chính quyền
Tại sao năm 1917
nước Nga phải tiến
hành hai cuộc
cách mạng?
Chuyển từ
cách mạng
dân chủ tư sản
cáchmạng xã hội
chủ nghĩa
Em hãy cho biết
đường lối
cách mạng
do Lê-nin vạch ra
trong Luận cương
tháng Tư?
Lật đổ chính phủ
tư sản lâm thời
Nhiệm vụ đặt ra đối
với cách mạng tháng
Mười là gì?
Lê - nin
1
2
3
4
5
Người đóng vai trò lớn
trong cuộc cách mạng
tháng Mười?
6
Android project
Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.
Place your screenshot here
22
Place your screenshot here
iPhone project
Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.
23
Place your screenshot here
Tablet project
Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.
24
Place your screenshot here
Desktop project
Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.
25
Thanks!
Any questions?
You can find me at @username & user@mail.me
26
Credits
Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:
Presentation template by SlidesCarnival
Photographs by Unsplash
27
Presentation design
This presentation uses the following typographies and colors:
Titles: Roboto Slab Light
Body copy: Lato Light

You can download the fonts on these pages:
http://www.latofonts.com/lato-free-fonts/
https://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto-slab

Aqua #02bdc7 · Yellow #ffb600 · Magenta #fc4067
You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®

28
SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:
Resize them without losing quality.
Change line color, width and style.

Isn’t that nice? :)

Examples:

29
Diagrams and infographics
30
Now you can use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality and you can change the color.
How? Follow Google instructions https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤😂😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑 and many more...
😉
31
Free templates for all your presentation needs
32
 
Gửi ý kiến