Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:55' 07-10-2021
Dung lượng: 19.1 MB
Số lượt tải: 345
Số lượt thích: 0 người
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
Chương V
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1917-1941)
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG
(1917-1921)
TIếT 22 - BàI 15
Năm 1914, đế quốc Nga chiếm 1/6 lãnh thổ thế giới
LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU NĂM 1914.
Năm 1914, đế quốc Nga chiếm 1/6 lãnh thổ thế giới
I. Hai cu?c cách mạng ? nu?c Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Em hãy nêu những nét chính về tình hình chính trị nước Nga sau cách mạng
1905 – 1907 ?
1. Nước Nga trước cách mạng
Về Chính trị
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Nga Hoàng tham gia vào chiến tranh thế giơi thứ nhất khiến cho nước Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng
Quan sát bức tranh em có nhận xét gì về tình hình
kinh tế nước Nga những năm đầu thế kỷ XX ?
1. Nước Nga trước cách mạng
a.Về Chính trị
-Đầu thế kỷ XX, Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế do Nga Hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Nga Hoàng tham gia vào chiến tranh thế giơi thứ nhất khiến cho nước Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng
b. Kinh tế:
- Nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp đình đốn suy sụp, nạn đói sảy ra khăp nơi.
1. Nước Nga trước cách mạng
Về Chính trị
-Đầu thế kỷ XX, Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế do Nga Hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga naêm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Nga Hoàng tham gia vào chiến tranh thế giơi thứ nhất khiến cho nước Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng
b. Kinh tế:
- Nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp đình đốn suy sụp, nạn đói sảy ra khăp nơi.
Từ tình hình kinh tế chính trị em có nhận xét về xã hội Nga những năm đầu thế kỷ XX ?
1. Nước Nga trước cách mạng
a. Về Chính trị
-Đầu thế kỷ XX, Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế do Nga Hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
- Nga Hoàng tham gia vào chiến tranh thế giơi thứ nhất khiến cho nước Nga rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng
b. Kinh tế:
- Nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp đình đốn suy sụp, nạn đói sảy ra khăp nơi.
- Đời sống của nhân dân khổ cực
- Phong trào phản đối chiến tranh nổ ra khắp nơi.
- Mâu thuẫn dân tộc và gai cấp sâu sắc
c. Xã hội
Tình cảnh dân tộc ở Nga
Chế độ chuyên chế Nga hoàng
Điều gě
sẽ xảy ra?
Tất cả các dân tộc Nga (nhất là công – nông)
Nga trở thành khâu yếu nhất
trong sợi dây truyền
của Chủ Nghĩa Đế Quốc
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)

Cách mạng bùng nổ là điều
khó tránh khỏi
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuc cách mạng níc Nga năm 1917
Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng tháng 2/1917?
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
* Nguyên nhân:
- Tư sản >< vô sản
 Biến Nga thành trung tâm các mâu thuẫn hiện tại
- Nông dân >< Địa chủ phong kiến
- Dân tộc thuộc địa >< ĐQ Nga
- ĐQ Nga >< Các nước ĐQ khác
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Cách mạng tháng 2
diễn ra như thế nào?
Ngày 23/2/1917, 9 vạn công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Trở thành tổng bãi công chính trị rộng lớn
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Bãi công của Công nhân ở Pêtecbua 2/1917
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.
Công nhân dựng chiến luỹ khởi nghĩa vũ trang ở Pêtơrôgrat
Công nhân và binh lính khởi nghĩa chiếm các công sở, bắt các Bộ tru?ng và tướng tá của triều đình Nga hoàng. Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng sụp đổ (27. 2. 1917)
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga nam 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Hoạt động nhóm
(3 phút)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga naờm 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga nam 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
* Kết quả:
- Chế độ Nga hoàng bị lật đổ
- Thành lập 2 chình quyền song song: chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết của đại biểu công nhân, nông dân, binh lính
Cách mạng tháng hai 1917
đã đem lại kết quả
như thế nào
cho đất nước Nga?
Sau cách mạng tháng Hai 1917 hình thành cục diện hai chính quyền song song
Chính phủ tư sản lâm thời
George Lvov
Thủ tướng của CPLT
Alexander Kerensky Bộ trưởng chiến tranh
Sau cách mạng tháng Hai 1917 hình thành cục diện hai chính quyền song song
Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính
XÔ VIẾT ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN VÀ BINH LÍNH
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga nam 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Tình hình đó đặt ra yêu cầu gì cho nước Nga?
Tiếp tục cách mạng
lật đổ chính phủ tư sản lâm thời
thiết lập chính quyền về tay xô viết
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga nam 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
3. Cách mạng tháng 10 năm 1917
Để tiến hành cách mạng tháng Mười nước Nga đã chuẩn bị
như thế nào?
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga nam 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
3. Cách mạng tháng 10 năm 1917
*Chuẩn bị:


- Thành lập đội cận vệ đỏ
-
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga nam 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
3. Cách mạng tháng 10 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
+ Đầu tháng 10, không khí CM bao trùm khắp nước Nga
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga nam 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
3. Cách mạng tháng 10 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Nêu những diễn biến chính của cách mạng tháng mười?
+/ Đêm 24/10, Lê-nin chỉ huy cuộc không/nghĩa, chiếm được Pê-tơ-rô-gát và bao vây Cung điện Mùa Đông.
+ Đêm 25/10, quân khởi nghĩa chiếm được Cung điện Mùa Đông. Chính phủ tư sản sụp đổ hoàn toàn.

+/ Tháng 3/1918, CM tháng 10 giành thắng lợi hoàn toàn.
I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga nam 1917
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
2. Cách mạng tháng 2 năm 1917
3. Cách mạng tháng 10 năm 1917
TIẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
So với cách mạng tháng 2 cách mạng tháng mười đã mang lại kết quả gì và tính chất của cách mạng tháng 10 là gì ?
Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời
Thiết lập nhà nước vô sản
Chính quyền về tay nhân dân
* Kết quả:
* Tính chất: Cuộc cách mạng vô sản đâu tiên trên thế giới giành thắng lợi
Hồ Chí Minh :
"Cách mạng tháng Mười đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, làm cho nó trở thành một làn sóng mãnh liệt trong tất cả các nước phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Dương, Việt Nam ..."
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Kẻ báng so sánh cách mạng tư sản kiểu cũ và cách mạng tư sản kiểu mới?
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
BÀI TẬP CỦNG CỐ
TiẾT 22 BÀI 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CuỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
Tại sao năm 1917 nước Nga lại có hai cuộc cách mạng ? Vai trò của Lê nin và Đảng Bôn -sê –vích đối với cách mạng tháng 10 ?
 
Gửi ý kiến