Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Hiệp
Ngày gửi: 13h:54' 14-04-2021
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 534
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị cơ)
Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
LỊch sỬ 10
GV: Nguyễn Tuấn Hiệp
NƯỚC
PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1. Tình hình kinh tế, xã hội.
a) Kinh tế.
- Nông nghiệp: lạc hậu, trì trệ.
+ Công cụ thô sơ, kĩ thuật canh tác lạc hậu.
+ Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
Nộp thuế cho lãnh chúa
Nộp thuế cho nhà thờø
Phần còn lại của nông dân
Nộp thuế cho nhà nước PK
50%
25%
10%
15%
THU NHẬP CỦA NÔNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1789
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
NƯỚC
PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1. Tình hình kinh tế, xã hội.
a) Kinh tế.
- Nông nghiệp: lạc hậu, trì trệ.
+ Công cụ thô sơ, kĩ thuật canh tác lạc hậu.
+ Lãnh chúa, giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
=> Nạn đói thường xuyên xảy ra
NƯỚC
PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1. Tình hình kinh tế, xã hội.
a) Kinh tế.
- Nông nghiệp: lạc hậu, trì trệ.
Công thương nghiệp: phát triển theo hướng TBCN.
+ Máy móc được sử dụng nhiều.
+ Công nhân đông, sống tập trung.
+ Buôn bán mở rộng với nhiều nước.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
NƯỚC
PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
1. Tình hình kinh tế, xã hội.
a) Kinh tế.
- Nông nghiệp: lạc hậu.
Công thương nghiệp: phát triển theo hướngTBCN.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
b) Chính trị, xã hội.
- Chính trị: cuối TK XVIII, Pháp vẫn duy trì nền QCCC đứng đầu là vua Lui XVI.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
VUA LUI XVI
(1754 – 1793)
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
Đ/C thứ nhất
(Tăng lữ)
Đ/C thứ hai
(Quý tộc)
Có mọi đặc quyền, đặc lợi
Không phải nộp thuế
Đ/C thứ ba
Nông dân
Dân nghèo
thành thị

sản
Đại tư sản
TS công-
thương
TS nhỏ
Không có quyền lợi chính trị.
Phải chịu mọi thứ thuế.
SƠ ĐỒ 3 ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘI PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
- Xã hội: chia làm 3 đẳng cấp.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
Đ/C thứ nhất
(Tăng lữ)
Đ/C thứ hai
(Quý tộc)
Có mọi đặc quyền, đặc lợi
Không phải nộp thuế
Đ/C thứ ba
Nông dân
Dân nghèo
thành thị

sản
Đại tư sản
TS công-
thương
TS nhỏ
Không có quyền lợi chính trị.
Phải chịu mọi thứ thuế.
SƠ ĐỒ 3 ĐẲNG CẤP TRONG XÃ HỘI PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
b) Chính trị, xã hội.
- Chính trị: duy trì nền QCCC (đứng đầu là vua Lui XVI).
Xã hội:

Chia làm 3 đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc, Đẳng cấp thứ ba.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng.
Các nhà tư tưởng tiêu biểu: Mông- te- xki- ơ, Vôn- te, Rút- xô…
- Nội dung:
+ Phê phán sự thối nát của chế độ phong kiến và Giáo hội.
+ Đưa ra lý thuyết về việc xây dựng nhà nước mới.
=> Triết học Ánh sáng đã dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội bùng nổ.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
CÁC NHÀ “TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG”
Mông- te- xki- ơ
II. TIẾN TRÌNH CỦA CUỘC CÁCH MẠNG
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
a. Nguyên nhân trực tiếp:
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
5/ 5/ 1789: Vua triệu tập Hội nghị 3 đẳng cấp để vay tiền và ban hành thuế mới
=> Đẳng cấp thứ 3 không đồng ý => vua chuẩn bị đàn áp => Cách mạng
Toàn cảnh hội nghị ba đẳng cấp
TIẾN TRÌNH CỦA
CÁCH
MẠNG
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
b. Cách mạng bùng nổ
14.7.1789 quần chúng cách mạng tấn công các cơ quan quan trọng và ngục Baxti dưới sự lãnh đạo của phái Lập hiến và đại tư sản tài chính.

BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
Cao: 24m. Dy: 3m với 8 tháp canh cao 30m và hào sâu rộng 25m bao bọc xung quanh.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
TIẾN TRÌNH CỦA
CÁCH
MẠNG
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
* Cách mạng bùng nổ
14.7.1789, quần chúng cách mạng tấn công các cơ quan quan trọng và chiếm nguc Baxti.

Em hãy cho biết ý nghĩa của sự kiện ngày 14.7.1789
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
TIẾN TRÌNH CỦA
CÁCH
MẠNG
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
* Cách mạng bùng nổ
14.7.1789, quần chúng cách mạng tấn công các cơ quan quan trọng và chiếm ngục Baxti.

từ Paris kéo theo cuộc «cách mạng đô thị».
=> Phái Lập hiến được thành lập
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
TIẾN TRÌNH CỦA
CÁCH
MẠNG
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
c. Nền quân chủ lập hiến
Những việc làm của phái lập hiến?
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
- 8/1789, Qu?c h?i thụng qua b?n "Tuyờn ngụn Nhõn quy?n v Dõn quy?n.
Ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp , xóa bỏ một số nghĩa vụ phong kiến…
9/1791, công bố Hiến pháp, thiết lập nền quân chủ lập hiến.
Phái lập hiến
NHỮNG VIỆC LÀM CỦA PHÁI LẬP HIẾN
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
TỰDO
BÌNH ĐẲNG
BÁC ÁI
Điều1: Mọi người sinh ra điều có quyền sống tự do và bình đẳng…
Điều 2: …Được hưởng quyền tự do, Quyền sở hữu, quyền an toàn và quyền chống áp bức
Điều 17: Quyền sỡ hữu là bất khả xâm phạm và thiêng liêng không ai có thể tước bỏ.
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
Tự do
Bình đẳng
Bác ái
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
TIẾN TRÌNH CỦA
CÁCH
MẠNG
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến.
c. Nền quân chủ lập hiến
BÀI 31: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
- Tháng 4/1792, liên minh Áo - Phổ cùng bọn phản động ở Pháp chống phá cách mạng.
- 7.1792 Quốc hội tuyên bố " Tổ quốc lâm nguy, nhân dân hăng hái tòng quân. Cch m?ng Php bu?c sang giai do?n m?i
 
Gửi ý kiến