Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm và chỉnh sửa
Người gửi: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
Ngày gửi: 17h:32' 04-01-2015
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 440
Số lượt thích: 0 người
Tiết 20 - Bài 17. CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI
ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
- Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
- Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự Đại hội Tur và Quốc tế III. Tham gia sáng lập ĐCS Pháp, Hội Liên Hiệp thuộc địa và chủ bút báo “ Người cùng khổ”….
Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (6.1923) và Đại hội V của Quốc tế III.
- Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Marx – Lénine vào Việt Nam
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917– 1923)?
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 – 1924)?
Tiết 20 - Bài 17 :
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Với những hoạt động tích cực của mình, Nguyễn Ái Quốc đã đưa phong trào cách mạng trong nước phát triển theo xu hướng nào?
Phong trào cách mạng phát triển theo xu hướng cách mạng vô sản.
Câu hỏi thảo luận: (3 phút)
Trong những năm 1926 – 1927 liên tiếp có những cuộc bãi công lớn ở những thành phần nào? Lớn nhất là các cuộc bãi công nào?
Trong những năm 1926-1927, liên tiếp có những cuộc bãi công ở các thành phần: công nhân, viên chức, học sinh học nghề.
- Các cuộc bãi công lớn: công nhân nhà máy sợi Nam Định; công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, Cam Tiêm và công nhân nhà máy cà – phê Reyna ở Thái Nguyên
Nhà máy nước Yên Phụ nơi công nhân bãi công lớn thời Pháp
Hình ảnh thời Pháp
Nhà máy thiết bị bưu điện
Địa chỉ: Số 61 Trần Phú . Nơi công nhân bãi công thời Pháp
Tầng lớp lao động nghèo khổ thời Pháp.
Từ năm 1926-1927, toàn quốc nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công nhân, nhằm 2 mục đích: Tăng lương 20-40% và đòi ngày làm 8h như công nhân Pháp.
Phong trào đấu tranh xảy ra khắp Bắc – Trung – Nam; cụ thể là những nơi nào?
- Miền Bắc: công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân ở Hải Phòng…
Miền Trung: công nhân nhà máy cưa Bến Thuỷ, nhà máy xe lửa Trường Thi…
Miền Nam: công nhân đóng tàu Basoon, công nhân cao su Phú Riềng..
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son
Bài 17. Tiết 20
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO
CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Từ năm 1926-1927 , nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức, học sinh học nghề… liên tiếp nổ ra
Phong trào đấu tranh bùng nổ khắp toàn quốc, trải dài từ Bắc tới Nam
Nhận xét về phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kì này ?
Tính chất của các cuộc đấu tranh? Trình độ giác ngộ của công nhân?
Các cuộc đấu tranh mang tính chất chính trị có sự liên kết nhiều ngành nhiều địa phương và đều khắp toàn quốc.
Trình độ giác ngộ của công nhân lên cao.
Bài 17. Tiết 20
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO
CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Từ năm 1926-1927 , nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức, học sinh học nghề… liên tiếp nổ ra
Phong trào mang tính thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính trị và rộng khắp, có sự liên kết với nhau
Cùng với phong trào công nhân, còn phong trào nào phát triển mạnh? Các phong trào này có điểm gì mới?
Đó là phong trào nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước.
Phong trào công nhân : mang tính thống nhất trong toàn quốc, các cuộc đấu tranh mang tính chất chính trị, có sự liên kết
Phong trào của các tầng lớp, giai cấp khác : phát triển mạnh, tạo thành một làn sóng cách mạng rộng khắp cả nước.
→ Các phong trào kết thành làn sóng đấu tranh rộng lớn trên toàn quốc, giai cấp công nhân trở thành lực lượng chính trị độc lập. (Phong trào đấu tranh mang tính thống nhất, giác ngộ giai cấp ngày càng cao)
→ Phong trào cách mạng trong nước phát triển mạnh là điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cách mạng ra đời ở Việt Nam.
Tại sao phong trào công nhân và phong trào của các tầng lớp, giai cấp khác lại phát triển?
Do sự hoạt động mạnh của hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong nước → giác ngộ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp giai cấp khác.
Bài 17. Tiết 20
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO
CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Từ năm 1926-1927 , nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức, học sinh học nghề… liên tiếp nổ ra
Phong trào mang tính thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính trị và rộng khắp, có sự liên kết với nhau
Phong trào: nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển => trở thành làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước.
II. TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7 – 1928):
Thảo luận nhóm (3 phút):Tổ chức Tân Việt cách mạng đảng được thành lập nơi nào? Thành phần chủ yếu? Bối cảnh tra đời? Địa bàn hoạt động?
Thành lập trong nước. Ra đời lúc hội VNCMTN phát triển
* Sự thành lập : Hội Phục Việt (11/1925)→Hội Hưng Nam→ Việt Nam Cách mạng Đảng (1926) → Việt Nam cách mạng đồng chí Hội (1927) → Tân Việt cách mạng Đảng (7/1928)
* Trụ sở: Bến Thủy - Vinh
* Thành viên (1928): 612 đ/c
* Thành phần: trí thức trẻ và những thanh niên yêu nước.
* Địa bàn hoạt động: chủ yếu ở Trung kỳ
* Khẩu hiệu: “Liên hợp cả các đồng chí trong ngoài. Trong thì dẫn đạo công-nông-binh, quần chúng; ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, đặng kiến thiết một xã hội bình đẳng và bác ái mới”
* Mục tiêu, xu thế cách mạng : Đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa
Bài 17. Tiết 20
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Từ năm 1926-1927 , nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức,
học sinh học nghề… liên tiếp nổ ra
Phong trào mang tính thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính trị
và rộng khắp, có sự liên kết với nhau
Phong trào: nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước
khác phát triển => trở thành làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả
nước.
II. TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7 – 1928):
- Hội Phục Việt sau nhiều lần đổi tên đến tháng 7-1928 lấy tên Tân Việt Cách mạng đảng
- Thành phần: Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
- Địa bàn hoạt động: Trung kì
Lập trường chính trị của tổ chức này là gì? Tân Việt cách mạng Đảng có những hoạt động như thế nào ?
Trong thời kì mới thành lập, Tân Việt cách mạng Đảng là một tổ chức yêu nước, chưa có lập trường giai cấp, lập trường chính trị chưa rõ ràng. Họ cho rằng chủ nghĩa Cộng Sản quá cao, chủ nghĩa ”Tam dân” (dân tộc độc lập; dân quyền tự do; dân sinh hạnh phúc) của Tôn Trung Sơn quá thấp.
Hoạt động : - Cử người sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
- Vân động hợp nhất với hội VNCM Thanh niên
Nơi yên nghỉ của cụ Phan Bội Châu
Tại sao nội bộ Đảng Tân Việt lại có sự phân hoá? Xu hướng nào thắng thế? Kết quả?
- Tân Việt cách mạng Đảng tập hợp những trí thức yêu nước, ra đời khi tổ chức VNCMTN đã phát triển mạnh về lí luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tổ chức này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của TVCMĐ
- Cuộc đấu tranh gay gắt đã diễn ra trong nội bộ TVCMĐ, giữa hai khuynh hướng Tư sản (cải lương) và Vô sản.
TVCMĐ đã nhiều lần cử người sang Quảng Châu xin hợp nhất với VNCMTN nhưng không thành và ngược lại, do hai tổ chức này không đánh giá đúng vai trò lãnh đạo của mỗi bên, cũng như quyền lãnh đạo tổ chức hợp nhất. Sau này, TVCMĐ chuyển sang khuynh hướng vô sản.
- Nhiểu đảng viên Tân Việt gia nhập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tích cực chuẩn bị cho sự thành lập chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác-Lênin
Bài 17. Tiết 20 : CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Từ năm 1926-1927 , nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức, học sinh học nghề… liên tiếp nổ ra
Phong trào mang tính thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính trị và rộng khắp, có sự liên kết với nhau
Phong trào: nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển => trở thành làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước.
II. TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7 – 1928):
- Hội Phục Việt sau nhiều lần đổi tên đến tháng 7-1928 lấy tên Tân Việt Cách mạng đảng
- Thành phần: Trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
Địa bàn hoạt động: Trung kì
- Hoạt động : + Cử người sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
+ Nội bộ diễn ra đấu tranh giữa hai xu hướng vô sản và tư sản =>cuối cùng xu hướng vô sản chiếm ưu thế, một số đảng viên chuyển sang Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tích cực chuẩn bị thành lập Đảng
So sánh hai tổ chức Hội VNCMTN và TVCMĐ theo bảng sau
So với VNCMTN, TVCMĐ còn nhiều hạn chế song cũng là một tổ chức cách mạng mới
Em hãy nhận xét về TVCMĐ ?
Dặn dò:
- Đọc tham khảo phần III, tiếp tục chuẩn bị phần IV của Bài 17.
- trả lời các câu hỏi trong sgk
 
Gửi ý kiến