Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: giang quynh han
Ngày gửi: 20h:58' 04-01-2016
Dung lượng: 336.5 KB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu những ý em cho là đúng nhất?
*Nhữnh hoạt động của Nguyễn ái Quốc có tác dụng như thế nào đối với phong trào cách mạng Việt Nam?
A. Tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc. ( Theo con đường chủ nghĩa Mác- Lê Nin- Cách mạng vô sản).
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào trong nước.
C. Chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập chính Đảng vô sản ở Việt Nam.
D. Tất cả ý trên.

Kiểm tra bài cũ
Bài 17:
Tiết 20:
cách mạng việt nam
trước khi đảng cộng sản ra đời.
Phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1926-1927 có những phong trào của các tầng lớp, giai cấp nào?
I.Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam. ( 1926-1927)
Lược đồ phong trào công nhân Việt Nam trong những năm (1926-1927).
Cam Tiên- Phú Riềng
Ba Son (Sài Gòn)
Ray-na(Thái Nguyên)
Sợi Nam Định
Nhà máy Cưa, Diêm Bến Thuỷ, Xe lửa Trường Thi
Sửa chữa ô tô A-Vi-a Hà Nội
Sợi Hải Phòng
Mỏ than Hòn Gai
Quan sát lược đồ em có nhận xét gì về quy mô, địa điểm của phong trào công nhân ( 1926-1927) ?
- Phát triểm mạnh, nhiều cuộc đấu tranh nổ ra từ Bắc chí Nam.
Phong trào công nhân, viên chức, học sinh học nghề những năm 1926-1927 có điểm gì mới?
1.Phong trào công nhân:
Mang tính thống nhất trong toàn quốc,các cuộc
đấu tranh mang tính chất chính trị, liên kết
nhiều ngành, nhiều địa phương.
2. Phong trào của các tầng lớp, giai cấp khác:
Phát triển mạnh, tạo thành một làn sóng cách
mạng rộng khắp trong cả nước.
Tại sao, phong trào công nhân và phong trào của các tầng lớp, giai cấp khác lại phát triển mạnh?

-Do sự hoạt động mạnh của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ( Truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê Nin vào trong nước, giác ngộ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp giai cấp khác).

Sự phát triển mạnh của phong trào công nhân chứng tỏ điều gì?
- Công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập.
-Chứng tỏ trình độ giác ngộ của giai cấp công nhân đã được nâng lên rõ rệt.

II. Tân việt cách mạng đảng. (7-1928)

Nhóm 1. Tìm hiểu hoàn cảnh, Sự thành lập của Tân việt cách mạng đảng.
Nhóm 2. Tìm hiểu thành phần lực lượng của Tân việt Cách mạng đảng.
Nhóm 3. Tìm hiểu mục tiêu cách mạng của Tân Việt Cách mạng đảng.
1. Hoàn cảnh, sự thành lập:
- Phong trào yêu nước dân chủ phát triển mạnh mẽ.
- Tháng 7-1928 Tân Việt Cách mạng đảng thành lập.
3. Hoạt động.
+ Hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.
+ Cử người đi dự các lớp tập huấn tập của Việt Nam Cách mạng Thanh Niên.
+ Vận động hợp nhất với Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Trong quá trình hoạt động, nội bộ của Tân Việt Cách mạng đảng phân hoá trong hoàn cảnh nào?
+ Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn ph¸t triÓn m¹nh…
->Gi÷a n¨m 1929, néi bé T©n ViÖt diÔn ra cuéc ®Êu tranh gi÷a hai khuynh h­ính t­ t­ëng: V« s¶n vµ T­ s¶n.
-> Mét sè ®¶ng viªn ®· chuyÓn sang Héi ViÖt Nam C¸ch m¹ng Thanh niªn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập ( 1906-1941).
Sự ra nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của những đảng viên Tân Việt Cách mạng đảng chứng tỏ điều gì?
Khuynh hướng cách mạng vô sản đã dần thắng thế ở Việt Nam.
a. Hoàn cảnh, sự thành lập.
*Hoàn cảnh:
+Phong trào dân tộc dân chủ phát triển mạnh..
+ ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng mới từ bên ngoài dội vào, đặc biệt là ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc với "Chủ nghĩa Tam dân" của Tôn Trung Sơn.
*Sự thành lập:
-25- 12-1927 Việt Nam Quốc dân đảng thành lập.
+Thành phần: Sinh viên, Học sinh, Công chức,Tư sản,Thân hào, Địa chủ, Binh lính, Hạ sĩ quan.
+Lãnh đạo: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phạm Tuấn Tài, Phó Đức Chính.
b. Thµnh phÇn, L·nh ®¹o.
ảnh nguyễn tháI học
Nguyễn Thái Học(1904-1930).
c. Mục tiêu, xu thế cách mạng.
-Đánh đuổi Thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, đưa Đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Tên Tổ Chức
Lực Lượng
Mục Tiêu
Phương pháp cách mạng
Bài tập 1: Hãy hoàn thành bảng thống kê theo mẫu sau:
Việt Nam CM Thanh niên.
Tân Việt CM đảng
( Nhóm 3)
Việt Nam QDĐ
( Nhóm 4-5 )
( Nhóm 1- 2 )
Thời gian thành lập
.
Tên tổ chức
Lực Lượng
Mục Tiêu
Việt Nam
CMTN
Tân Việt
CMĐ
Việt Nam
QDĐ

Đánh đuổi Thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. Sau làm cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
Đánh đuổi Thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.Sau làm cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
Đánh đuổi Thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.Đưa đất nước tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa.
Thanh niên tiểu tư sản, trí thức.
Sinh viên, học sinh, công chức, tư sản, thân hào, địa chủ phú nông, binh lính, hạ sĩ quan.
Phương pháp cách mạng
Mở lớp đào tạo cán bộ, cử người đi học, lập cơ sở ở hầu khắp cả nước.
Tổ chức giáo dục, huấn luyện đảng viên, cử người đi tập huấn, tuyên truyền tư tưởng cách mạng.
Tiến hành cách mạng bằng sắt và máu.
Thanh niên, Trí thức tiểu tư sản, công nhân, nông dân.
Thời gian thành lập
6-1925
7-1928
12-1927
Bài học đến đây là kết thúc, kính chúc ban giám khảo và các thầy cô giáo cùng các em học sinh mạnh khoẻ hạnh phúc.!
 
Gửi ý kiến