Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần tú
Ngày gửi: 18h:57' 11-01-2019
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
Bài 17. CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
ĐÂY LÀ BỨC TRANH DO AI VẼ; ĐĂNG TRÊN TỜ BÁO NÀO?
Kiểm tra bài cũ:
Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
- Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự Đại hội Tur và Quốc tế III. Tham gia sáng lập ĐCS Pháp, Hội Liên Hiệp thuộc địa và chủ bút báo “ Người cùng khổ”….
Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (6.1923) và Đại hội V của Quốc tế III.
- Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Marx – Lénine vào Việt Nam
Hoạt động của NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923)?

Hoạt động của NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924)?
Bài 17.
Tiết 20 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO
CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):

Câu hỏi:
Phong trào cách mạng trong nước phát triển theo xu hướng nào?

Trả lời:
Đó là xu hướng cách mạng vô sản.
Câu hỏi thảo luận:
Trong những năm 1926 – 1927 liên tiếp có những cuộc bãi công lớn ở những thành phần nào? Lớn nhất là các cuộc bãi công nào?
Trả lời:
Thành phần: công nhân, viên chức, học sinh học nghề.
- Các cuộc bãi công lớn: công nhân nhà máy sợi Nam Định; công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, Cam Tiêm và công nhân nhà máy cà – phê Reyna ở Thái Nguyên
Nhà máy nước Yên Phụ
nơi công nhân bãi công lớn thời Pháp
Nhà máy thiết bị bưu điện
Địa chỉ: Số 61 Trần Phú . Nơi công nhân bãi công thời Pháp
Hình ảnh thời Pháp
Hình ảnh thời Pháp
Tầng lớp lao động nghèo khổ thời Pháp.
Câu hỏi:
Phong trào đấu tranh xảy ra khắp Bắc – Trung – Nam; cụ thể là những nơi nào?
Trả lời:
- Miền Bắc: công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân ở Hải Phòng…
Miền Trung: công nhân nhà máy cưa Bến Thuỷ, nhà máy xe lửa Trường Thi…
Miền Nam: công nhân đóng tàu Basoon, công nhân cao su Phú Riềng..
Phong trào đấu tranh bùng nổ khắp toàn quốc.
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son
Cảng Basoon thời Pháp
Thanh niên Phú Riềng hôm nay tưởng nhớ những người công nhân cao su đấu tranh hy sinh

Câu hỏi:
Tính chất của các cuộc đấu tranh? Trình độ giác ngộ của công nhân?
Trả lời:
Các cuộc đấu tranh mang tính chất chính trị và đều khắp toàn quốc.
Trình độ giác ngộ của công nhân lên cao.

Hỏi:
Cùng với phong trào công nhân, còn phong trào nào phát triển mạnh?

Trả lời:
Đó là phong trào nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước.

Hãy nhớ lại và cho biết:
Nhiều cuộc bãi công của tầng lớp nào xảy ra?

Đó là của công nhân, viên chức, học sinh học nghề…

Nơi nào ở Bắc – Trung và Nam xảy ra bãi công?

Ví dụ: Nam Định (Bắc); Bến Thuỷ ( Trung) và Basoon ( Nam)

Tính chất cuộc đấu tranh? Trình độ giác ngộ của công nhân đấu tranh?

Mang tính chất chính trị và đều khắp.
Trình độ giác ngộ của công nhân lên cao
Bài 17.
Tiết 20 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO
CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Nhiều cuộc bãi công nổ ra của công nhân, viên chức, học sinh học nghề…
Mang tính chính trị và rộng khắp.
Các phong trào: nông dân, tiểu tư sản… phát triển => trở thành làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ.
Bài 17.
Tiết 20 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO
CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Nhiều cuộc bãi công nổ ra của công nhân, viên chức, học sinh học nghề…
Mang tính chính trị và rộng khắp.
Các phong trào: nông dân, tiểu tư sản… phát triển => trở thành làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ.
II. TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7 – 1928):

Câu hỏi thảo luận nhóm:
Tổ chức Tân Việt cách mạng đảng được thành lập nơi nào? Thành phần chủ yếu? Bối cảnh tra đời? Địa bàn hoạt động?
Đáp án:
- Được thành lập trong nước.
Thành phần: trí thức trẻ và những thanh niên yêu nước.
Ra đời lúc Hội việt Nam thanh niên cách mạng phát triển.
Địa bàn hoạt động: Trung kỳ
Nơi yên nghỉ của cụ PHAN BỘI CHÂU
Tuần báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với chức năng tuyên truyền và vận động.
Câu hỏi:
Tại sao nội bộ Đảng Tân Việt lại có sự phân hoá? Xu hướng nào thắng thế? Kết quả?
Trả lời:
- Đó là sự đấu tranh giữa hai khuynh hướng Tư sản và Vô sản.
Xu hướng vô sản thắng thế.
Nhiểu đảng viên Tân Việt gia nhập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Bài 17.
Tiết 20 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA PHONG TRÀO
CÁCH MẠNG VIỆT NAM ( 1926-1927):
Nhiều cuộc bãi công nổ ra của công nhân, viên chức, học sinh học nghề…
Mang tính chính trị và rộng khắp.
Các phong trào: nông dân, tiểu tư sản… phát triển => trở thành làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ.
II. TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG ( 7 – 1928):
- Thành phần: trí thức trẻ và thanh niên yêu nước tiểu tư sản.
- Ra đời trong bối cảnh: hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển mạnh.
- Địa bàn hoạt động: Trung kỳ.
- Nội bộ đảng Tân Việt phân hoá => một số chuyển sang Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Dặn dò:
các em về nhà :
- tiếp tục chuẩn bị phần III và IV của Bài 17.
- trả lời các câu hỏi trang 85
 
Gửi ý kiến