Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 19. Cách nối các vế câu ghép

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày gửi: 14h:54' 11-01-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Lan Hương)
Công nghiệp
LUYỆN TỪ VÀ CÂU- LỚP 5
BI : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
GIÁO VIÊN: NGUYỄN TH? LAN HUONG
PHÒNG GD-ĐT SÓC SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MINH
Caõu 1 : Theỏ naứo laứ caõu gheựp?
Câu 2: Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ, các vế trong câu ghép sau ?
CN
VN
Mặt trời mọc, sương tan dần
VN
CN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại .
Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ chủ ngữ, vị ngữ) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác.
Bài 1 :Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây:
a/. Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng kíp của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát. Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên .
1. Nhận xét:
b/. Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn:
hôm nay tôi đi học.
c/. Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre; đây là mái đình
cong cong; kia nữa là sân phơi.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
a/ Câu 1: Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng kíp

của họ đã bắn được năm, sáu mươi phát.

Câu 2: Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn ,

trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên .
b/ Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn :

hôm nay tôi đi học.
c.Kia là những mái nhà đứng sau lũy tre ; đây là mái đình cong cong ;

kia nữa là sân phơi.
II. Ghi nhớ:
Có hai cách nối các vế câu ghép :

1. Nối bằng các từ có tác dụng nối.

2. Nối trực tiếp (không dùng từ nối), trong trường

hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu chấm

phẩy hoặc dấu hai chấm.
a, Dân ta có một lòng nồng nàn yêu Nước. Đó là một truyền thống quý báu cảu ta.


HỒ CHÍ MINH
b, Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con cá lửa ấy vùng vẫy, quằn quại, giãy lên đành đạch.

Theo Nguyên Ngọc
c, Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả xuống nước . Một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chỗm chệ trên đó .


Theo Trần Hoài Dương
Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại
sôi nổi , nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn , nó lướt qua mọi
sự nguy hiểm , nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
Nó nghiến răng ken két , nó cưỡng lại anh , nó không chịu khuất phục.
Bài 1: Trong các câu dưới đây câu nào là câu ghép? Các vế câu ghép được
nối với nhau bằng cách nào?
Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng .
III. Luyện tập:
Từ xưa đến nay,

mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi

nổi , nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to

lớn , nó lướt qua mọi sự nguy hiểm , nó nhấn chìm

tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
a/. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là

một truyền thống quý báu của ta.
Vế 1
Vế 3
Vế 4
Vế 2
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
b/. Anh bắt lấy thỏi thép hồng như bắt lấy một con

cá sống. Dưới những nhát búa hăm hở của anh, con

cá lửa ấy vùng vẫy, quằn quại, giãy lên đành đạch.

Vế 3
Nó nghiến răng ken két , nó cưỡng lại anh , nó

không chịu khuất phục.
c/. Tôi ngắt một chiếc lá sòi đỏ thắm thả

xuống nước. Một chú nhái bén tí xíu như đã

phục sẵn từ bao giờ nhảy phóc lên ngồi chỗm

chệ trên đó.Chiếc lá thoáng tròng trành ,

chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi

chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng .
Vế 1

Baøi 3: Vieát moät ñoaïn vaên töø 3 ñeán 5 caâu Jtaû ngoaïi hình moät ngöôøi baïn cuûa em, trong ñoaïn vaên coù ít nhaát moät caâu gheùp. Cho bieát caùc veá caâu trong caâu gheùp ñöôïc noái vôùi nhau baèng caùch naøo.
Bài làm
Caõu 1: Coự maỏy caựch noỏi veỏ caõu trong caõu gheựp, gom nhửừng caựch naứo?
- Có 2 cách nối vế câu trong câu ghép:

1. Nối bằng những từ có tác dụng nối.

2. Nối trực tiếp (không dùng từ nối).
CỦNG CỐ:
Caõu 2: N?i tr?c ti?p (khoõng dựuứng t? n?i) giửừa caực veỏ caõu can coự daỏu caõu naứo?
Câu 3: Hãy xác định vế trong câu ghép và cho biết các vế câu được đánh bằng những từ hoặc những dấu câu nào?
a. Mọi người reo lên : Hồ Chủ Tịch đã đến.
Dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc đấu hai chấm.
Vế 1
Vế 2
b. Cơ cĩ dơi m?t to den v ci mi?ng b th?m hay m?m cu?i.
Vế 1
Vế 2
No_avatar

goodCười nhăn răng

 
Gửi ý kiến