Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Luân
Ngày gửi: 13h:51' 10-11-2019
Dung lượng: 7.1 MB
Số lượt tải: 684
Số lượt thích: 0 người
- Lực là đại lượng vec tơ hay đại lượng vô hướng?
- Nêu các đặc điểm của một vec tơ?
- Giá của lực là gì ?
Giá của lực là đường thẳng mang vec tơ lực
Lực là đại lượng vec tơ
Một vec tơ có 4 đặc điểm: điểm đặc, phương, chiều
và độ lớn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Xác định giá của một số lực sau:
- Nếu ta trượt vectơ lực trên giá của nó thì tác dụng
của nó vào vật sẽ không đổi.
Em hãy nêu đặc điểm của hai lực cân bằng? Cho ví d? ?
Đặc điểm của hai lực cân bằng:
* Cùng tác dụng lên một vật
* Cùng giá
* Cùng độ lớn
* Ngược chiều
BÀI 17
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT
CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ
CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG
I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA
HAI LỰC
1. Thí nghiệm:
Có những lực nào tác dụng lên vật?
Độ lớn của lực đó như thế nào?
C1: Có nhận xét gì về giá
của hai dây khi vật đứng yên?
Giá của 2 dây nằm trên một
đường thẳng.
Dựa vào TN hãy cho biết điều
kiện cân bằng của một vật rắn
chịu tác dụng của 2 lực?
Khi tấm bìa đứng yên thì độ lớn P1
và P2 sẽ như thế nào?
Khi P1 = P2 ;hay độ lớn F1 = F2
2. Điều kiện cân bằng
Muốn cho một vật chịu tác dụng của 2 lực ở trạng thái
cân bằng thì 2 lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn
và ngược chiều.
I. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA
HAI LỰC
1. Thí nghiệm:
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng
bằng phương pháp thực nghiệm
G
-Khi treo vật trên giá bởi dây treo, vật cân bằng do tác dụng của những lực nào?
Trọng lực và lực căng của dây treo
Em có nhận xét gì về giá, độ lớn và chiều
của hai lực đó?
Hai lực cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều
Trọng tâm là điểm đặc của trọng lực
Vậy trọng tâm phải nằm trên đường kéo
dài của dây treo.
Các bạn hãy xác định trọng tâm của các vật sau đây?
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng
bằng phương pháp thực nghiệm
Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật.
G
G
G
G
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng
bằng phương pháp thực nghiệm
A
B
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm
B1: Buộc dây vào lỗ nhỏ
A, ở mép của vật rồi treo nó
lên. Trọng tâm sẽ nằm trên
đường kéo dài của dây ( đường
AB)
C
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm :
B2: Sau đó buộc dây vào một
điểm khác C ở mép vật rồi
treo vật lên. Khi ấy trọng tâm
sẽ nằm trên đường kéo dài
của dây ( đường CD)
B3: Vậy trọng tâm G là
giao điểm của hai đường
thẳng AB và CD
Vây qua quan sát các bước làm trên, các bạn hãy nêu ra cách xác định trong tâm của một vật rắn phẳng mỏng?
Dùng một sợi dây để treo vật rắn phẳng mỏng 2 lần bằng cách buộc sợi dây vào hai điểm khác nhau trên vật, khi đó trọng tâm của vật nằm ở giao điểm của hai đường thẳng đứng trùng với phương của sợi dây trong hai lần treo đó.
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm :
B?n hãy làm như hình vẽ và cho biết trọng tâm của thước d?t nằm ở đâu?
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng
bằng phương pháp thực nghiệm
B?n hãy làm như hình vẽ và cho biết trọng tâm của thướcd?t nằm ở đâu?
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng
bằng phương pháp thực nghiệm
Các hòn đá này được giữ cân bằng nhờ các phản lực
của tảng đá ở phía dưới
II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA
BA LỰC KHÔNG SONG SONG
1. Thí nghiệm:
O
G
- Các em có nhận xét gì về giá của ba lực?
Ba giá của ba lực cùng nằm trong một mặt phẳng
và cắt nhau tại điểm O
Có những lực nào
tác dụng lên vật ?
- Vật này đứng yên thì tổng ba lực trên sẽ như thế nào?
O
2.Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy
Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn:
+ trước hết ta phải trượt hai vectơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy.
+ rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.
3. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực
không song song:
Hai lực này cùng giá, cùng độ lớn
nhưng ngược chiều.
Dựa vào các đặc điểm này các em
hãy cho biết điều kiện cân bằng của
một vật rắc chịu tác dụng của ba lực
không song song?
Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác
dụng của 3 lực không song song.
- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.
- Hợp lực của 2 lực đó phải cân bằng với lực thứ 3.
Ví dụ: Một quả cầu có trọng lượng P = 40N được treo vào tường nhờ 1 sợi dây hợp với mặt tường một góc = 30o . Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường lên quả cầu.
O
O
300
300
N = P.tg 300= 40.tg30o
= 23,1 N
Theo hình ta có:
T= = =
= 46,18 N
CŨNG CỐ
Nêu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng
của hai lực?
2.Trọng tâm của vật rắn là gì?
3. Trình bày cách xác định trọng tâm của vật rắn phẳng,
mỏng bằng thực nghiệm.
4. Nêu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?
5. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba
lực không song song
I.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA
HAI LỰC
1. Thí nghiệm:
2. Điều kiện cân bằng
Muốn cho một vật chịu tác dụng của 2 lực ở trạng thái
cân bằng thì 2 lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn
và ngược chiều.
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm :
Dùng một sợi dây để treo vật rắn phẳng mỏng 2 lần bằng
cách buộc sợi dây vào hai điểm khác nhau trên vật, khi
đó trọng tâm của vật nằm ở giao điểm của hai đường
thẳng đứng trùng với phương của sợi dây trong hai lần
treo đó.
1. Thí nghiệm:
2.Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy
Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một
vật rắn:
+ trước hết ta phải trượt hai vectơ lực đó trên giá của
chúng đến điểm đồng quy
+ rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực.
3. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực
không song song:
Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực
không song song.
- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.
- Hợp lực của 2 lực đó phải cân bằng với lực thứ 3.
II. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA
BA LỰC KHÔNG SONG SONG
Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác?
Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì
hai lực này cùng phương, ngược chiều và có độ lớn
bằng nhau.
B. Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai
lực này cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn.
C. Trọng tâm của bản kim loại hình chữ nhật nằm tại tâm
( giao điểm hai đường chéo) của hình chữ nhật đó.
D. Vật treo vào dây nằm cân bằng thì dây treo có phương
thẳng đứng và đi qua trọng tâm G của vật.
Chúc các bạn có 1 ngày mới tốt đẹp, các bạn hãy nhớ: ngày hôm nay là bắt đầu của ngay mai.
Còn bạn nào thắc mắc hoặc có ý kiến xin vui lòng hỏi bạn thuyết trình
 
Gửi ý kiến