Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: N D Hung
Ngày gửi: 11h:25' 07-01-2008
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1888
Số lượt thích: 0 người
CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
*Các điều kiện cân bằng
*Các quy tắc hợp lực
*Mô men lực
*Các dạng cân bằng
*Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
*Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định. Ngẫu lực
GV: NGUYỄN ĐĂNG HÙNG
TRÖÔØNG THPT CAO BAÙ QUAÙT
Câu 1 : Em hãy nêu đặc điểm của hai lực cân bằng? Cho ví d? về một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng?
Đặc điểm của hai lực cân bằng:
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Cùng tác dụng lên một vật
* Cùng giá
* Cùng độ lớn
* Ngược chiều
Câu 1 : Em hãy nêu đặc điểm của hai lực cân bằng? Cho ví d? ?
Đặc điểm của hai lực cân bằng:
* Cùng tác dụng lên một vật
* Cùng giá
* Cùng độ lớn
* Ngược chiều
KIỂM TRA BÀI CŨ
G
Câu 2 : Em hãy nêu qui tắc hình bình hành?
Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 3 : Em hãy cho biết điều kiện cân bằng của một chất điểm là gì? Cho ví d??
Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực tác dụng tác dụng lên nó phải bằng không
KIỂM TRA BÀI CŨ
F1 = F2
F2 > F1
I-Cân bằng của một vật chịu tác dụng
của hai lực
1. Thí nghiệm
a. Thí nghiệm 1
I-Cân bằng của một vật chịu tác dụng
của hai lực
1. Thí nghiệm
b. Thí nghiệm 2
A
G
A
G
Em hãy nhận xét về: điểm đặt, giá và độ lớn của các cặp lực trên?
Vậy điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực là gì?
2. Điều kiện cân bằng
Muoán cho moät vaät raén chòu taùc duïng
cuûa hai löïc ôû traïng thaùi caân baèng thì
hai löïc ñoù phaûi cuøng giaù, cuøng ñoä
lôùn, nhöng ngöôïc chieàu.
Câu 1 : Trọng tâm của một vật rắn là gì ?
Câu 2 : Xc ??nh v? trí t??ng ??i gi?a ph??ng c?a dy treo v tr?ng tm?
Câu 3 : Nếu dây treo được móc vào hai vị trí khác nhau trên một vật, ta xác định giá của trọng lực trong hai lần treo đó, qua đó có thể xác định trọng tâm của vật rắn không?
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm
* Trả lời các câu hỏi sau?
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm
B1: Buộc dây vào lỗ nhỏ A ở mép của vật rồi treo nó lên. Trọng tâm sẽ nằm trên đường kéo dài của dây(đường AB)
3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm
B2: Sau đó buộc dây vào một điểm khác C ở mép vật rồi treo vật lên.Khi ấy trọng tâm phải nằm trên đường kéo dài của dây (đường CD).
B3: vậy trọng tâm G là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD.
Em hãy làm như hình vẽ và cho biết trọng tâm của thước nằm ở đâu?
Em hãy làm như hình vẽ và cho biết trọng tâm của thước nằm ở đâu?
Tìm trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật.
G
G
G
G
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác ?
A. Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai lực này cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.
B. Vật nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực thì hai lực này cùng giá, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.
C. Trọng tâm của bản kim loại hình chữ nhật nằm tại tâm (giao điểm của hai đường chéo) của hình chữ nhật đó.
D. Vật treo vào dây nằm cân bằng thì dây treo có phương thẳng đứng và đi qua trọng tâm G của vật.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về trọng tâm của một vật rắn ?
B. Phải là một điểm trên vật
A. Có thể trùng với tâm đối xứng của vật
C. Có thể ở trên trục đối xứng của vật
D. Phụ thuộc sự phân bố khối lượng của vật
II-Cân bằng của một vật chịu tác dụng
của ba lực không song song
1. Thí nghiệm
b. Thí nghiệm 3
G
A
B
II-Cân bằng của một vật chịu tác dụng
của ba lực không song song
2. Qui tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy
Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn trước hết ta phải trượt hai vec tơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy rồi áp dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực
II-Cân bằng của một vật chịu tác dụng
của ba lực không song song
3. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác
dụng của ba lực không song song
- Ba lực đó phải đồng phẳng và đồng quy
- Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba
Củng cố:
Câu 2: Điều kiện nào sau đây là SAI khi nĩi v? hệ ba lực tác dụng lên vật rắn cân bằng ?
A. Ba lực phải đồng quy
B. Ba lực phải ?ơi m?t vuơng gĩc v?i nhau
C. Ba lực phải đồng phẳng và đồng quy
D. Hợp lực của hai lực bất kì phải cân bằng với lực thứ ba.
No_avatar
bai giang cua ban rat tuyet vi co nhieu hinh ve hop ly
No_avatar

go*mChưa quyết định

 

No_avatar
cam on nguoi da post bai nay nha!Cười
 
Gửi ý kiến