Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 5. Can you swim?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vì hồng vân
Ngày gửi: 22h:09' 17-10-2018
Dung lượng: 12.5 MB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 1 người (Ca Mai Tan)
welcome to class 4A
SEN THUONG Primary School
Teacher: VI HONG VAN
Warm - up
Wednesday, October 17th 2018
GUESSING GAME
Cook
Dance
Swim
Skate
Sing
Skip
Cook
Dance
Swim
Skate
Sing
Skip
Unit 5: Can you swim?
Lesson 3: (Part 1, 2, 3)
Wednesday, October 17th 2018
Unit 5: Can you swim?
Wednesday, October 17th 2018
Lesson 3: (Part 1, 2, 3)
1. Listen and repeat.
Unit 5: Can you swim?
Wednesday, October 17th 2018
Lesson 3: (Part 1, 2, 3)
1. Listen and repeat.
2. Listen and number. Then say aloud.
4
1
2
3
Unit 5: Can you swim?
Wednesday, October 17th 2018
Lesson 3: (Part 1, 2, 3)
1. Listen and repeat.
2. Listen and number. Then say aloud.
3. Let’s chant
MATCHING
READ
DANCE
DRAW
COOK
SING
SWIM
Unit 5: Can you swim?
Wednesday, October 17th 2018
Lesson 3: (Part 1, 2, 3)
1. Pronunciation
s sing I can sing.
sw swim I can’t swim.
2. Model sentence:
Can you………….?
3. Let’s chant
Can you sing?
Practise with your friends.
Can you….?
Yes, I can.
No, I can’t.
I can…
- Learn by heart.
- Prepare Unit: 5 Lesson 3: (Part 4, 5, 6)
Good bye! See you again!
Thank you very much
 
Gửi ý kiến