Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:44' 26-09-2021
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô và các em HS về dự giờ!
PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS AN KHÁNH
Giáo viên: Chung Tính
MÔN: LỊCH SỬ 9
Lớp 9A7
Câu 1: Trình bày nguyên nhân, diễn biến,kết qủa cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn?
Bắc Sơn
Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn
Câu 2: Trình bày nguyên nhân, diễn biến,kết qủa cuộc khởi nghĩa Nam Kì?
Lược đồ khởi nghĩa Nam Kì
Câu 3: Trình bày cuoäc binh bieán Ñoâ Löông (13/1/1941)?
Lược đồ Binh biến Đô Lương
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THCS AN KHÁNH
Tiết: 27
Giáo Viên: Chung Tính
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hoàn cảnh ra đời
2. Nội dung hội nghị


BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
3. Sự phát triển lực lượng
22/01/2010
BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hòan cảnh ra đời
I. Mặt trận Việt Minh ra đời ( 19/5/1941)
Hòan cảnh ra đời:
a/ Thế giới:
Tháng 6/1941 Đức tấn công Liên Xô, thế giới hình thành hai trận tuyến: Löïc löôïng daân chuû do Lieân Xoâ ñöùng ñaàu và phe phát xít
b/ Trong nước:
-Ngày 28/1/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
-Từ 10 -19/5/1941 Ban chấp hành trung ương Đảng triệu tập hội nghị lần VIII tại Pác Bó ( Hà Quảng – Cao Bằng)

Chiến tranh TG II diễn ra sang năm thứ ba làm cho tình hình thế giới và trong nước có chuyển biến gì?
BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hòan cảnh ra đời
Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang
Bác Hồ ở Pác Bó ( Cao Bằng)
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hoàn cảnh ra đời:
2.Nội dung của hội nghị: (SGK )
◇ Nhiệm vụ
◇ Khẩu hiệu
◇ Chủ trương
◇ Kết quảTrước tình hình đó Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII họp đã đề ra những vấn đề gì?
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hòan cảnh ra đời
2. Nội dung của hội nghị
BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hòan cảnh ra đời
2. Nội dung của hội nghị
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hoàn cảnh ra đời:
2.Nội dung của hội nghị: (SGK )
◇ Nhiệm vụ : giải phóng dân tộc lên hàng đầu
◇ Khẩu hiệu : ” Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công”, tiến tới thực hiện “người cày có ruộng”
◇ Chủ trương: thaønh laäp“ Việt Nam độc lập đồng minh’’ gọi tắc là Việt Minh
◇ Kết quả: Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)


BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hòan cảnh ra đời
2. Nội dung của hội nghị
3. Sự phát triển lực lượng
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hoàn cảnh ra đời:
2.Nội dung của hội nghị:
3.Sự phát triển lực lượng:
- Lực lượng chính trị:mặt trận Việt Minh thành lập bao gồm các đoàn thể cứu quốc ở khắp cả nướcCông tác xây dựng lực lượng chính trị diễn ra như thế nào?
BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hoàn cảnh ra đời:
2.Nội dung của hội nghị:
3.Sự phát triển lực lượng:
Lực lượng chính trị:
Lực lượng vũ trang:
+ Duy trì đội du kích Bắc Sơn.
+ 22/12/1944 thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941)
1. Hòan cảnh ra đời
2. Nội dung của hội nghị
3. Sự phát triển lực lượng

Lực lượng vũ trang được phát triển như thế nào?
Quân kỳ
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc huyện Nguyên Bình, Cao Bằng, ban đầu gồm 34 chiến sỹ (3 nữ) do Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung, Hoàng Sâm được chọn làm đội trưởng, còn Xích Thắng, tức Dương Mạc Thạch, làm chính trị viên.
Hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay
Hình ảnh Võ Nguyên Giáp
1. Họ và tên (bí danh): VÕ NGUYÊN GIÁP (Văn)


2. Năm sinh: Ngày 25/8/1911.

3. Cấp bậc, chức vụ cao nhất: Đại tướng, Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.Câu 1:Điểm nổi bật nhất về vấn đề dân tộc Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng (5-1941) đưa ra là gì?
A. Đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
B. Đặt ra vấn đề giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước Đông Dương.
C. Chú trọng đấu tranh vũ trang để giải phóng dân tộc.
D. Mở rộng hình thức tập hợp lực lượng và thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
KIểM TRA ĐÁNH GIÁ
CÂU 2. Ñoäi du kích ñaàu tieân cuûa caùch maïng Vieät Nam laø ?
A. Đội du kích Bắc Sơn.
B. Đội du kích Vuõ Nhai.
C. Đội du kích Ñoàng Thaùp.
D. Ñoäi du kích Ñình Baûng.
Câu 3. Căn cứ địa CM đầu tiên của nước ta là
A. căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai.
B. căn cứ Cao Bằng.
C. căn cứ Đồng Tháp.
D. Liên khu V.
Câu 4: Nguyễn Ai Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?
A. 15 năm B. 20 năm
C. 25 năm D. 30 năm

Câu 5: Hội nghị Ban chấp hành trương Đảng lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?
A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp
B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp- Nhật
C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.
Câu 7: Hãy nối thời gian với sự kiện sao cho đúng:
19/5/1941 1. Hội nghị lần VIII Ban chấp hành trung ương
B.Tháng 5/ 1944 2. Mặt trận Việt Minh thành lập
C. 10 - 19/5/ 1941 3. Đội VN tuyên truyền giải phóng quân thành lập
D. 22/12/1944 4. Chỉ thị sửa soạn khởi nghĩa
Câu 6: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào?
22/12/1941 C. 22/12/1943
B. 22/12/1942 D. 22/12/1944
Về nhà
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !
 
Gửi ý kiến