Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Cấp số cộng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày gửi: 13h:54' 24-02-2015
Dung lượng: 189.3 KB
Số lượt tải: 354
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy, cô giáo
về dự giờ thăm lớp 11/6
Năm học: 2014-2015
Kiểm tra bài cũ
Hãy định nghĩa dãy số tăng, dãy số giảm.
Áp dụng: Xét tính tăng giảm của dãy số (un ) biết un =2n-1
+ (un ) được gọi là dãy số tăng nếu ta có
+ (un ) được gọi là dãy số giảm nếu ta có
Áp dụng: Ta có un+1 - un =[2(n+1)-1]-(2n-1)=2>0
Do đó un+1 > un .
Vậy (un ) là dãy số tăng.
Biết 4 số hạng đầu của dãy số (un) là -1, 3, 7, 11.
Từ đó hãy chỉ ra một quy luật rồi viết tiếp 5 số hạng của dãy theo quy luật đó.
Trả lời:
+) Quy luật đó là mỗi số hạng kể từ số hạng thứ hai trở đi đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với 4 đơn vị.
+) Năm số hạng tiếp theo của dãy số đó là:
15,
19,
23,
27,
31.
1
§3. CẤP SỐ CỘNG
I. Định nghĩa
II. Số hạng tổng quát
III. Tính chất các số hạng của CSC
IV. Tổng n số hạng đầu của CSC
§3. CẤP SỐ CỘNG
I. Định nghĩa
Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi d.
Số d gọi là công sai
Nếu (un) là cấp số cộng với công sai d, ta có công thức truy hồi :
Khi d = 0 thì cấp số cộng là dãy số không đổi.
Chứng minh dãy số sau là một cấp số cộng:
1; -3; -7; -11; -15.
Ví dụ 1.
Giải:
Ta có: -3=1+(-4); -7=-3+(-4); -11=-7+(-4); -15=1+(-4); Nên theo định nghĩa, 1; -3; -7; -11; -15 là cấp số cộng có công sai d=-4.
Cho (un)là một cấp số cộng có 6 số hạng với

Viết dạng khai triển của nó.
Đáp án:
2
Mai và Hùng chơi trò xếp que diêm thành hình tháp trên mặt sân,cách xếp thể hiện như sau:
- - - - - - - - - - - - -
Tầng 100 (tầng đáy)
Có bao nhiêu que diêm?
3
ĐỊNH LÍ 1 (sgk – T94)
Nếu cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 và công sai d thì số hạng tổng quát un được xác định bởi công thức:
II. SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
un = u1 + (n – 1)d, n  2
Ví dụ 2: Cho cấp số cộng (un) biết u1= -5, d = 3.
a. Tính u15.
b. Số 100 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng?
c. Biểu diễn các số hạng u1, u2, u3, u4, u5 trên cùng trục số. Nhận xét vị trí của mỗi điểm u2, u3, u4 so với hai điểm liền kề .
Ví dụ 2:
Ví dụ 2: Cho cấp số cộng (un) biết u1= -5, d = 3.
a. Tính u15.
b. Số 100 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng?
c. Biểu diễn các số hạng u1, u2, u3, u4, u5 trên cùng trục số. Nhận xét vị trí của mỗi điểm u2, u3, u4 so với hai điểm liền kề .
a. u15 = -5 + (15 - 1).3 = 37
b. un = -5 + (n - 1).3 <=> 100 = -5 +(n-1).3
<=>100 = -5 + 3n - 3 <=>108 = 3n <=> n = 36
GIẢI
ĐỊNH LÝ 2 : (sgk - T95)
Trong một cấp số cộng, mỗi số hạng (trừ số hạng đầu và cuối) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề với nó, nghĩa là:
III. TÍNH CHẤT CÁC SỐ HẠNG CỦA CẤP SỐ CỘNG :
Cấp số cộng có một trăm số hạng là : 1, 2, 3, ... , 100 được viết vào bảng sau:
4
Hãy chép lại bảng trên và viết các số hạng của cấp số cộng đó theo thứ tự ngược lại. Nêu nhận xét về tổng của các số hạng ở mỗi cột.
Tính tổng các số hạng của cấp số cộng đó
4
Cấp số cộng có một trăm số hạng là : 1, 2, 3, ... , 100 được viết vào bảng sau:
Gọi S100 là tổng 100 số hạng của cấp số cộng, khi đó :
Tổng quát: Tổng n số hạng đầu: Sn= ?
4
a.
b.
2S100 = 100.101
1 là số hạng nào?
100 là số hạng nào?
IV. TỔNG n SỐ HẠNG ĐẦU CỦA MỘT CẤP SỐ CỘNG
Cho cấp số cộng (un). Đặt
Chú ý:
Khi đó:
ĐỊNH LÍ 3: (SGK – T96)
I. ĐỊNH NGHĨA
(un) là cấp số cộng:
II. SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
un = u1 + (n – 1)d, n  2
III. TÍNH CHẤT CÁC SỐ HẠNG CỦA CẤP SỐ CỘNG :
IV. TỔNG n SỐ HẠNG ĐẦU CỦA MỘT CẤP SỐ CỘNG
un+1 = un + d, n  1
§3. CẤP SỐ CỘNG
§3. CẤP SỐ CỘNG
I. ĐỊNH NGHĨA
(un) là cấp số cộng:
II. SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
un = u1 + (n – 1)d, n  2
III. TÍNH CHẤT CÁC SỐ HẠNG CỦA CẤP SỐ CỘNG :
IV. TỔNG n SỐ HẠNG ĐẦU CỦA MỘT CẤP SỐ CỘNG
Bài tập
Hãy hoàn thành bảng sau:
Cho cấp số cộng (un)
3
530
36
-20
un+1 = un + d, n  1
Hướng dẫn học bài ở nhà
Khái niệm cấp số cộng, công thức truy hồi của cấp số cộng?
Công thức tính số hạng tổng quát của cấp số cộng?
Tính chất các số hạng của cấp số cộng?
Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng?
Làm bài tập: 2,3,5 SGK – T97
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓