Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Cấp số cộng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hóa (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:29' 22-04-2015
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 771
Số lượt thích: 0 người
Trong một hội chợ triển lãm, một cửa hàng để triển lãm bia đã xếp các lon bia theo dạng hình tháp sau. Hãy cho biết cửa hàng đã chuẩn bị bao nhiêu lon bia để xếp thành hình tháp 20 tầng này?
Tầng 1 1 lon bia

Tầng 2 3 lon bia

Tầng 3 5 lon bia
Tầng 20 (tầng đáy)
lon bia ?
?
Hỏi:
Tầng thứ 20 có bao nhiêu lon bia?
Tổng số lon bia cần để xếp 20 tầng?
Bài tập mở đầu
Cho dãy số: 4, 7, 10, 13,…
* Mối liên hệ giữa hai số hạng liền kề:
Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa hai số hạng liền kề và viết tiếp năm số hạng của dãy số đã cho?
* Công thức truy hồi của dãy số:
4, 7, 10, 13,…..
+ 3
+ 3
+ 3
Vậy:
* Viết tiếp 5 số hạng: 4, 7, 10, 13,
GIẢI
16, 19, 22, 25, 28,……
§3 CẤP SỐ CỘNG
I/ ĐỊNH NGHĨA
* Định Nghĩa (SGK)
* Ví Dụ:
(d là hằng số không đổi)
Ví Dụ 1: Chứng minh dãy số hữu hạn: 10; 6; 2; -2; -6 là một CSC. Hãy chỉ ra số hạng đầu và công sai của CSC
Ta có: :
Tương tự:
Do đó dãy số đã cho là một CSC với:
BÀI GIẢI
Ví dụ 2: cho dãy số (un) với un=3n-1. Chứng minh (un) là một CSC
Vậy (un) là một cấp số cộng với công sai d=3
BÀI GIẢI
CSC
Công sai
§3 CẤP SỐ CỘNG
II/ SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
Cho CSC (un) có u1 và d
I/ ĐỊNH NGHĨA:
Công thức số hạng tổng quát:
Ví dụ 3: cho CSC (un) có
Tìm số hạng thứ 10 của cấp số cộng
Ta có:
GIẢI
§3 CẤP SỐ CỘNG
III/ TÍNH CHẤT CÁC SỐ HẠNG CỦA CẤP SỐ CỘNG
ĐỊNH LÝ 2:
I/ ĐỊNH NGHĨA:
II/ SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
§3 CẤP SỐ CỘNG
IV/ TỔNG n SỐ HẠNG ĐẦU CỦA MỘT CẤP SỐ CỘNG
ĐỊNH LÝ 3
Cho cấp cộng (un) . Đặt Sn = u1 + u2 +u3 +...+un.Khi đó :
CHÚ Ý : thay un = u1 +(n-1)d vào (1) ta có :
III/ TÍNH CHẤT CÁC SỐ HẠNG CỦA CẤP SỐ CỘNG
I/ ĐỊNH NGHĨA:
là CSC
II/ SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
VÍ DỤ 4: Cho cấp số cộng có 10 số hạng, biết u1 = 3 và d = 5. Tính S10
GIẢI
Áp dụng công thức (2)
1. Định nghĩa cấp số cộng
3.Công thức số hạng tổng quát
2. Cách chứng minh một dãy số là cấp số cộng
Lập hiệu
4. Công thức tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng
§3 CẤP SỐ CỘNG
Củng Cố
Bài Toán Thực Tế

Tầng 1 1 lon bia

Tầng 2 3 lon bia

Tầng 3 5 lon bia
Tầng 20 (tầng đáy)
lon bia ?
?
Hỏi:
Tầng thứ 20 có bao nhiêu lon bia?
Tổng số lon bia cần để xếp 20 tầng?
Một công ty sản xuất bia muốn quảng bá thương hiệu bia
của mình trong một hội chợ triển lãm, họ đã bố trí các lon
bia có dạng hình tháp như sau:
…………………………..
Vậy: Số lon bia ở tầng đáy là:
Tổng số lon bia:
GIẢI
+HỌC THUỘC CÁC CÔNG THỨC
+LÀM CÁC BÀI TẬP 1 ĐẾN 5 TRANG 97 VÀ 98
BÀI TẬP
Bài 2: Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng sau:
Giải:
Vậy số hạng đầu
và công sai d = -3
Vậy có 2 CSC

+HỌC THUỘC CÁC CÔNG THỨC
+LÀM CÁC BÀI TẬP 1 ĐẾN 5 TRANG 97 VÀ 98
BÀI TẬP
Bài 3: Tìm 2 trong năm đại lượng của CSC sau:
 
Gửi ý kiến