Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Cấp số cộng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Nghĩa
Ngày gửi: 21h:30' 23-01-2018
Dung lượng: 728.0 KB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
LỚP 11A4
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Bài toán: Bạn Lan muốn tiết kiệm tiền bằng cách: ngày thứ nhất bạn Lan bỏ vào heo đất 10.000 đồng, hôm sau bỏ nhiều hơn hôm trước 2.000 đồng. Hỏi:
a/ Ngày thứ 30 Lan phải bỏ vào heo đất bao nhiêu tiền ?
b/ Sau 30 ngày Lan tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?
c/ Để đủ tiền mua quà cho Mẹ giá 190.000 đồng thì Lan cần mất bao bao nhiêu ngày tiết kiện ?
5 số hạng đầu của dãy số:
Ta có: u1= 3 , u2 = 5 , u3 = 7 , u4 = 9 , u5 = 11
(un): 3,5,7,9,11…
b) Dãy số tăng.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Giải
Cho dãy số (un) với un = n + 2 (n  N*)
Viết 5 số hạng đầu của dãy số ?
Nhận xét dãy số (tăng hay giảm)?
Bài 3. CẤP SỐ CỘNG
I. Định nghĩa
Cấp số cộng (CSC) là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với một số d không đổi.
Số d được gọi là công sai của cấp số cộng
Chú ý :
d = 0 => CSC là một dãy số không đổi có dạng :
u1 , u1 , u1 , u1,…
d > 0 => CSC là dãy số tăng
d < 0 => CSC là dãy số giảm
VD1:
Dãy số nào sau đây không là cấp số cộng ?
I. Định nghĩa
Bài 3. CẤP SỐ CỘNG
un+1 = un + d (n N*)
Dãy số (u n) có công thức truy hồi:
* CM một dãy số là CSC:
d :công sai
C. Xét hiệu:
u n +1- u n = 2n+1 -2n =2.2n -2n =2n
thay đổi theo giá trị của n.
un+1 – un = d.
số d không đổi
Từ định nghĩa ta có
dãy số là cấp số cộng khi
C. u n = 2n
D. 9,6,3,1,-2.
A. 2 , 4 , 6 , 8.
B. u n = 2n -3 .
I. Định nghĩa
Bài 3. CẤP SỐ CỘNG
un+1 = un + d (n N*)
*CM một dãy số là CSC:
d :công sai
un+1 – un = d
số d không đổi
Bài toán: Bạn Lan muốn tiết kiệm tiền bằng cách: ngày thứ nhất bạn Lan bỏ vào heo đất 10.000 đồng, hôm sau bỏ nhiều hơn hôm trước 2.000 đồng. Hỏi:
a/ Ngày thứ 30 Lan phải bỏ vào heo đất bao nhiêu tiền ?
Ta có:
 
 
 
 
 
 
 
 
un = u1 + (n-1)d
u30 =10 + 29.2
 
 
 
Giải
a)Ta có : u15 = u1 +14 d
=> u15 = -5 +14.2=23
II Số hạng tổng quát
Bài 3 CẤP SỐ CỘNG
Vd 2: Cho CSC (un) : u1 =-5, d=2
a) Tìm u15 ?
b) Viết 5 số hạng đầu của CSC ?
Giải
I. Định nghĩa
un+1 = un + d (n N*)
d :gọi là công sai
un = u1 + (n – 1)d , n  2
b) Ta có: Năm số hạng đầu của CSC :
-5,-3,-1,1,3
CSC (un) có số hạng đầu u1
và có công sai d thì số hạng tổng quát un được tính bởi :
II Số hạng tổng quát
Bài 3 CẤP SỐ CỘNG
I. Định nghĩa
un+1 = un + d (n N*)
d :gọi là công sai
un = u1 + (n – 1)d , n  2
III. Tính chất
Nếu (un) là cấp số cộng mỗi số hạng là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề với nó (trừ số hạng đầu và cuối).
VD3: Cho CSC (un) : -1,x,5,y… Khi đó
giá trị của x,y lần lượt là :
C. 8,2
D. 2,8.
A. 3 , 7.
B. 3,8 .
II Số hạng tổng quát
Bài 3. CẤP SỐ CỘNG
I. Định nghĩa
un+1 = un + d (n N*)
d : công sai
un = u1 + (n – 1)d , n  2
III. Tính chất
VD4: Cho CSC (un): có u1 =10, d= 2.
Tính tổng của 30 số hạng đầu của CSC ?
Giải
Đặt Sn= u1 +u2 +…+un
III. Tổng n số hạng đầu của CSC:
=> S30= 15(2.10 +(30-1)2)=1170.
II Số hạng tổng quát
Bài 3. CẤP SỐ CỘNG
I. Định nghĩa
un+1 = un + d (n N*)
d : công sai
un = u1 + (n – 1)d , n  2
III. Tính chất
VD5: Cho CSC (un): có u1 =10, d= 2,
Giải
Ta có:
Sn = 190. Tìm n ?
III. Tổng n số hạng đầu của CSC:
=> 190= n(2.10 +(n-1)2)
2
<=> n + 9n – 190 = 0
2
<=> n = 10; n=-19 (loại vì n N*)
Vậy n=10
II Số hạng tổng quát
Bài 3. CẤP SỐ CỘNG
I. Định nghĩa
un+1 = un + d (n N*)
d : công sai
un = u1 + (n – 1)d , n  2
III. Tính chất
Củng cố:
III. Tổng n số hạng đầu của CSC:
 
Gửi ý kiến