Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngô Quang Huy
Người gửi: Ngô Quang Huy
Ngày gửi: 09h:33' 01-10-2010
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 813
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt trào mừng
các Thầy, Cô giáo
Dự giờ lớp10A3

Thứ tự lớp : n = 1 2 3 4 5 6 7
Tên lớp : K L M N O P Q
Tên phân lớp : s s,p s,p,d
Số electron tối đa trong từng phân lớp:
Tóm tắt kiến thức bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử
s là 2e, p là 6e, d là 10e, f là 14e.
Số electron tối đa trong từng lớp : 1(K) 2(L) 3(M) 4(N)
8 16 32
Công thức tổng quát tính số e tối đa của lớp n là : 2n2
Giáo Viên: Ngô Quang Huy
Bài 5. CẤU HÌNH ELECTRON
NGUYÊN TỬ (t1- bài này 2 tiết)
Bài 5: CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

I . THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG NGUYÊN TỬ
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…
- Các electron trong nguyên tử lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao.
- Mức năng lượng của các lớp tăng theo thứ tự từ 1 đến 7 kể từ hạt nhân và các phân lớp tăng theo thứ tự s, p, d, f.
- Thứ tự sắp xếp các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng:
- Khi điện tích hạt nhân tăng có sự chèn mức năng lượng làm cho mức năng lượng phân lớp 3d > 4s.
II. Cấu hình electron của nguyên tử.

1. Cấu Hình Electron Của Nguyên Tử.
Bài 5: CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ

I . Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…

Cấu hình e là cách biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

Quy ước Cách viết cấu hình electron nguyên tử :

+ Số thứ tự lớp e được ghi bằng chữ số (1, 2, 3…).
+ Phân lớp được ghi bằng chữ cái thường (s, p, d, f).
+ Số e được ghi bằng số ở phía trên bên phải của phân lớp (s2, p6 ,d10…).
- Các bước viết cấu hình e:

Bước 1: Xác định số e của nguyên tử (Z).

Bước 2: Sắp xếp các e theo thứ tự tăng dần mức năng lượng:
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…

Bài 5. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
I. Thứ Tự Các Mức Năng Lượng Trong Nguyên Tử.
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…
II. Cấu Hình Electron Của Nguyên Tử.
1. Cấu hình electron của nguyên tử.


VD1: Na (Z=11):
B1: E=Z= 11
B2: 1s22s22p63s1
B3: 1s22s22p63s1
1s22s22p63s23p64s23d104p6…
Bước 3: Sắp xếp cấu hình e: theo thứ tự từng lớp (1→7),
VD2: Cl (Z=17):
B1: E=Z= 17
B2: 1s22s22p63s23p5
B3: 1s22s22p63s23p5
trong mỗi lớp theo thứ tự từng phân lớp (s→p→d→f).
Thí dụ: Viết Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố sau:
a/ Ne ( Z=10) c/ O (Z=8)b/ Ar (Z=18)
B1: E=Z=8
B2: 1s22s22p4
B3: 1s22s22p4
B1: E=Z=18
B2: 1s22s22p63s23p6
B3: 1s22s22p63s23p6
B1: E=Z=10
B2: 1s22s22p6
B3: 1s22s22p6
Bài tập củng cố :
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
B1: E=Z= 13
B2: 1s22s22p63s23p1
B3: 1s22s22p63s23p1
[Ne] 3s23p1

a/
b/
B1: E=Z= 16
B2: 1s22s22p63s23p4
B3: 1s22s22p63s23p4
c/
B1: E=Z= 12
B2: 1s22s22p63s2
B3: 1s22s22p63s2
d/
B1: E=Z= 26
B2: 1s22s22p63s23p64s23d6
B3: 1s22s22p63s23p63d64s2
[Ar] 3d64s2
(BT 2 Trang 27 sgk)
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
quý thầy cô giáo!
No_avatar

thưa thầy có mấy cách để có thể nhớ được thứ tự mức năng lượng?

 

No_avatar

de to viet cho ne.thu tu cac muc nang luuong  nhu sau:

1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4p<5p<6s<4f<5d<6p<......(tu sau cug cu nhu zay^_^)

minh chj gjup duoc thui.hoi kho hoc nhi.nhung chi can 10 phut chu y' vao cai thu tu nay  rui lam vai vi du tu 26z tro len la hieu ngay thui.minh da lam nhu zay 

Avatar

em không hiễu nhờ các thấy cô chỉ em thêm

 

No_avatar

Sáng sớm phơi sắn phơi sắn đi phơi sắn.  Cách học thứ tự mức năng lượng các e

 

 
Gửi ý kiến