Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hồng
Ngày gửi: 17h:55' 26-04-2021
Dung lượng: 16.8 MB
Số lượt tải: 871
Số lượt thích: 0 người
ĐIỂM
100
200
300
400
600
700
800
900
Các giá trị
Mất lượt
Thêm lượt
Phần thưởng
Mất điểm
Gấp đôi
Chia đôi
500
May Mắn
CHIẾC NÓN KỲ DIỆU
1
2
3
4
5
CÂU HỎI
PHẦN THƯỞNG
Exit
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
A. Cc ch?t du?c c?u t?o t? cc h?t ring bi?t g?i l nguyn t?, phn t?.
C. Gi?a cc nguyn t?, phn t? cĩ kho?ng cch.
B. Cc nguyn t?, phn t? chuy?n d?ng khơng ng?ng.
C? A, B, C
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
C. C? A v B
A. Gi?a cc nguyn t?, phn t? cĩ kho?ng cch.
B. Cc nguyn t?, phn t? chuy?n d?ng khơng ng?ng.

D. Nhi?t d? c?a v?t cng cao thì cc nguyn t?, phn t? c?u t?o nn v?t chuy?n d?ng cng nhanh.
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
D.L t?ng d?ng nang c?a cc phn t? c?u t?o nn v?t.
C. Là khi vật có khả năng sinh công
Là công vật thực hiện trong
một giây
B. L ph?n nhi?t nang m v?t nh?n thm du?c hay m?t b?t di.
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
B. J
C. J/kg
A. J/kg.K
D. W.s
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
A. 3
C. 2
B. 4
D. 1
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
A. 2
C. 3
B. 4
D. 1
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
D. C? A v C.
C. Q = m.c.(t2 - t1)
t1nhi?t d? d?u; t2 nhi?t d? sau
A. Q = m.c.?t.
?t : d? tang nhi?t d?
B. Q = m.c.?t.
?t : d? gi?m nhi?t d?
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
A. 3
C. 2
B. 4
D. 1
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
1. Tại sao có hiện tượng khuyếch tán? Hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt độ giảm?
Vì giữa các nguyên tử, phân tử luôn chuyển động không ngừng và giữa chúng có khoảng cách.
Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng khuyếch tán xảy ra chậm đi.
2. Tại sao một vật không phải lúc nào cũng có cơ năng nhưng lúc nào cũng có nhiệt năng?
Vì lúc nào các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động không ngừng.
II.Trả lời câu hỏi
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
1. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi 160N và đi được 9km trong 40 phút. Tính công và công suất trung bình của con ngựa?
Tóm tắt: F=160N
s = 9km = 9000m
T = 40p = 2400s
A =?
P =?
Giải
Công thực hiện của con ngựa là:
A= F.s = 160 . 9000 = 1440 000J
Công suất sản ra của con ngựa
P = A/ t = 1440000/2400= 600 W
III. Bài tập ( Làm theo nhóm. 2 bàn)
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
B?t d?u
H?t gi?
05:00
04:59
04:58
04:57
04:56
04:55
04:54
04:53
04:52
04:51
04:50
04:49
04:48
04:47
04:46
04:45
04:44
04:43
04:42
04:41
04:40
04:39
04:38
04:37
04:36
04:35
04:34
04:33
04:32
04:31
04:30
04:29
04:28
04:27
04:26
04:25
04:24
04:23
04:22
04:21
04:20
04:19
04:18
04:17
04:16
04:15
04:14
04:13
04:12
04:11
04:10
04:09
04:08
04:07
04:06
04:05
04:04
04:03
04:02
04:01
04:00
03:59
03:58
03:57
03:56
03:55
03:54
03:53
03:52
03:51
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34
03:33
03:32
03:31
03:30
03:29
03:28
03:27
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:21
03:20
03:19
03:18
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:11
03:10
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02
03:01
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
2 . Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,2kg đã được nung nóng tới 1000C vào một cốc nước ở 200C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 270C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là C1= 880J/kgK; của nước C2=4200J/kgK (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường ngoài)
a.Tính nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra ?
b.Tìm khối lượng nước trong cốc.
Giải
a. Nhiệt lượng do nhôm tỏa ra là: Q1= m1C1(t1 – t)
= 0,2.880(100- 27) = 12848(J)
b. Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q1
Mà : Q2= m2C2(t – t2)
=>m2= 12848/4200.7 = 0,437 kg
III. Bài tập ( Làm theo nhóm. 2 bàn)
B?t d?u
H?t gi?
05:00
04:59
04:58
04:57
04:56
04:55
04:54
04:53
04:52
04:51
04:50
04:49
04:48
04:47
04:46
04:45
04:44
04:43
04:42
04:41
04:40
04:39
04:38
04:37
04:36
04:35
04:34
04:33
04:32
04:31
04:30
04:29
04:28
04:27
04:26
04:25
04:24
04:23
04:22
04:21
04:20
04:19
04:18
04:17
04:16
04:15
04:14
04:13
04:12
04:11
04:10
04:09
04:08
04:07
04:06
04:05
04:04
04:03
04:02
04:01
04:00
03:59
03:58
03:57
03:56
03:55
03:54
03:53
03:52
03:51
03:50
03:49
03:48
03:47
03:46
03:45
03:44
03:43
03:42
03:41
03:40
03:39
03:38
03:37
03:36
03:35
03:34
03:33
03:32
03:31
03:30
03:29
03:28
03:27
03:26
03:25
03:24
03:23
03:22
03:21
03:20
03:19
03:18
03:17
03:16
03:15
03:14
03:13
03:12
03:11
03:10
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02
03:01
03:00
02:59
02:58
02:57
02:56
02:55
02:54
02:53
02:52
02:51
02:50
02:49
02:48
02:47
02:46
02:45
02:44
02:43
02:42
02:41
02:40
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32
02:31
02:30
02:29
02:28
02:27
02:26
02:25
02:24
02:23
02:22
02:21
02:20
02:19
02:18
02:17
02:16
02:15
02:14
02:13
02:12
02:11
02:10
02:09
02:08
02:07
02:06
02:05
02:04
02:03
02:02
02:01
02:00
01:59
01:58
01:57
01:56
01:55
01:54
01:53
01:52
01:51
01:50
01:49
01:48
01:47
01:46
01:45
01:44
01:43
01:42
01:41
01:40
01:39
01:38
01:37
01:36
01:35
01:34
01:33
01:32
01:31
01:30
01:29
01:28
01:27
01:26
01:25
01:24
01:23
01:22
01:21
01:20
01:19
01:18
01:17
01:16
01:15
01:14
01:13
01:12
01:11
01:10
01:09
01:08
01:07
01:06
01:05
01:04
01:03
01:02
01:01
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
Tóm tắt: m1 = 0,2kg; C1 = 880J/kg.K; t1 =1000C; t2 = 200C; t =270C; C2 = 4200J/kg.K. a) Q1 =?; b) m2 =?
Chuy?n dơng khơng ng?ng.
Gi?a cc nguyn t?, phn t? cĩ kho?ng cch.
Chuy?n d?ng cng nhanh thì nhi?t d? c?a v?t cng cao.
Cĩ lc chuy?n d?ng, cĩ lc d?ng yn.
A
D
C
B
Sai
rồi
Sai
rồi
Sai
rồi
1. Tính ch?t no sau dy khơng ph?i l c?a nguyn t?, phn t??
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
Nhi?t nang c?a v?t ph? thu?c vo nhi?t d? c?a v?t.
Nhi?t nang c?a v?t l t?ng d?ng nang c?a cc phn t? c?u t?o nn.
Nhi?t nang l m?t d?ng nang lu?ng.
Nhi?t nang c?a v?t l nhi?t lu?ng thu vo ho?c t?a ra.
A
C
B
D
Sai
rồi
Sai
rồi
Sai
rồi
2. Trong các câu về nhiệt năng sau đây câu nào không đúng?
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
ch? ? ch?t l?ng.
ch? ? ch?t l?ng v ch?t r?n.
? c? ch?t l?ng, ch?t r?n v ch?t khí.
ch? ? ch?t r?n.
A
B
C
Sai
rồi
Sai
rồi
Sai
rồi
3. D?n nhi?t l hình th?c truy?n nhi?t cĩ th? x?y ra
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
D
ch? ? ch?t khí.
ch? ? ch?t khí v ch?t l?ng.
? c? ch?t l?ng, ch?t r?n v ch?t khí.
ch? ? ch?t l?ng.
A
B
D
Sai
rồi
Sai
rồi
Sai
rồi
4. D?i luu l hình th?c truy?n nhi?t cĩ th? x?y ra
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
C
d?n nhi?t.
b?c x? nhi?t.
d?n nhi?t v d?i luu.
d?i luu.
A
B
D
Sai
rồi
Sai
rồi
Sai
rồi
5. Nhi?t truy?n t? b?p lị d?n ngu?i d?ng g?n ch? y?u b?ng hình th?c.
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
C
2. Dạng năng lượng vật nào cũng có (9ô).
3. Một hình thức truyền nhiệt (6ô).
4. Số đo phần nhiệt năng thu vào hay mất đi (10ô)
1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử (6ô).
5. Đại lượng có đơn vị là J/kg. K (14ô).
6. Tên chung của những vật liệu dùng để thu nhiệt lượng khi đốt cháy (9ô).
7. Tên của một chương trong Vật lí 8 (7ô).
Trò chơi
Ô CHỮ
8. Một hình thức truyền nhiệt (10ô).
H Ỗ N Đ Ộ N
N H I Ệ T N Ă N G
D Ẫ N N H I Ệ T
N H I Ệ T L Ư Ợ N G
N H I Ệ T D U N G R I Ê N G
N H I Ê N L I Ệ U
N H I Ệ T H Ọ C
B Ứ C X Ạ N H I Ệ T
Hàng dọc:
NHIỆT HỌC
A. ÔN TẬP
NHIỆT HỌC
ÔN TẬP CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC
B. VẬN DỤNG
Trò chơi
Ô CHỮ
II.Trả lời câu hỏi
III. Bài tập
I. Trắc nghiệm
HU?NG D?N H?C T?P ? NH
Lm l?i bi 29. Cu h?i v bi t?p t?ng k?t chuong II : Nhi?t h?c
Xem l?i cc bi t?p trong sch bi t?p.
Chu?n b? gi?y ki?m tra v d? dng h?c t?p d?y d?.
Lm bi ki?m tra cu?i nam ph?i nghim tc.
 
Gửi ý kiến